Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Microsoft® Lync™ 2010 Školení: Hlasové a audiovizuální funkce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Microsoft® Lync™ 2010 Školení: Hlasové a audiovizuální funkce"— Transkript prezentace:

1 Microsoft® Lync™ 2010 Školení: Hlasové a audiovizuální funkce

2 Cíle Tento kurz se zabývá následujícími hlasovými a audiovizuálními funkcemi klientské aplikace Lync 2010. Uskutečnění volání Přijetí volání Správa volání Přesměrování volání Reakce na zmeškané hovory a hlasovou poštu Připojení ke konferenčnímu volání Připojení audiovizuálního volání Přijetí audiovizuálního volání

3 Audiovizuální funkce: Cíle
Hlasové funkce Tato část obsahuje následující témata: Uskutečnění hovoru Přijetí hovoru Správa nastavení konverzace a zařízení Přesměrování volání Reakce na zmeškané hovory a hlasovou poštu Připojení ke konferenčnímu hovoru Zpět na Cíle

4 Uskutečnění telefonního hovoru odkudkoli
Klientská aplikace Microsoft Lync 2010 ve spolupráci se serverem Microsoft Lync Server poskytuje softwarově řízené telefonní funkce. Uživatelé mohou kontaktovat kohokoli v rámci své společnosti i mimo ni. Je to pohodlné jako při použití starého telefonu, ale k dispozici jsou bohatší a důmyslnější možnosti. Aplikace Lync podporuje následující typy hovorů: Mezi počítači Mezi počítačem a telefonem Mezi telefonem a počítačem Mezi počítačem a audiokonferencí Audiovizuální volání a konference Díky aplikaci Lync 2010 mají uživatelé ve svých počítačích dostupné a integrované veškeré zásadní možnosti komunikace – hlasový hovor, , rychlé zprávy a konference. Zpět na Cíle

5 Uskutečnění hovoru Chcete-li uskutečnit hovor, můžete příslušnou osobu vyhledat pomocí panelu hledání nebo ji vybrat v seznamu kontaktů. Spusťte aplikaci Microsoft Lync. Do vyhledávacího panelu zadejte jméno osoby nebo telefonní číslo. Přesuňte ukazatel myši na kontakt a klikněte na tlačítko Zavolat. Po kliknutí na tlačítko Zavolat bude jako výchozí vytočeno číslo kontaktu do zaměstnání. Pokud kliknete na šipku u nabídky Zavolat, můžete vybrat jiné číslo, na které kontakt zavoláte. Další informace o funkci Volání kliknutím najdete na následujícím snímku. Panel hledání Nabídka Zavolat s dalšími možnostmi Zpět na Cíle

6 Volání kliknutím Aplikace Lync 2010 nabízí funkci Volání kliknutím. Když kliknete na ikonu zobrazenou na obrázku, aplikace Lync automaticky vytočí číslo. Volání bude spojeno pomocí zařízení Lync Phone Edition. Není-li zařízení k dispozici, bude volání spojeno pomocí klientské aplikace Lync. Volání kliknutím Zpět na Cíle

7 Zavolání pomocí číselníku
Přístup k číselníku získáte kliknutím na ikonu Telefon. K ručnímu zadání telefonního čísla, které se má vytočit, můžete použít číselník. Číslo zadáte stejným způsobem jako na číselníku starého telefonu. V hlavním okně aplikace Lync klikněte na ikonu Telefon. Zadejte číslo klikáním na tlačítka číselníku nebo pomocí kláves. Číslo vytočíte kliknutím na tlačítko Zavolat. Číselník reaguje na kliknutí myší a stisknutí kláves. Číslo vytočíte kliknutím na tlačítko Zavolat nebo stisknutím klávesy ENTER. Zpět na Cíle

8 Přijetí hovoru V závislosti na nastavení zařízení se může příchozí hovor uskutečnit jedním z těchto způsobů: Spojením se zařízením Lync Phone Edition: Hovor bude přijat pomocí telefonu s hlasitým poslechem nebo pomocí náhlavní soupravy. Prostřednictvím aplikace Lync bez připojeného zařízení: Zvuk bude přenášen přes reproduktory počítače. Přijetí hovoru: Klikněte v okně s oznámením příchozího hovoru. Zobrazí se okno konverzace a hovor bude zahájen. Přesměrování nebo odmítnutí hovoru: Kliknutím na tlačítko Přesměrovat můžete příchozí hovor přesměrovat na jiné číslo, například na číslo vašeho mobilního telefonu. Kliknutím na tlačítko Odmítnout přesměrujete volajícího na hlasovou poštu (je-li nakonfigurována) nebo ho odpojíte. Hovor přijmete kliknutím do okna s oznámením. Po přijetí hovoru se zobrazí okno konverzace. Zpět na Cíle

