Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogická činnost, výzkumná činnost, spolupráce s praxí Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogická činnost, výzkumná činnost, spolupráce s praxí Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky."— Transkript prezentace:

1 Pedagogická činnost, výzkumná činnost, spolupráce s praxí Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky

2 Kontakt Prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., vedoucí katedry email: pavel.brandstetter@vsb.cz tel.: 597 324 477, fax: 596 994 050 Katedra elektroniky Historie katedry je spojena se vznikem Katedry elektroniky a elektrických pohonů v roce 1987. V roce 1992 byla katedra přejmenována na Katedru výkonové elektroniky a elektrických pohonů. Jejím vedoucím byl jmenován doc. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., který vedl katedru do konce února 1995. Od března 1995 do září 1999 byl vedoucím katedry doc. Ing. Petr Chlebiš, CSc. Od října 1999 vede katedru prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Od 1.1.2007 byl změněn název katedry – Katedra elektroniky. Na pracovištích katedry je věnována pozornost nejenom teoretické a praktické výuce studentů, ale také velmi výrazně výzkumu a vývoji. Pro tyto účely jsou k dispozici experimentální laboratoře vybavené moderní měřicí, mikropočítačovou, výpočetní a audiovizuální technikou. Vybavenost laboratoří sleduje nejmodernější trend v oblasti aplikované elektro- niky, mikropočítačových řídicích systémů, výkonových polovodičových systémů, elektrických regulovaných pohonů, modelování a simulace. Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky

3 Pedagogická činnost Katedra zajišťuje výuku v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Při výuce je kladen důraz na praktickou část výuky, která je využí- vána při realizaci zajímavých diplomových a doktorských disertačních prací. V současné době zajišťujeme výuku v následujících oborech: Elektrické stroje, přístroje a elektrické pohonyBc., Ing., Ph.D. Aplikovaná a komerční elektronikaBc. ElektronikaIng., Ph.D. Automobilová elektronikaBc., Ing. Přednáškové místnosti a laboratoře jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, měřicí a výpočetní technikou. Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky

4 Pedagogická činnost Studenti tvoří jednu studijní skupinu kolem 20 studentů. Pro praktickou část výuky jsou studenti rozděleni do laboratorních pracovních skupin. Studenti mohou individuálně navštěvovat Laboratoř mikropočítačové techniky a Laboratoř modelování a simulace. Zde je zajištěn neustálý dozor studenty doktorského studia. V průběhu studia absolvují studenti odborné exkurze, nadaní studenti se účastní domácích a zahraničních konferencí. Nadstandardní přístup studentů je finančně oceňován. Elektronika Analogové elektronické obvody Číslicová a mikroprocesorová technika Mikropočítačové řídicí systémy I, II Signálové procesory Konstrukce elektronických zařízení Automobilová elektronika Modelování a simulace elektronických systémů Struktura předmětů odborné části výuky zajišťované katedrou Výkonové spínací prvky Výkonová elektronika I, II, III Výkonové polovodičové systémy Řídicí elektronika výkonových měničů Konstrukce polovodičových měničů Elektrické pohony Mechatronické systémy Elektrické regulované pohony I, II, III Servopohony malých výkonů Technické prostředky pro řízení elektrických pohonů Navrhování elektrických pohonů Modelování a simulace elektrických pohonů Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky

5 Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky Laboratoře katedry Laboratoře katedry jsou vybaveny moderní měřicí, řídicí a výpočetní technikou.

6 Diplomové a doktorské disertační práce Frekvenční měniče, střídače, pulsní usměrňovače, impulsní napájecí systémy, aktivní filtry, atd. 54 6 1 456 Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky

7 R&D zaměření Aplikovaná elektronika, průmyslová elektronika, automobilová elektronika, mikropočítačové řídicí systémy, výkonové polovodičové systémy, elektrické regulované pohony. R&D oblasti Výzkum moderních metod řízení bezsensorových elektrických regulovaných pohonů Vývoj hardware a software pro aplikace mikropočítačových řídicích systémů s DSP Návrh, modernizace a realizace elektrických regulovaných pohonů pro průmysl Výzkum výkonových polovodičových systémů s měkkým spínáním Výzkum maticových měničů Výzkum koncepcí pohonných agregátů automobilu Výzkum a aplikace aktivních výkonových filtrů Výzkumná činnost Ocenění v oblasti vědy a výzkumu Celá řada nadstandardních diplomových a doktorských disertačních prací studentů katedry byla oceněna prestižní Cenou SIEMENS (např. v roce 1999, 2002, 2003, 2004, 2007) Výzkumný tým katedry byl v prosinci 2005 oceněn Cenou SIEMENS za výzkum. (prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. a kol. – Výzkum moderních polovodičových měničů) Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky

