Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování zásob účtová tř. 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování zásob účtová tř. 1"— Transkript prezentace:

1 Účtování zásob účtová tř. 1

2 Definice zásoby Oběžný majetek – v podniku je do 1 roku
Časem se spotřebovává, mění svoji podobu

3 Dělení zásob Účtová skupina č.11 – MATERIÁL
Účtová skupina č. 12 – ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Účtová skupina č. 13 – ZBOŽÍ

4 * materiál Surovina/Základní materiál Náhradní díly Pomocný materiál
Provozovací látky Obaly Drobný hmotný majetek/nehmotný

5 * zásoby vlastní výroby
Nedokončená výroba= nehotový produkt, nedá se prodat Polotovar = nehotový produkt, dá se prodat Výrobek = hotový produkt

6 * zboží Věci movité a nemovité nakoupené účelem dalšího prodeje
Vlastní výrobek, umístněný a prodávaný přes podnikovou prodejnu

7 Operativní evidence

8 Ocenění zásob při příjmu
Pořizovací cena Reprodukční cena Ve výši vlastních nákladů

9 * pořizovací cena Používá se u nakoupených zásob
Stanoví se jako fakturovaná cena + vedlejší pořizovací náklady (VPN) ANO – patří do VPN NE – nepatří do VPN Doprava zásoby Úrok z úvěru Clo Kurzovní rozdíl Provize / zprostředkování Smluvní pokuta Pojistné při přepravě Jiné sankce ze smluvních vztahů

10 * reprodukční cena Používá se u zásob získaných darem, vkladem z osobního vlastnictví, nálezem Cenu stanoví soudní znalec

11 * ve výši vlastních nákladů
Používá se u zásob vyrobených vlastní činností Počítá se pomocí kalkulačního vzorce Z plánované kalkulace (THN) Z výsledné kalkulace (skutečné náklady z UCE „5“)

12 Ocenění při výdeji FIFO LIFO – zakázané
Vážený aritmetický průměr – průměrná cena Pevná cena (s výpočtem odchylky)

13 Vyřeš příklad Účtování materiálu – Pracovní sešit Příklad 1 Příklad 2

14 Způsoby účtování Způsob A - komplikovanější ale přesnější
Způsob B – jednodušší ale méně přesný

15 * způsob A Pořízení zásoby – 111, 131, 12x Uskladnění zásoby – 112,132
Do spotřeby se zásoba účtuje v okamžiku skutečného spotřebovávání – 501, 504 Lze účtovat pomocí sběrných dokladů, tj. souhrnně 1x za měsíc

16 * způsob B Musíme vést velmi přesnou operativní evidenci
Pořízení zásob se účtuje přímo do spotřeby - 501, 504 Příjemky a výdejky se neúčtují! V rámci uzávěrkových operací (k 31.12) se účtují počáteční a konečné stavy

17 Účtování materiálu Způsob A

18 Základní účtování

19 Vyřeš příklad Učebnice Účtování materiálu – pracovní sešit
Opakovací příklad Účtování materiálu – pracovní sešit Příklad 5 Příklad 6 Příklad 7 Příklad 8

20 Dovoz zásob ze zahraničí – z EU
clo se nevyměřuje (není JSD) DPH si počítá účetní jednotka sama Hodnota DPH = cena zásoby krát sazba DPH Daňová povinnost vzniká dnem přechodu zásoby přes hranice 349/343 Nárok na odpočet vzniká dnem přijetí daňového dokladu od dodavatele 343/349

21 Dovoz zásob ze zahraničí – mimo EU
clo se vyměřuje (celní úřad zašle JSD) 111/379 DPH si počítá účetní jednotka sama Hodnota DPH = (cena zásoby + hodnota cla) krát sazba DPH Daňová povinnost vzniká dnem přechodu zásoby přes hranice 349/343 Nárok na odpočet vzniká dnem přijetí daňového dokladu od dodavatele 343/349

22 Vyřeš příklad Učebnice Účtování materiálu – pracovní sešit Úloha 2.2.

23 Reklamace zásob probíhá na základě reklamačního protokolu v případě dodání špatného druhu zásoby, nesprávně dodaného množství, jiného druhu zásoby, jiné velikosti, jakosti Způsoby řešení reklamace náhodná dodávka vystavení dobropisu reklamace není uznána