9 Přijetí hovoru během konverzace
Během konverzace můžete zahájit hovor v okně konverzace. Přijetí hovoru během konverzace pomocí rychlých zpráv Během konverzace se na kartě Telefon zobrazí možnosti pro přijetí hovoru. Klikněte na jednu z následujících možností: Přijmout hovor: Hovor bude přijat a začne konverzace. Přesměrovat: Hovor bude přesměrován na mobilní telefon nebo jiné číslo. Odmítnout: Příchozí hovor bude odmítnut, čímž bude volající přesměrován na hlasovou poštu (je-li nakonfigurována) nebo bude odpojen. Chcete-li zahájit hovor, klikněte na kartu Telefon Klikněte na možnost Přijmout hovor, Přesměrovat nebo Odmítnout. Zpět na Cíle

10 Správa hovoru Během hovoru můžete změnit zvukové zařízení, přidržet hovor nebo přepojit hovor na jiné číslo. V okně konverzace můžete kliknout na následující možnosti. Chcete-li volit mezi náhlavní soupravou, telefonním sluchátkem nebo zvukovým zařízením počítače, klikněte na možnost Zvukové zařízení. Chcete-li hovor přidržet, klikněte na možnost Přidržet. Chcete-li, můžete hovor Přepojit na jiné telefonní číslo. Tuto možnost můžete využít, chcete-li se účastnit konferenčního hovoru, i když musíte opustit pracoviště. Nabídka Přepojit umožňuje přepojit hovor na jiné číslo. Během hovoru můžete změnit zvukové zařízení. Zpět na Cíle

11 Směrování příchozích telefonního hovorů na správné místo
Pomocí aplikace Lync 2010 můžete přesměrovat příchozí hovory na váš mobilní telefon nebo souběžně vyzvánět na čísle v zaměstnání i doma. Můžete rychle identifikovat a změnit nastavení přesměrování volání. Na první pohled poznáte, že jsou hovory přesměrovávány. Můžete snadno nakonfigurovat detailní nastavení přesměrování volání. Příchozí hovory vás budou následovat. Nastavení přesměrování volání Oznámení o přesměrovávání hovorů Zpět na Cíle

12 Přesměrování volání Volající můžete přesměrovávat přímo do vaší hlasové pošty nebo na někoho, kdo má vyřizovat vaše hovory během vaší nepřítomnosti. Úplná pravidla přesměrování příchozích hovorů můžete snadno nastavit na kartě Přesměrování volání. Klikněte na možnost Přesměrování volání. Klikněte na položku Nastavení přesměrování volání. V dialogovém okně Možnosti zadejte na kartě Přesměrování volání příslušná telefonní čísla. Kliknutím na tlačítko OK aktualizujte nastavení přesměrování volání. Vyberte některou z následujících možností: Vypnout přesměrovávání volání Přesměrovávat moje hovory na: Hlasová pošta, Mobilní telefon nebo Jiné číslo Vyzvánět souběžně Zpět na Cíle

13 Reakce na zmeškané hovory
Správa telefonních zpráv pomocí aplikace Lync 2010 Na první pohled poznáte, že máte zmeškané hovory a zprávy čekající na odpověď. Přímo z aplikace Lync si můžete přehrávat hlasovou poštu. Na hlasovou poštu můžete odpovědět pomocí chatu nebo hlasově. Poslech hlasové pošty V aplikaci Lync klikněte na ikonu Telefon. Umístěte ukazatel myši na kontakt a klikněte na zelenou šipku, abyste si poslechli zprávu. Chcete-li osobě zavolat zpět, klikněte na tlačítko Zavolat. Vizuální hlasová schránka nabízí vyhrazené zobrazení pro hlasovou poštu s možností přehrávání jedním kliknutím. Chcete-li si zprávu poslechnout, klikněte na zelenou šipku. Zpět na Cíle

