Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY"— Transkript prezentace:

1 PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY
JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

2 je povrch vody zakřivený.
Na rozhraní skla a vody je povrch vody zakřivený. Na rozhraní skla a rtuti je povrch rtuti zakřivený. Povrch kapaliny je dutý, kapalina smáčí stěny nádoby. Povrch kapaliny je vypuklý, kapalina stěny nádoby nesmáčí.

3 Zakřivení volného povrchu kapaliny způsobuje skuteč-
nost, že molekuly kapaliny, které jsou na jejím volném povrchu a současně v blízkosti stěny nádoby nebo jiného pevného tělesa, vzájemně působí nejen mezi sebou, ale také s částicemi pevného tělesa a plynu nad volným povrchem kapaliny.

4 U vybrané molekuly se uplatňuje vzájemné působení mezi molekulami.
F1 - výsledná síla od částic kapaliny v její sféře působení F2 - výsledná síla od částic nádoby v její sféře působení F3 - výsledná síla od částic vzduchu v její sféře působení FG - tíhová síla působící na molekulu

5 U vybrané molekuly se uplatňuje vzájemné působení mezi molekulami.
Velikosti sil F3 a FG jsou v porovnání se silami F1 a F2 velmi malé, můžeme je zanedbat.

6 Výsledná síla působící na molekulu má směr ven z kapaliny.
Rovnovážný stav nastane, má-li výsledná síla Fv směr kolmý k volnému povrchu kapaliny.

7 Výsledná síla působící na molekulu směruje ven z kapaliny.
Rovnovážný stav nastane, má-li výsledná síla Fv směr kolmý k volnému povrchu kapaliny. Volný povrch kapaliny při stěně nádoby je dutý.

8 Výsledná síla působící na molekulu má směr do kapaliny.
Rovnovážný stav nastane, má-li výsledná síla Fv směr kolmý k volnému povrchu kapaliny.

9 Výsledná síla působící na molekulu směřuje do kapaliny.
Rovnovážný stav nastane, má-li výsledná síla Fv směr kolmý k volnému povrchu kapaliny. Volný povrch kapaliny při stěně nádoby je vypuklý.

10 Odlijeme-li do skleněné nádoby ...
vodu rtuť Kapalina smáčí stěny nádoby. Povrch kapaliny je dutý. Kapalina nesmáčí stěny nádoby, její povrch je vypuklý. J- stykový úhel je úhel, který svírá povrch kapaliny s povrchem stěny.

11 Zakřivení volného povrchu kapaliny u stěn v úzkých
trubicích (kapilárách), u kapek a bublin způsobuje, že výslednicí povrchových sil je nenulová síla, která působí kolmo k volnému povrchu kapaliny.

12 Kapilární jevy: 1. kapilární elevace,
voda - sklo Kapilární elevace je zvýšení volné hladiny kapaliny v kapiláře. 2

13 Kapilární jevy: 1. kapilární elevace, 2. kapilární deprese.
rtuť - sklo Kapilární deprese je snížení volné hladiny rtuti v kapiláře. 2

14 Kapilární tlak S S je vyvolán výslednicí povrchových sil Fv působící
kolmo k obsahu příčného průřezu S kapiláry. S S Kapilární tlak je tím větší, čím je poloměr kulového povrchu menší a povrchové napětí větší.

15 Kapilární tlak Voda ve skleněné kapiláře Rtuť ve skleněné kapiláře

16 Kapilarita Výška hladiny kapaliny v kapiláře h je dána rovnováhou
kapilárního a hydrostatického tlaku. Zvýšení hladiny je nepřímo úměrné poloměru kapiláry. 2

17 Porovnejte průměry jednotlivých kapilár na obrázku.
2

18 Kapilární jevy v praxi:
- stoupání vody z hloubky do povrchových vrstev půdy, - odsávání kapalin do knotů (lihový kahan), - vzlínání kapalin do stěn staveb (vlhká omítka), - nasávání živných roztoků v tělech rostlin. 2

19 Řešte úlohu: Jaký je vnitřní průměr kapiláry, vystoupí-li v ní voda do výšky 2,0 cm nad volnou hladinu vody v širší nádobě? s = 73 mN.m-1. d = 1,5 mm

20 Řešte úlohu: Jaký tlak má vzduch v kulové bublině s průměrem 1 mm v hloubce 5 m pod volnou hladinou vody, je-li atmosférický tlak 1000 hPa? s = 73 mN.m-1. p = 0,44 MPa

21 Test 1 Pod pojmem kapilární jevy rozumíme:
a) zakřivení hladiny kapaliny ve stykovém místě s pevnou látkou, b) zvýšení nebo snížení hladiny kapaliny v kapiláře v porovnání s hladinou v okolní nádobě, c) vznik kapky při vytékání kapaliny z kapiláry, d) smáčení pevné látky kapalinou. 1

22 Test Kapilární tlak v kapiláře je určen vztahem: 2

23 Test 3 Velikost kapilárního tlaku:
a) závisí přímo úměrně na poloměru kapiláry, b) závisí nepřímo úměrně na poloměru kapiláry, c) nezávisí na poloměru kapiláry, d) závisí na povrchového napětí kapaliny. 3

24 Test Zvýšení hladiny kapaliny v kapiláře je vyjádřeno: 4


Stáhnout ppt "PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY"

Podobné prezentace


Reklamy Google