Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Dobrovolnictví v sociálních službách Mgr. Jindřiška Návarová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Dobrovolnictví v sociálních službách Mgr. Jindřiška Návarová."— Transkript prezentace:

1 1 Dobrovolnictví v sociálních službách Mgr. Jindřiška Návarová

2 2 Dobrovolníci v sociálních službách - data získaná vykazováním dat o poskytovaných sociálních službách za rok 2009 (exporty OK systému) Novelizace zákona o sociálních službách -snaha přesněji vymezit postavení dobrovolníků v sociálních službách působících mimo akreditovaný režim, -zavedení termínu „Dobrovolník v sociálních službách“, - specifikace práv a povinností dobrovolníků v sociálních službách

3 Údaje o dobrovolnících Za rok 2009 působilo v registrovaných sociálních službách celkem 9278 dobrovolníků Z výkaznictví však nelze rozlišit, zda dobrovolníci působili v rámci akreditovaného režimu či nikoliv

4 Dobrovolnictví v datech druh sociální službypočet Ddruh sociální služby poče t D podopora samost. bydlení 6 chráněné bydlení 235 tísňová pomoc 14 osobní asistence 247 telefonická krizová pomoc 17 pečovatelská služba 247 terénní programy 17 domovy se zvl. režimem 314 domy na půl cesty 18 azylové domy 319 tlumočnícké služby 19 nízkoprahová denní centra 326 noclehárny 24 centra denních služeb 328 kontaktní centra 46 odlehčovací služby 368 raná péče 50 denní stacionáře 373 služby náseldné péče 53 domy pro osoby se ZP 446 průvodc. a předčit. služby 56 sociální rehabilitace 497 krizová pomoc 73 SAS pro rodiny s dětmi 599 odborné soiální poradenství 74 NDC pro děti a mládež 773 týdenní stacionáře 85 SAS pro seniory a osoby se ZP 1277 SS ve ZZ ústavní péče 93 domovy pro seniory 1469 sociálně terapeutické dílny 136

5 5

6 Novelizace zákona o sociálních službách v současné době MPSV tvoří novou podobu zákona č. 108/2006, o sociálních službách snaha zapracovat také části týkající se dobrovolnictví

7 7 Současné ustanovení není jednoznačné a dobrovolníky působící v tomto systému omezuje pouze na dobrovolníky působící v akreditaci dobrovolnického programu v gesci Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu musí dojít k upravení dobrovolnictví a jeho specifik v systému sociálních služeb včetně rozšíření možností působení většího okruhu osob. Navržené konkrétní změny zákona o sociálních službách: - doplnění § 115a „Dobrovolník v sociálních službách“ 1) Pokud u poskytovatele vykonávají činnost dobrovolníci v sociálních službách, musí pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb uzavřená v souladu s § 80 tohoto zákona, pokrývat i škody způsobené těmito osobami. 2) Poskytovatel je povinen před započetím výkonu proškolit dobrovolníka v sociálních službách v takovém rozsahu, který odpovídá délce a charakteru vykonávaných činností tohoto dobrovolníka a vede k naplňování základních zásad tohoto zákona uvedených v § 2.“

8 8 Odůvodnění úprav zákona - je nutné vymezit působnost dobrovolníků v systému sociálních služeb včetně podmínek tohoto působení, přičemž ona působnost se týká pouze dobrovolníků v sociálních službách a ne dobrovolníků, kteří v systému sociálních služeb působí v rámci akreditované dobrovolnické služby v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů, -z důvodu bezpečnostně odpovědnostních je třeba stanovit povinnost, aby pojistná smlouva uzavíraná podle § 80 zákona o sociálních službách pokrývala také škody způsobené těmito dobrovolníky, - je nutné dobrovolníky před počátkem výkonu jejich činnosti proškolit tak, aby mohli vykonávat svou činnost i vzhledem k možnosti naplňování základních lidských práv osob, kterým je sociální služba poskytována, a dalších zásad vycházejících z § 2 zákona o sociálních službách, -povinnost proškolit plní zejména preventivní funkci pro zabránění jednání, které by mohlo zmiňované zásady nebo další povinnosti poskytovatele porušit. -způsob školení a jeho rozsah se vždy bude odvíjet od charakteru a náročnosti vykonávané činnosti...

9 9 Děkuji za pozornost e-mail: jindriska.navarova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "1 Dobrovolnictví v sociálních službách Mgr. Jindřiška Návarová."

Podobné prezentace


Reklamy Google