14 Připojení ke konferenčnímu hovoru
Aplikace Lync 2010 nabízí více možností, jak se připojit k naplánovanému konferenčnímu hovoru. Možnosti A a B představují ve výchozím nastavení připojení pomocí zařízení Lync Phone Edition. Není-li zařízení k dispozici, připojíte se ke konferenci pomocí reproduktorů a mikrofonu počítače. Možnost B: Pomocí aplikace Lync 2010 se připojíte ke konferenci kliknutím v pozvání z kalendáře na odkaz Připojit k online schůzce. Možnost A: Přímo z připomenutí kalendáře aplikace Outlook se připojíte ke konferenci kliknutím na tlačítko Připojit online. Možnost C: Ručně vytočíte číslo pomocí stolního telefonu, mobilního telefonu nebo zařízení Lync Phone Edition. Zpět na Cíle

15 Pozvání na online schůzku
Pozvání na schůzku obsahuje různé možnosti připojení k online schůzce aplikace Lync. Možnost Připojit k online schůzce vás připojí ke schůzce prostřednictvím aplikace Lync, takže uslyšíte konferenční hovor a uvidíte vizuální obsah, například záběry webové kamery nebo sdílenou plochu. Hypertextový odkaz na schůzku nabízí připojení pomocí internetového prohlížeče v případě, že odkaz Připojit selže nebo pokud nemáte nainstalovanou aplikaci Lync. Možnost Připojit telefonem vám umožní připojit se ke konferenčnímu hovoru pomocí stolního nebo mobilního telefonu. Při použití zařízení Lync Phone Edition nebo číselníku aplikace Lync se připojení uskuteční prostřednictvím aplikace Lync. ID konference je nutné, budete-li k jeho zadání vyzváni. Pokud použijete možnost Připojit k online schůzce nebo hypertextový odkaz na schůzku, nebudete k zadání ID konference vyzváni. Zpět na Cíle

16 Činnost 1 Tato činnost slouží k přípravě uživatelů aplikace Lync na online schůzky používající hlasové funkce. Procvičujte ji na malé nebo neformální schůzce týmu. V tomto scénáři je použito uspořádání konferenční místnosti s konferenčním telefonem jako primárním zdrojem zvuku. Naplánování online schůzky Spusťte aplikaci Outlook 2010. Klikněte na tlačítko Nové položky a dále na možnost Online schůzka. Vyplňte pole pozvánky a odešlete pozvánku. Příjemci Předmět Místo Počáteční a koncový čas Připojení ke schůzce Otevřete pozvánku a klikněte na možnost Připojit k online schůzce. V dialogovém okně Připojit se ke zvukovému přenosu konference klikněte na položku Použít následující. Klikněte na rozevírací nabídku a zadejte telefonní číslo konferenční místnosti. Klikněte na tlačítko OK. Zpět na Cíle

17 Činnost 2 Procvičte použití příkazů tónovou volbou v aplikaci Lync během hovoru. Příkazy tónovou volbou, označované také jako DTMF (Dual Tone Multi-frequency), umožňují řídit konferenční hovor. Můžete tak povolit nebo ztlumit účastníky a vypnout oznamování. Připojte se k online schůzce a připojte se ke konferenčnímu hovoru pomocí stolního telefonu. Na číselníku stolního telefonu stiskněte kombinace tlačítek následujících příkazů tónovou volbou a poslechněte si jejich popis. *6 - Ztlumit sebe nebo zrušit ztlumení u sebe *4 - Ztlumit všechny ostatní účastníky nebo zrušit jejich ztlumení *7 - Zamknout nebo odemknout konferenční hovor *9 - Povolit nebo zakázat oznamování účastníků vstupujících do konference nebo opouštějících konferenci *3 - Soukromě přehrát jména účastníků konference *8 - Povolit přístup ke konferenci všem účastníkům, kteří jsou momentálně v předsálí *1 - Přehrát popis dostupných příkazů tónovou volbou Zpět na Cíle

18 Řešení aktuálních problémů
Většina uživatelů zažije během konferenční relace nečekanou situaci. Zde je několik tipů k řešení okamžitých problémů v online schůzce. Problém: Telefon konferenční místnosti nebo účastník schůzky se nemůže vytočením čísla připojit k online schůzce. Řešení: Pomocí možnosti Pozvat zadáním jména nebo telefonního čísla zavolejte účastníka nebo se připojte k telefonu konferenční místnosti. Klikněte na nabídku Účastníci a potom klikněte na možnost Pozvat zadáním jména nebo telefonního čísla. Zadejte číslo stolního nebo mobilního telefonu účastníka nebo číslo telefonu konferenční místnosti a klikněte na tlačítko Zavolat. Problém: Hlas účastníka je v hovoru doprovázen ozvěnou. Řešení: K tomu může dojít, pokud je účastník připojen k online schůzce pomocí více zařízení, například současně pomocí zvukového zařízení počítače a mobilního telefonu. Může to nastat také ve velké konferenční místnosti, pokud se ve schůzce používá se zvukovým zařízením pódium a panoramatické video. Účastníci by měli ztlumit reproduktory a mikrofon počítače. Ztlumte stolní telefon a ověřte, zda ozvěna skončila. Zrušte ztlumení primárního zařízení používaného během online schůzky. Zpět na Cíle

