Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAHORY A STAROHORY Filip Bordovský

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAHORY A STAROHORY Filip Bordovský"— Transkript prezentace:

1 PRAHORY A STAROHORY Filip Bordovský

2 STAROHORY PRAHORY 570 mil. 2,6 mld. 4,5 mld.
PRAHORY A STAROHORY (časové vymezení) 570 mil. STAROHORY PRAHORY 2,6 mld. 4,5 mld.

3 Vznik a vývoj Země Stáří Země je přibližně 4,5 miliardy let
PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj Země Stáří Země je přibližně 4,5 miliardy let Vznikla podobně jako ostatní planety Sluneční soustavy shlukováním mezihvězdné hmoty

4 Vznik a vývoj Země Nejprve byla Země žhavým tělesem
PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj Země Nejprve byla Země žhavým tělesem Když se teplota na povrchu dostatečně snížila, začaly z tuhnoucího magmatu vznikat první horniny zemská kůra

5 Vznik a vývoj atmosféry
PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj atmosféry Prvotní atmosféra vznikla ze sopečných plynů: CO2, CO, H2, NH3, CH4, SO2, H2S, H2O V čem se lišilo složení prvotní atmosféry od dnešního stavu?

6 Vznik a vývoj hydrosféry
PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj hydrosféry Snižováním teploty na povrchu Země chladla i atmosféra, čímž docházelo ke srážením vodních par. Voda dopadala v podobě mohutných srážek na povrch Země prvotní hydrosféra

7 Vznik a vývoj života Na počátku vývoje Země bylo období bez života.
Později se na Zemi objevil život! Teorie vzniku života se liší a jsou předmětem sporů! Hlavní uznávané teorie: ABIOGENEZE – předpokládá, že se život vyvinul náhodně z neživé hmoty. PANSPERMIE – předpokládá zavlečení života na Zemi z vesmíru.

8 Aktuální představa- teorie ABIOGENEZE
Podle většinově uznávaných teorií vznikl život před 3,83 miliardami let.

9 Zásadních okamžiků při vzniku života je mnoho. Patří mezi ně například:
přítomnost biogeních prvků - tzv. prvků života, vznik složitých organických látek a zejména aminokyselin - stavebních jednotek bílkovin, vznik selektivní ("polopropustné") membrány, vznik molekuly dědičnosti DNA - deoxyribonukleové kyseliny - reprodukční molekuly schopné přenosu genetické informace z mateřské buňky na dceřinou (replikace, transkripce, translace).

10 Stanley L. Miller, v roce 1999 se zapsal do historie svým experimentem, jenž prokázal, že aminokyseliny mohou vznikat v poměrně jednoduchých fyzikálních podmínkách z anorganických látek

11 Vznik a vývoj života ? Popište s pomocí obrázků v učebnici
PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života Nejprve vznikly útvary, v nichž se hromadily organické látky, tzv. koacerváty. Z koacervátů se postupně vyvinuly první buňky. ? Popište s pomocí obrázků v učebnici vznik buněk:

12 Vznik a vývoj života Nejstarší zkameněliny
PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života První vznikly jednodušší nedokonalé buňky, kterým chybí jádro a další organely. Takovéto buňky mají dodnes například baktérie a sinice. Nejstarší zkameněliny

13 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života V průběhu prahor (asi před 1,5 miliardami let) vznikly první dokonalé buňky s jádrem. Mezi takové organismy patřily tehdy hlavně řasy.

14 Vznik a vývoj života ? Co je to fotosyntéza? Popište jak probíhá:
PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života Obrovským vynálezem živých organismů v prahorách je FOTOSYNTÉZA. ? Co je to fotosyntéza? Popište jak probíhá: ? Jaký má význam pro život na Zemi?

15 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života Fotosyntetizující organismy vytvářely obrovské množství kyslíku, který se postupně uvolňoval do atmosféry. Zvyšování obsahu kyslíku ve vodě a ve vzduchu podnítilo další rozvoj života. Kyslík se také podílel na vzniku ložisek rud.

16 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života Některé jednobuněčné organismy začaly časem vytvářet kolonie. Vědci předpokládají, že dalším vývojem kolonií ve starohorách vznikly první mnohobuněčné organismy.

17 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života Ve starohorních mořích nastal velký rozvoj primitivních rostlin a živočichů. Mezi rostlinami vévodily řasy, živočichy zastupovaly pouze druhy beze schránek jako jsou žahavci, houby, předchůdci členovců a měkkýšů. Ukázka zkamenělin

18 Vznik a vývoj života ? Proč byl na počátku život možný pouze ve vodě?
PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života ? Proč byl na počátku život možný pouze ve vodě? Protože v atmosféře chyběl kyslík (O2), nemohla se v té době vytvořit ani ozónová vrstva (O3), která brání průniku ultrafialového záření na povrch Země. Větší dávky UV záření jsou pro živé organismy smrtelné.

