Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dům zahraniční spolupráce Mládež v akci. Obecné cíle Rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti a postoje) mladých lidí a pracovníků s mládeží (včetně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dům zahraniční spolupráce Mládež v akci. Obecné cíle Rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti a postoje) mladých lidí a pracovníků s mládeží (včetně."— Transkript prezentace:

1 Dům zahraniční spolupráce Mládež v akci

2 Obecné cíle Rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti a postoje) mladých lidí a pracovníků s mládeží (včetně těch s omezenými příležitostmi) skrze neformální vzdělávání Podporovat jejich participaci v demokratickém životě a na trhu práce, jejich aktivní občanství, interkulturní dialog, sociální inkluzi a solidaritu Zlepšit kvalitu práce s mládeží v Evropě i v sousedních zemích Přispět k politickým reformám na místní, regionální a národní úrovni, podporovat rozvoj politiky mládeže založené na znalostech a faktech, uznávání neformálního a informálního učení Podpora mezinárodní dimenze aktivit mládeže a role pracovníků s mládeží a organizací jako podpůrné struktury pro mladé lidi, především skrze propagaci mobility a spolupráce mezi EU, organizace z partnerských zemí a mezinárodními organizacemi a skrze cílené budování kapacit v partnerských zemích

3 Erasmus+ - Mládež v akci Obecné cíle Rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti a postoje) mladých lidí a pracovníků s mládeží (včetně těch s omezenými příležitostmi) skrze neformální vzdělávání Podporovat jejich participaci v demokratickém životě a na trhu práce, jejich aktivní občanství, interkulturní dialog, sociální inkluzi a solidaritu Zlepšit kvalitu práce s mládeží v Evropě i v sousedních zemích Přispět k politickým reformám na místní, regionální a národní úrovni, podporovat rozvoj politiky mládeže založené na znalostech a faktech, uznávání neformálního a informálního učení Podpora mezinárodní dimenze aktivit mládeže a role pracovníků s mládeží a organizací jako podpůrné struktury pro mladé lidi, především skrze propagaci mobility a spolupráce mezi EU, organizace z partnerských zemí a mezinárodními organizacemi a skrze cílené budování kapacit v partnerských zemích 3

4 Erasmus+ - Mládež v akci Stálé priority podpora sociální inkluze a blahobytu mladých lidí, především podpora projektů věnujících se tématu nezaměstnanosti mladých lidí včetně projektů stimulujících participaci nezaměstnaných mladých lidí podpora zdravého chování, především skrze propagaci outdoorových aktivit a sportu na místní úrovni pro podporu zdravého životního stylu a posílení sociální inkluze a aktivní účasti mladých lidí ve společnost zvýšení povědomí o evropském občanství a právech s ním spojených a stimulace aktivní účasti mladých lidí na politickém rozhodování; zvláštní pozornost bude věnována projektům zaměřeným na podporu účasti ve volbách do Evropského parlamentu 2014 a tedy na to, aby bylo mladým lidem umožněno chovat se jako aktivní, informovaní občané 4

5 Erasmus + - Mládež v akci 5 Klíčová Akce 1 Klíčová Akce 2 Klíčová Akce 3 Výměny mládeže Evropská dobrovolná služba Mobilita pracovníků s mládeží Evropská dobrovolná služba pro velké skupiny dobrovolníků (EACEA) Strategická partnerství Budování kapacit (EACEA) Podpora politických reforem 2,8 mil. eur (výměny, EDS) 480 000 eur (školení pracovníků s mládeží) 670 000 eur 140 000 eur 4,1 mil. eur (2014)

6 Oprávněné žadatelské země Programové zeměZápadní Balkán Východní Evropa a Kavkaz Jižní středomořské země Ostatní EU zeměAlbánieArménieAlžírsko Rusko Makedonie Bosna a HercegovinaÁzerbajdžánEgypt IslandČerná HoraBěloruskoIsrael LichtenštejnskoSrbskoGruzieJordánsko NorskoKosovoMoldavskoLibanon ŠvýcarskoUkrajinaMaroko TureckoPalestina Sýrie Tunisko Libye 6 * některé Akce jsou otevřené všem partnerským zemím světa

