Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace logistiky Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace logistiky Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz."— Transkript prezentace:

1 Organizace logistiky Ivan Gros

2 Organizační podpora logistického řízení
Organizační podpora logistiky ve firmě znamená vedle nově koncipovaných cílů i rozsáhlý reinženýring většiny procesů, metod řízení, změny odpovědnosti a kompetencí Zařazení výrazně integrovaného, procesně orientovaného systému řízení do klasických organizačních struktur je obtížné, mnohdy zcela nemožné Klasické organizační struktury vedou k rozptýlení logistických činností do mnoha útvarů Ředitel firmy Průzkum trhu, reklama Nákup pro výrobní spotřebu Distribuce, sklady Informační systém Skladování materiálů Poprodejní servis, záruky Ředitel pro marketing a prodej Ředitel pro finance a IS Finanční plán Vyřizování reklamací Ředitel pro výrobu Plánování výroby a nákupu Řízení zásob Plán a nákup RP (MRO) Zpracování objednávek Údržba Plánování prodeje Výroba Doprava

3 Organizační podpora logistického řízení
Klasické organizační struktury vedou k rozptýlení pravomoc a odpovědnosti za řízení hmotných toků mezi různé vedoucí Možnost konfliktu různých cílů, nesystémových řešení !! Ředitel pro marketing a prodej Ředitel pro výrobu Ředitel pro finance a IS Rozhodování o zásobách surovin Neutrální postoj Vysoké zásoby Co nejnižší zásoby velikosti dávek Co nejnižší Velké dávky Nákladově optim. sortimentu Co nejširší Co nejužší Neutrální postoj Decentralizované po regionech Decentralizované po závodech skladech Centralizace vyřizování objednávek Co nejrychlejší Podle možností Co nejlevnější dopravě Co nejrychlejší Podle potřeby výroby Co nejlevnější zásobách hotových výrobků Co největší V souladu s plánem Co nejnižší

4 Organizační podpora logistického řízení
Faktory působící na zařazení logistiky do organizační struktury firmy Velikost podniku Šíře výrobního sortimentu Počet a druh nakupovaných vstupů Požadavky zákazníků na služby Geografický rozsah působnosti firmy Úroveň zapojení firmy do dodavatelských řetězců Počet dodavatelů a zákazníků Podíl logistických nákladů na celkových nákladech Rychlost inovací výrobků, technologií

5 Všichni dělají všechno
Organizační podpora logistického řízení Faktory působící na zařazení logistiky do organizační struktury firmy Malé podniky s velmi omezeným počtem vedoucích pracovníků a omezeným počtem logistických činností Všichni dělají všechno Manažeři musí ovládat marketing i logistiku Logistický útvar je zbytečný přepych Na koordinaci stačí jeden z vedoucích pracovníků V případě konfliktů stačí pracovní komise jednorázová nebo stálá až do vyřešení problému

6 Organizační podpora logistického řízení
Střední a velké podniky s rozsáhlou dělbou pravomocí a rozsáhlým počtem logistických činností Je třeba rozhodnout A) O tom na jakou hladinu řízení logistiku ve firmě zařadit – strategickou nebo operativní ? Strategická úroveň staví logistiku na roveň dalších složek managementu, marketingu, řízení výroby, podporuje účast logistiky na tvorbě podnikové strategie Operativní úroveň podporuje výkon a realizaci jednotlivých logistických činností. vyřizování objednávek, realizaci služeb zákazníkům …

7 Organizační podpora logistického řízení
Je třeba rozhodnout B) O tom zda – centralizovat nebo decentralizovat logistiku ? Centralizace znamená ustavení centrálního útvaru řízeného ředitelem pro logistiku, který nese plnou odpovědnost za realizaci celého procesu vyřízení objednávky zákazníka. Decentralizace je využívána zejména u velkých divizně strukturovaných společností s rozsáhlým geografickým působením. Decentralizované logistické útvary většinou zabezpečují výkon operativních činností v rámci své působnosti

8 Organizační podpora logistického řízení
Faktory působící na zařazení logistiky do organizační struktury firmy Požadavky zákazníků na služby Nízké Vysoké, komplexní Podíl logistických nákladů na celkových nákladech organizace Nízký Vysoký, 5 a více % Malý Velikost podniku Velký Jednoduchá, omezený sortiment Struktura výrobního programu, počet druhů, provedení Složitá, mnoho výrobků nebo provedení Jednoduchá, bez větvení, málo stupňů Struktura materiálových toků (typ AVT, počet výrobních stupňů, zpětné vazby…) Složitá, větvení, více stupňů Málo zákazníků, pravidelná poptávka, malý region Počet zákazníků, jejich geografické rozložení, charakter poptávky Více zákazníků, nepravidelná poptávka, velké regiony Integrace do dodavatelského řetězce, strategické aliance Ne Ano Integrace logistických činností, vytvoření centrálního logistického útvaru, decentralizace možná jen pro operativní úroveň Logistické činnosti lze realizovat jednotlivými útvary, decentralizace

