Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geodézie v pozemním stavitelství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geodézie v pozemním stavitelství"— Transkript prezentace:

1 Geodézie v pozemním stavitelství
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE Geodézie v pozemním stavitelství Autor: Monika Pončíková

2 Geodetické práce vykonané
v průběhu výstavby při pořizovaní dokumentace ukončené stavby při měření stávajících objektů pro účely dokumentace památek nebo pro účely rekonstrukce ČSN

3 Geodetické práce v průběhu výstavby:
vytyčování ověřovací a kontrolní měření 3) měření posunů a přetvoření staveb

4 Vytyčování staveb Vytyčení sekundárního systému (zajišťuje geodet)
- vytyčení a stabilizace charakter. bodů (CHB) a výškových bodů (HVB) objektu podle platného vytyč. výkresu. (přesnost dle ČSN ) - vyhotovuje se protokol o vytyčení Metody a) polární metoda (s přímím měřením délek, nebo z volného stan.) b) ortogonální metoda c) protínání vpřed (současně dvěma teodolity z bodů prim. systému)

5 Vytyčování staveb Podrobné vytyčení ( záležitost zhotovitele)
zahrnuje vytyčení všech bodů půdorysu a výškových úrovní objektu potřebných pro realizaci tato fáze měření se opakuje vícekrát během stavby - metody obdobné jako u sekundárního vytýčení

6 Vytyčování zvláštních staveb
Jedná se: o stavby, které se svými parametry vymykají běžné zástavbě. o účelové objekty s převládajícím jedním rozměrem, zvláštního tvaru nebo speciál. statickými požadavky. ( výškové budovy, věže, komíny, stožáry, obilná sila…) Fáze měření - vytyčení sekundárního systému objektu ( prostorové polohy ) - vytyčení základové konstrukce - kontrola dohotoveného základu - průběžné vytyčování a ověřování svislosti během stavby - výškové vytyčování - kontrolní měření svislosti a zjišťování odchylek - periodické sledování polohových a výškových změn

7 Ověřovací a kontrolní měření na stavbách
- v průběhu výstavby se provádějí vstupní, výrobní a přejímací kontroly přesnosti. Ověřovací měření - prováděno zhotovitelem pro ověření správnosti geometrických parametrů dokončené etapy stavební činnosti u nichž byla předepsaná mezní odchylka. Kontrolní měření je nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření Cílem - zjistit míru souladu konstrukce s projektem - odhalit místa případného překročení povolených tolerancí - poskytnutí údajů k hodnocení geometrické kvality objektů - prokázat dodržení tolerancí důležitých parametrů Sledované parametry měření - vodorovné a svislé vzdálenosti (rozměry) - úhly - přímost - rovnoběžnost - kruhovitost - rovinnost - relativní a absolutní výšky

8 Dokumentace ukončené výstavby
- je povinným dokladem ke kolaudačnímu řízení - vzniká na základě zaměření vybraných geometrických parametrů a zjištění všech údajů potřebných k vyhotovení všech předepsaných výkresů a map Obsahuje- mapu zobrazující polohopis ( situace ) - výškopis - popis stavu území po dokončení stavby - výkresy půdorysů, příčných a podélných řezů a pohledů

9 POUŽITÁ LITERATURA Švábenský O., Vitula A., Bureš J,: Inženýrská geodézie I – Geodézie ve stavebnictví, Modul 2, Brno 2006, 97 str.

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Geodézie v pozemním stavitelství"

Podobné prezentace


Reklamy Google