Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Strojírenská technologie
Tepelné zpracování – úvod OB21-OP-STROJ-STE-IND-M ppt

3 Tepelné zpracování Vlastnosti každého materiálu jsou dány jeho vnitřní stavbou (strukturou) a chemickým složením Chceme-li změnit jeho vlastnosti, musíme změnit jeho strukturu případně jeho chemické složení Toho dosáhneme tepelným nebo chemicko – tepelným zpracováním

4 Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součástka podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům, aby se při daném složení materiálu dosáhlo požadované struktury a tím i vlastností Každý cyklus tepelného zpracování se skládá z ohřevu, výdrže na dané teplotě a ochlazení

5 Obecný cyklus tepelného zpracování

6 Tepelné zpracování K požadované změně struktury dochází u některých druhů tepelného zpracování při výdrži na teplotě, u jiných v průběhu ochlazování

7 Tepelné zpracování Ohřev na teplotu může být: Stupňovitý Přímý

8 Tepelné zpracování Stupňovitý ohřev:
Při ohřevu jsou zařazovány prodlevy z důvodu: vyrovnání teploty povrchu a jádra materiálu a zmenšení tepelného pnutí (používá se také u materiálů s horší tepelnou vodivostí – např. u vysokolegovaných ocelí) usnadnění fázové transformace probíhající při ohřevu

9 Tepelné zpracování Přímý ohřev:
Tepelná vodivost materiálu nebo malé rozměry a jednodušší tvar umožňují plynulý ohřev na požadovanou teplotu Vznik tepelných pnutí téměř nehrozí, neboť rozdíl teplot na povrchu a v jádře součástky je malý

10 Tepelné zpracování Rychlost ochlazování z teploty výdrže je významným faktorem ovlivňujícím výsledné vlastnosti zpracovávaného materiálu Rychlé ochlazení je používáno u tvorby přesyceného tuhého roztoku a u kalení Pomalé ochlazování je základním rysem žíhání

11 V technické praxi je řada případů, ve kterých se požaduje tvrdý povrch dílce a současně vysoká houževnatost jádra Tento požadavek je možno splnit : Povrchovým kalením Chemicko-tepelným zpracováním

12 Chemicko-tepelné zpracování
Chemicko-tepelným zpracováním měníme chemické složení materiálu tím, že do něho v tuhém stavu při určité teplotě dodáváme určitý prvek Může to být: uhlík při cementování dusík při nitridování hliník při alitování

13 Cementování Je nejstarším způsobem chemicko – tepelného zpracování
U nízkouhlíkových ocelí se tak výší obsah uhlíku v povrchové vrstvě součásti na 0,8 ÷ 1 % Dobu výdrže na teplotě je nutno volit podle požadované tloušťky cementované vrstvy

14 Cementování Způsoby cementování: Cementování v plynném prostředí
reakce oxidu uhelnatého nebo rozpad metanu Cementování v kapalném prostředí provádí se v kyanidových lázních Cementování v sypkém prostředí směs, jejímiž hlavními složkami jsou dřevěné uhlí a uhličitan barnatý

15 Nitridování Tvrdost povrchu po nitridování je vyšší než po cementaci nebo povrchovém kalení Tloušťka nasycené vrstvy je menší než po cementování – řádově se pohybuje v desetinách milimetru Způsoby nitridování: v plynném prostředí v kapalném prostředí

16 Použitá literatura Strojírenská technologie – Dr. Otakar Bothe
Základy strojnictví – Ing. Ulrich Fischer a kol. Strojírenská technologie 1 – nauka o materiálu – Ing. Miroslav Hluchý a kol. Skripta VUT


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google