9 Organizační podpora logistického řízení
Faktory působící na zařazení logistiky do organizační struktury firmy Stupeň centralizace Kombinace centralizace a decentralizace Centralizace Decentralizace Logistické aktivity jsou realizovány oddělenými logistickými útvary bez vzájemné koordinace Centralizace veškerých rozhodovacích aktivit na strategické úrovni, vývoj logistických systémů, uzavírání aliancí centralizace, operativní řízení hmotných toků decentralizované Veškeré výkonné a řídící činnosti spojené s řízením hmotných toků centralizované v jednom útvaru Velmi omezené použití Geografický rozsah působení firmy Národní úroveň, omezený region, tuzemské výrobky Národní i mezinárodní úroveň, více specifických regionů, tuzemská i zahraniční produkce Mezinárodní úroveň, více specifických regionů Homogenní sortiment, stejné výrobky v různých provedeních, centralizovaná výroba, nižší úroveň služeb Charakter výrobního sortimentu Velmi heterogenní sortiment, mnoho výrobních jednotek, vzdálené segmenty trhu s odlišnými nároky na služby Širší sortiment, více výrobních jednotek s kooperací, trhy s dílčími specifiky

10 Organizační podpora logistického řízení
Je třeba rozhodnout C) O tom jakou formu organizace zvolit – liniový, štábní útvar nebo kombinace obou, případně maticová organizace? Liniový útvar řadí logistiku mezi ostatní podnikové funkce. Pracovníci útvaru plní vymezené funkce a nesou odpovědnost za důsledky svých rozhodnutí Štábní útvar předurčuje logistiku do role poradenské, případně koordinační Liniově -štábní útvary vedou k situaci, kdy na úrovni vedení firmy působí štábní útvar, jehož úkolem je tvorba strategické koncepce, metodika řízení včetně koordinace logistických aktivit a liniové logistické výkonné útvary na nižších podnikových složkách Maticová organizace v níž může být logistika obslužnou, zabezpečovací funkcí, nebo funkcí hlavní

11 Organizační podpora logistického řízení
Vývoj zařazení logistiky do organizační struktury firmy Vrcholové vedení Marketing, obchod Výroba Finance Průzkum trhu Plán výroby Plán finanční, plán nákladů Plán tržeb Plán zásobování Finanční řízení zásob Služby zákazníkům Nákup pro výrobu Reklama Výrobní činnost Controlling Propagace Sklad výrobních zásob Zákaznické úvěry Distribuce Pohledávky Distribuční sklady „KLASIKA“ Zpracování objednávek Nákup pro nevýrobní činnosti

12 Organizační podpora logistického řízení
Vrcholové vedení Marketing, obchod Výroba Finance Průzkum trhu Plán výroby Plán finanční, plán nákladů Plán tržeb Výrobní činnost Finanční řízení zásob Reklama Materiálové hospodářství Propagace Controlling Distribuce Plán zásobování Zákaznické úvěry Distribuční sklady Nákup pro výrobu Pohledávky Nákup pro nevýrobní činnosti Sklad výrobních zásob Služby zákazníkům DVOUSTUPŇOVÁ ORGANIZACE Zpracování objednávek

13 Organizační podpora logistického řízení INTEGROVANÁ DISTRIBUCE
Vrcholové vedení Finance Marketing, obchod Distribuce Výroba Distribuční sklady Plán výroby Plán finanční, plán nákladů Průzkum trhu Výrobní činnost Nákup pro nevýrobní činnosti Plán tržeb Materiálové hospodářství Finanční řízení zásob Reklama Propagace Plán zásobování Controlling Služby zákazníkům Nákup pro výrobu Zákaznické úvěry Pohledávky Zpracování objednávek Sklad výrobních zásob INTEGROVANÁ DISTRIBUCE

14 Organizační podpora logistického řízení
Vrcholové vedení Marketing, obchod Průzkum trhu Plán tržeb Reklama Propagace Výroba Výrobní činnost Finance Plán finanční, plán nákladů Finanční řízení zásob Controlling Zákaznické úvěry Logistické plánování Objednávky, předpovědi Plán distribuce, výroby, zásobování, kapacit Logistické projekty Logistické operace Nákup výrobků a služeb Logistická podpora výroby Distribuce, služby zákazníkům Logistika Logistický controlling Průřezové činnosti Sklady surovin, výrobků polotovarů Operativní řízení výroby Manipulace, balení, doprava LOGISTICKÁ ORGANIZACE

15 Organizační podpora logistického řízení
Ředitel závodu Řízení výroby Řízení procesů Řízení jakosti Řízení vztahů se zákazníkem Řízení trvalého zlepšování Řízení servisních služeb Systém řízení jakosti Podniková logistika Technologie Péče o zákazníka Organizace workschopů Controlling Příprava projektů Business plán firmy Plán výroby kapacit, nákupu Vstupní, výrobní, výstupní kontrola Audity Databáze výrobků Nápravná opatření Nové výrobky Rozpočty středisek Vyhodno-cování procesů Nákup, sklady surovin Laboratoř Rozbory Technické plánování Distribuce, sklady výrobků Personalistika Lokalizace Údržba Investice Výroba Informační technologie Logistické systémy-projekty, KANBAN, JIT

16 Organizační podpora logistického řízení
Vrcholové vedení Výzkum Marketing Centrálnílogistika Prodej Divize 2 Divize 1 Výroba Finance Logistika Výroba Finance Logistika LINIOVĚ – ŠTÁBNÍ ORGANIZACE

17 Organizační podpora logistického řízení
Vrcholové vedení Výzkum Nákup Výroba Prodej Marketing Finance Logistika MATICOVÁ ORGANIZACE

18 Organizační podpora logistického řízení
Vrcholové vedení Výzkum Nákup Výroba Finance Logistika Marketing Prodej Divize A B C D .. MATICOVÁ ORGANIZACE


Stáhnout ppt "Organizace logistiky Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google