19 Prahory a starohory v ČR
Prahorní horniny se v České republice nevyskytují. (pouze některé u nás nalezené meteority vykazují stáří až 4,5 mld. let) Naproti tomu starohorní horniny jsou u nás hojné. Nejčastěji se ze starohor dochovaly různé přeměněné horniny.

20 Prahory a starohory v ČR
? Co jsou to přeměněné horniny? ? Jak vznikají? ? Jaké znáte druhy přeměněných hornin?

21 Prahory a starohory v ČR
? Najděte v geologické mapě hlavní oblasti výskytu přeměněných hornin v ČR:

22 Moldanubikum ? Která pohoří jsou tvořena horninami Moldanubika?
PRAHORY A STAROHORY Moldanubikum Hlavní oblast výskytu starohor v České republice ? Která pohoří jsou tvořena horninami Moldanubika?

23 PRAHORY A STAROHORY Moldanubikum Českomoravská vrchovina Šumava

24 PRAHORY A STAROHORY Nejstarší organismy Proslulá naleziště nejstarších mikrofosilií se nacházejí v Austrálii a v jižní Africe. Stáří: 3,5 mld. let K typickým zkamenělinám patří i tzv stromatolity.

25 PRAHORY A STAROHORY STROMATOLITY Útvary vzniklé fotosyntézou sinic
Zajímavost: Původně byly považované za vyhynulé formy života, ale v roce 1933 byly nalezeny živé u břehů Austrálie

26 Ediacarská fauna Proslulým nalezištěm fauny z konce starohor
PRAHORY A STAROHORY Ediacarská fauna Proslulým nalezištěm fauny z konce starohor (600 miliónů let) je Ediacara v Austrálii

27 Ediacarská fauna Zastoupeni jsou zejména primitivní bezobratlí
PRAHORY A STAROHORY Ediacarská fauna Zastoupeni jsou zejména primitivní bezobratlí (pramedúzy, prakorály, mořští červi, primitivní měkkýši)

28 Nejstarší horniny na Zemi
PRAHORY A STAROHORY Nejstarší horniny na Zemi Horniny z období vzniku zemské kůry se bohužel nedochovaly. Nejstarší horniny na Zemi se nacházejí v oblasti Isua na jihozápadním pobřeží Grónska. stáří: 3,85 mld. let

29 Vznik ložisek železných rud
PRAHORY A STAROHORY Vznik ložisek železných rud Kyslík uvolňovaný při fotosyntéze oxidoval Fe2+ rozpuštěné ve vodě, čímž vznikl nerozpustný Fe2O3. Ten se usazoval na dně a vznikla ložiska páskovaných železných rud. Páskované Fe-rudy tvoří 90% všech světových ložisek železa. Poznámka: O2 se uvolňuje do atmosféry až když je všechno Fe 2+ spotřebováno.

30 Vývoj Země, života a člověka
Zapište si do sešitu! Vývoj Země, života a člověka Vznik Země – OBDOBÍ BEZ ŽIVOTA! Země vznikla před 4,6 mld. let pravděpodobně takto: Shlukování mezihvězdné hmoty  její rozžhavení, postupné ochlazování povrchu tvorba pevných hornin a zesilování zemské kůry, současně se vytvářela prvotní atmosféra CO2, CO, H2, NH3, CH4, SO2, H2S, H2O – bez kyslíku!!! Ochlazování atmosféry vedlo ke vzniku dešťů a prvotní hydrosféry.

31 Vznik života: Prahory (před 4,5 – 2,6 mld. let)
Zapište si do sešitu! Vznik života: Prahory (před 4,5 – 2,6 mld. let) Hlavní teorie vzniku života: Abiogeneze - Život se vyvinul náhodně z neživé hmoty. Panspermie – život byl Zemi zavlečen z vesmíru. Abiogeneze předpokládá: Vznik organických sloučenin (aminokyselin, bílkovin) Předchůdci buněk (koacerváty)- ohraničené útvary schopné výměny látek První nedokonalé prokaryotní buňky podobné bakteriím - měli už schopnost se dělit a předávat informace( vznik DNA), objevili se před 3 miliardami let v hydrosféře. Vznik Sinic, které fotosyntézou dodávaly do atmosféry kyslík! Koncem prahor se objevují dokonalejší eukaryotní buňky.

32 Starohory (před 2,6 mld. – 571 mil. let)
Zapište si do sešitu! Starohory (před 2,6 mld. – 571 mil. let) Rozvoj bakterií, sinic a jednobuněčných řas Na konci starohor se objevili prvoci a první mnohobuněčné organismy (žahavci, kroužkovci, členovci)

33 K O N E C


Stáhnout ppt "PRAHORY A STAROHORY Filip Bordovský"

Podobné prezentace


Reklamy Google