24

25 Vyřeš příklad Učebnice Účtování materiálu – pracovní sešit Úloha 2.5

26 Prodej materiálu Výdejka – výdej prodaného materiálu 542/112 FAV – prodej materiálu 311/ /343

27 Vyřeš příklad Učebnice Účtování materiálu – pracovní sešit Úloha 2.6

28 Vlastní výroba materiálu
P – materiál vyrobený vl. činností přijat na sklad /621

29 Darování materiálu Přijatý dar P – příjem darovaného materiál na sklad 112/413 Poskytnutý dar V – výdej darovaného materiálu ze skladu 543/112 VÚD – doklad o použití – DPH z darov. materiálu 543/343

30 Vyřeš příklad Účtování materiálu – pracovní sešit Příklad 14

31 Nákup zásoby na zálohu

32 Vyřeš příklad Účtování materiálu – pracovní sešit Příklad 15

33 Inventarizace zásob Způsob inventarizace – fyzický
Četnost inventarizace – 1x ročně Inventarizační rozdíly Kvantitativní = nesouhlasí množství Kvalitativní = nesouhlasí ocenění

34 Kvantitativní inventarizační rozdíly

35 Kvalitativní inventarizační rozdíly
Dočasné snížení ocenění zásob zjištěné při inventarizaci – OPRAVNÁ POLOŽKA Trvalé snížení ocenění - ŠKODA

36 Vyřeš příklad učebnice Úloha 2.7. Úloha 2.8.

37 Vyřeš příklad Účtování materiálu – pracovní sešit Příklad 17

38 Uzávěrkové operace Řešení účtu 111 (KS musí být nulový)
Mám příjemku, nemám fakturu = nevyfakturované dodávky Nemám příjemku, mám fakturu = materiál na cestě

39 Vyřeš příklad Učebnice Účtování materiálu – pracovní sešit Úloha 2.9.

40 Zopakuj si Účtování materiálu – pracovní sešit Příklad 24 Příklad 25

41 Účtování materiálu Způsob B

42 Nakupované zásoby – způsob B

43 Vyřeš příklad Učebnice Účtování materiálu – pracovní sešit Úloha 2.10.

44 Zvláštní případy účtování

45 Účtování zboží Způsob A + způsob B

46 Jiná zásoba = jiné účty Ale stejný princip účtování
materiál zboží 111 – pořízení materiálu 131 – pořízení zboží 112 – materiál na skladě 132 – zboží na skladě 542 – prodaný materiál 504 – prodané zboží 642 – tržby z prodeje materiálu 604 – tržby za zboží 119 – materiál na cestě 139 – zboží na cestě 151 – poskytnuté zálohy na materiál 153 – poskytnuté zálohy na zboží 191 – opravná položka k materiálu 196 – opravná položka ze zboží

47 Vyřeš příklad Učebnice Účtování Zboží– pracovní sešit Úloha 2.11.

48 Předání vlastních výrobků do podnikových prodejen
Vlastní výrobek v podnikové prodejně = ZBOŽÍ P – příjem výrobků na sklad 123/613 V – výdej výrobků ze skladu 613/123 P – příjem výrobků v podnikové prodejně = zboží 132/621 V – výdej výrobků z podnikové prodejny = zboží 504/132

49 Vyřeš příklad Účtování Zboží– pracovní sešit Příklad 8 Příklad 9

50 Účtování zásob vlastní výroby

51 Zásoby vlastní výroby – způsob A

52 Zásoby vlastní výroby – způsob B

53 Vyřeš příklad Učebnice Účtování vlastní výroba– pracovní sešit
Opakovací úloha Úloha 2.13. Úloha 2.14. Účtování vlastní výroba– pracovní sešit Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3 Příklad 4 Příklad 5 Příklad 6 Příklad 7

54 Zopakuj si Sbírka příkladů k učebnici účetnictví Příklad 2.2.

55 Zopakuj si Maturitní okruhy z účetnictví
Příklad 6. Příklad 7. Sbírka řešených příkladů z účetnictví Úloha 1.1. Úloha 1.2. Úloha 1.3. Úloha 1.4. Úloha 1.5. Úloha 1.6. Úloha 1.7.


Stáhnout ppt "Účtování zásob účtová tř. 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google