Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LÉKOVÁ POLITIKA Marcela Segeťová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LÉKOVÁ POLITIKA Marcela Segeťová."— Transkript prezentace:

1 LÉKOVÁ POLITIKA Marcela Segeťová

2 LÉKY jsou specifickým druhem zboží, nenahraditelné, musí být dostupné
regulace pomocí státu (zajišťování kvality, účinnosti a bezpečnost) zdroj: Ekonomika zdraví, Durdisová, 2005

3 Právní úprava 1/1993 Sb. Ústava České republiky
„Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu … „zdravotní péče je poskytována v souladu s posledními poznatky lékařské vědy“… 526/1990 Sb., o cenách 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 79/1997 Sb., o léku Vyhláška MZ ČR č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely zdroj: prezentace Léková politika v ČR, MUDr. Michal Prokeš, PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s.

4 Právní úprava Direktiva o transparentnosti v oblasti léčiv (89/105/EEC) Nediskriminovat firmy proti domácím Rozhodování založeno na objektivních kritériích Rozhodnutí o ceně a úhradě by mělo být učiněno v určitém časovém limitu od doručení žádosti Každé musí být zdůvodněno V případě sporu právo na odvolání zdroj: Ekonomika zdraví, Durdisová, 2005

5 Právní úprava Zákon č. 378/2007 Sb.,o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů Zachování referenčního způsobu úhrad Mít jasná pravidla cenové regulace a stanovení úhrad, založená na využití cenové konkurence a cenovém srovnání se zeměmi EU Transparentní proces cenové regulace a stanovení úhrad, zajišťovaný SÚKL a Ministerstvem zdravotnictví ČR zdroj: léková politika v roce 2008, Ministerstvo zdravotnictví, Praha,

6 Kdo zajišťuje dohled: kvalita: SÚKL bezpečnost: SÚKL účinnost: SÚKL
výroba: SÚKL distribuce: SÚKL lékárny: SÚKL (komora) ceny: MF úhrady: MZ proplácení: pojišťovny reklama: SÚKL měření výsledků péče: nikdo zdroj: prezentace Léková politika v ČR, MUDr. Michal Prokeš, PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s.

7 Cíle lékové politiky Zajištění bezpečných, účinných a kvalitních léčiv – SÚKL V objektivně potřebném množství za přijatelných ekonomických i sociálních podmínek Tuto péči poskytnout lidem, kteří ji skutečně potřebují nebo kteří mají z léčby největší užitek zdroj: prezentace Léková politika v ČR, MUDr. Michal Prokeš, PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s.

8 Stanovování cen léků marže lékárny a distributora od 1.1.2006 je 29%
Příklad pro vysvětlení konstrukce ceny léku: zdroj:

9 Principy stanovování referenčních cen v ČR
uspořádáme přípravky do skupin podle srovnatelného klinického efektu stanovíme porovnávací ekvivalent (DDD či tbl. či jinak) pravidlo pro úhradu: nejlevnější dostupný plně, ostatní do téže výše stanovíme, co s ostatními přípravky hradit do stanovené výše v odůvodněných případech bonifikace zdroj: prezentace Léková politika v ČR, MUDr. Michal Prokeš, PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s.

10 Změny od 1.1.2008 nový zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Generická substituce Zcela nová úprava zákona č. 48 v oblasti stanovení úhrad léků, vyžádaná Evropskou komisí a ústavním soudem Převedení cenové regulace ve zdravotnictví z Ministerstva financí na Ministerstvo zdravotnictví Zavedení poplatku za výdej léku v lékárně regulační poplatky = 30 korun zaplatíme za vydání léku na recept v lékárně, 60 Kč za dvě položky Zavedení limitu na vybrané poplatky a doplatky na léky Zvýšení dolní sazby DPH Návrh změny lékárenské marže v důsledku výše uvedených změn zdroj: léková politika v roce 2008, Ministerstvo zdravotnictví, Praha,

11 Zavedení limitu na vybrané poplatky a doplatky na léky
Společný roční limit Kč na regulační poplatky i doplatky za léky (nevztahuje se na regulační poplatky za hospitalizaci a za pohotovost) Do limitu se započítávají doplatky na léky pouze ve výši doplatku na nejlevnější lék se stejnou účinnou látkou a stejnou lékovou formou (generikum) Lékárník může na žádost pacienta zaměnit předepsaný lék za jeho levnější variantu se stejnou účinnou látkou Limit se nevztahuje na doplatky na léky, jejichž úhrada z veřejného zdravotního pojištění je nižší než 30% maximální ceny léku Limit se nevztahuje na doplatky na léky určené pouze k podpůrné nebo doplňkové léčbě (vitaminy) zdroj: léková politika v roce 2008, Ministerstvo zdravotnictví, Praha,

12 Je etické šetřit na lécích?
na zdravotní péči je možno utratit jakékoliv množství peněz veřejné peníze na zdravotnictví jsou limitovány čím efektivněji vynakládám peníze, tím více dobra jsem schopen poskytnout ve vyspělých státech Evropy chodí lidé k doktorovi v průměru 5–6x za rok, u nás je to 15–16x ročně  zdroj: prezentace Léková politika v ČR, MUDr. Michal Prokeš, PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s.

13 Přínosy přijatých změn
Odvrácení hrozby odsouzení ČR u Evropského soudního dvora Odvrácení hrozby finančního kolapsu systému při absenci právní úpravy Efektivnějšímu vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění Pacienti budou motivováni k účelnější spotřebě léčiv Zdravotní pojišťovny získají více prostředků na kvalitní péči o vážně nemocné Zvýšení dolní sazby DPH nepovede ke zvýšení výdajů zdravotních pojišťoven a občanů na léky zdroj: léková politika v roce 2008, Ministerstvo zdravotnictví, Praha,

14 Léková politika v číslech
Výdaje na zdravotnictví podle druhů péče (v mil. Kč) Zdroj:

15 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3306-08

16

17 Výdaje domácností podle druhu péče
Zdroj:

18 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3306-08

19 Země OECD Zdroj:

20 Zdroje kniha: Ekonomika zdraví, Durdisová, 2005
prezentace z internetu: léková politika v roce 2008, Ministerstvo zdravotnictví, Praha, ( (staženo dne ) prezentace z internetu: Léková politika v ČR, MUDr. Michal Prokeš, PharmDr. Josef Suchopár INFOPHARM a.s. ( (staženo dne ) (staženo dne ) (staženo dne ) (staženo dne )


Stáhnout ppt "LÉKOVÁ POLITIKA Marcela Segeťová."

Podobné prezentace


Reklamy Google