8 GA ČR 102/00/1044 - Výzkum vlastností střídavých pohonů napájených z měničů s měkkým spínáním, 2002-2003. GA ČR 102/00/D023 - Výzkum moderních metod řízení střídavých regulačních pohonů s využitím nových signálových procesorů, 2000-2003. GA ČR 102/04/P090 - Výzkum bezsenzorových střídavých elektrických pohonů se synchronním motorem s permanentními magnety, 2004-2006. GA ČR 102/05/2080 - Výzkum aplikací umělé inteligence v řízení elektrických pohonů, 2005-2007. GA ČR 102/08/0775 - New Structures and Algorithms of Mobile Hybrid Systems, 2008- 2010. Přehled významných projektů KONTAKT ME č.10 - Analysis and research of electric circuits and electromechanical conversion with the help of the computer technique. Grantový projekt česko-polské polupráce, 2000-2001. ASYNUD E!2195, EUREKA, 1999-2002. Řešení projektu představeno na jednání ministerských předsedů EU v Řecku v roce 2002. MSM 272400014 - Výzkum prostředků pro zvyšování jakosti elektrotechnických produktů, dílčí úkol Optimalizace elektromechanické přeměny elektrické energie, 1999-2004. LN00B029 - MTVC - Materiálově-technologické výzkumné centrum, dílčí úkol Výzkum moderních metod řízení elektrických regulačních pohonů, 2000-2004. Projekt MPO - Program TANDEM 2005 - Modifikovatelný systém řízení dieselelektrické lokomotivy, nositel projektu UniControls a.s., 2005-2008. Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky

9 Výzkumná činnost Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky

10 Katedra spolupracuje s řadou významných společností a vysokých škol v oblasti aplikované elektroniky, výkonové elektroniky a elektrických regulovaných pohonů. Spolupráce s praxí UniControls, a.s. Vítkovice, a.s. ABB s.r.o. Elektroservis Paskov s.r.o. Siemens s.r.o. ELCOM, a.s. Přehled vybraných projektů LEM SA (Švýcarsko) TU Košice (Slovensko) SUT Gliwice (Polsko) Université Libre de Bruxelles (Belgie) Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky HS400291 - Vliv odběrů velkých nesinusových spotřebičů na kvalitu rozvodné sítě SME, odběratel SME a.s., 2000. HS400312 - Bezpřevodový elektrický pohon pásového dopravníku, odběratel Výzkumný ústav hnědého uhlí, a.s., Most, 2000. HS420389 - Zhotovení algoritmů řízení metody přímého řízení asynchronních motorů na řídicí jednotce firmy UniControls a.s., odběratel UniControls a.s., 2002. HS430417 - Zhotovení algoritmů řízení metody přímého řízení asynchronních motorů, odběratel Siemens Kolejová vozidla s.r.o., 2003. HS430438 - Zhotovení algoritmů řízení pulsního usměrňovače pro zvyšování napětí, odběratel UniControls a.s., 2003. HS448401 - Vývoj a realizace algoritmů vektorového řízení asynchronního motoru na řídicím systému se signálovým procesorem Texas Instruments pro dynamicky náročné střídavé pohony většího výkonu, odběratel Průmyslová elektronika, a.s., 2004 - 2005. HS448701 - Návrh a realizace laboratorního vzorku výkonové části pulsního usměrňovače, odběratel UniControls a.s., 2007. HS448801 - Simulace soustavy synchronní generátor - výkonový měnič, odběratel Elcom a.s., 2008.

11 Děkuji za pozornost… Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky


Stáhnout ppt "Pedagogická činnost, výzkumná činnost, spolupráce s praxí Katedra elektroniky Fakulta elektrotechniky a informatiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google