19 Audiovizuální funkce: Cíle
Tato část obsahuje následující témata: Připojení k audiovizuálnímu volání Přijetí audiovizuálního volání Zpět na Cíle

20 Přehled audiovizuálních funkcí
Chcete-li, aby hovor probíhal jako konverzace tváří v tvář, připojte k počítači webovou kameru. Použití webové kamery v aplikaci Lync 2010 k zobrazení vašeho živého obrazu ostatním účastníkům je snadná záležitost. Certifikované webové kamery podporující technologii UPnP jsou aplikací Lync rozpoznány v systémech Windows XP, Vista a Windows 7 automaticky. Kvůli zobrazení videa jiného účastníka v online schůzce není třeba webovou kameru instalovat. Nastavení webové kamery můžete konfigurovat v dialogovém okně Lync – možnosti na kartě Videozařízení. Klikněte na nabídku Nástroje a pak klikněte na položku Možnosti. Nakonfigurujte nastavení webové kamery na kartě Videozařízení. Připojte webovou kameru USB a systém Windows automaticky vyhledá software ovladače. Zpět na Cíle

21 Připojení k audiovizuálnímu volání
Pokud máte webovou kameru nastavenou, můžete povolit, aby vás kontakt v průběhu konverzace viděl. Pokud přijmete příchozí audiovizuální volání, volající vás neuvidí, dokud na své straně konverzace nepřidáte video. Připojení k audiovizuálnímu volání Kliknutím v okně konverzace na možnost Video spustíte webovou kameru a zahájíte audiovizuální konverzaci. Kliknutím na možnost Video spustíte webovou kameru. V režimu obraz v obraze klikněte na tlačítko Zobrazit a nastavte možnosti nebo skryjte video. Zpět na Cíle

22 Přijetí audiovizuálního volání
K přijetí audiovizuálního volání od jiného uživatele aplikace Office Lync 2010 nepotřebujete webovou kameru. Nemáte-li webovou kameru, můžete zobrazit videokanál volajícího, volajícímu se však místo vašeho proudu videa zobrazí pouze zástupná ikona videa. Volající vás neuvidí, pokud ke konverzaci sami nepřidáte vlastní přenos videa. Přijetí audiovizuálního volání Jiný účastník online schůzky spustí video. Aplikace Lync automaticky zobrazí video účastníka v okně konverzace. Kliknutím na možnost Spustit video zobrazíte video z vaší webové kamery ostatním účastníkům. Po kliknutí na tlačítko Zobrazit můžete zobrazit okno náhledu nebo změnit nastavení webové kamery. Po kliknutí na tlačítko Zobrazit můžete zobrazit okno náhledu nebo změnit nastavení webové kamery. Kliknutím na tlačítko Celá obrazovka můžete maximalizovat okno videa. Zpět na Cíle

23 Shrnutí Tento kurz se zabýval následujícími hlasovými a audiovizuálními funkcemi klientské aplikace Lync 2010. Uskutečnění hovoru Přijetí hovoru Správa hovoru Přesměrování volání Reakce na zmeškané hovory a hlasovou poštu Připojení ke konferenčnímu hovoru Připojení k audiovizuálnímu volání Přijetí audiovizuálního volání Zpět na Cíle

24 © 2010 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena
© 2010 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server a další názvy produktů jsou nebo mohou být registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích či oblastech. Zde uvedené informace slouží pouze k informativním účelům a představují aktuální stanovisko společnosti Microsoft Corporation k datu této prezentace. Protože společnost Microsoft musí reagovat na měnící se tržní podmínky, nelze tyto informace interpretovat jako závazek ze strany společnosti Microsoft a společnost Microsoft nemůže zaručit, že poskytnuté informace budou po datu této prezentace přesné. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE OHLEDNĚ INFORMACÍ V TÉTO PREZENTACI ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ ANI ZÁKONNÉ. Zpět na Cíle


Stáhnout ppt "Microsoft® Lync™ 2010 Školení: Hlasové a audiovizuální funkce"

Podobné prezentace


Reklamy Google