7 KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 1 VZDĚLÁVACÍ MOBILITY JEDNOTLIVCŮ

8 Komu je Akce určena? Uskupením z programových zemí či Sousedním partnerským zemím, které jsou: NNO NNO na evropské úrovni Sociální podniky Místní, regionální, národní veřejný orgán Neformální skupina mladých lidí Asociace krajů Evropské uskupení teritoriální spolupráce Zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem 8

9 Oprávnění žadatelé: NNO a neformální skupina mladých lidí Můžou, ale jiná pravidla financování: Regionální, národní veřejný orgán Evropské uskupení teritoriální spolupráce Zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem Počet zapojených organizací: minimálně 2 Doba trvání projektu: 3-24 měsíců -Projekt se může odehrávat v zemi žadatele či jednoho z partnerů -Musí žádat organizace z programové země, ale partnerem může být i sousední partnerská země 9

10 Mobilita pracovníků s mládeží Semináře Školení Studijní pobyt Vytváření partnerství Doba trvání: 2 dny – 2 měsíce -Žádné věkové omezení -Max. 50 účastníků -Aktivita se musí konat v jedné z účastnických zemí -Financování – Cestovní náklady – jednotkové náklady dle vzdálenosti (kalkulačka EK) – Organizační podpora – náklady spojené s realizací aktivity, jednotkový náklad na den (54eur pro ČR) – Podpora speciálních potřeb – podpora účastníků se znevýhodněním – 100% nákladů – Mimořádné náklady – vízum a s ním spojené náklady, očkování, povolení k pobytu - – 100% nákladů 10

11 Jak to může vypadat? např: školení zaměřené na práci s problematickou mládeží jak zlepšit mediální gramotnost pracovníků s mládeží vytváření nových partnerství Projekt KOMPAS – výchova k evropskému občanství a vztahu k ekologii. 11

12 Výměny mládeže Žadatel ze země programu Délka výměny: 5-21 dní bez cesty 16-60 účastníků, min. 4 ve skupině + min. 1 vedoucí -Financování Cestovní náklady: pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, …) – dle online kalkulátoru Náklady na organizaci akce: 32*účastník*den Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením Mimořádné náklady: víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN 12

13 Jak může výměna mládeže vypadat? Např. skupinky mladých lidí od 13 do 30 let z ČR, PL, DE a HU pracují 7-21 dní na tématu (ne)zaměstnanost mladých lidí, zvyšování (zejm. měkkých) kompetencí pro trh práce Poznej svou zemi, kulturu a zvyky – projekt mladých lidí z pěti zemí Evropské unie. 13

14 Evropská dobrovolná služba -Je vzdělávací službou, umožňuje mladým lidem (17-30 let) zapojit se do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích -Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii… -1 - 30 dobrovolníků (individuální či skupinové projekty) -Nutná akreditace organizace -Financování Cestovní náklady: 6 pásem – dle online kalkulátoru Organizační podpora 490 EUR/měsíc (pro aktivity v ČR) Individuální podpora (kapesné) 90 EUR (pro aktivity v ČR) Jazyková podpora Speciální potřeby pro účast mladých lidí s postižením Mimořádné náklady (víza a náklady spojené se získáním víz, očkování, posílené mentorství, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN) Krátkodobá EDS (od 2 týdnů do 2 měsíců) pro mladé s omezenými příležitostmi nebo pro skupiny nad 10 dobrovolníků denní sazby pro organizační a individuální podporu 14

15 KLÍČOVÁ AKCE 2 KLÍČOVÁ AKCE 2 SPOLUPRÁCE NA INOVACÍCH A VÝMĚNA DOBRÉ PRAXE

16 Strategické partnerství v oblasti mládeže Cílem je podpora rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní, evropské úrovni Jedná se o velké projekty s více aktivitami Co by to mohlo např. být? výměna dobré praxe (metody, nástroje, materiály k profesionalizaci práce s mládeží) objevování nových forem práce s mládeží (virtuální mobilita, ICT, open educational resources) strategické síťování mezi mládežnickými organizacemi testování či implementace dobré praxe uznávání znalostí, dovedností, kompetencí získaných během NFV spolupráce mezi kraji nadnárodní iniciativy podporující podnikání, aktivní občanství dlouhodobé mobility pracovníků s mládeží (2– 12 měsíců)* * možné jen mezi programovými zeměmi 16

17 Strategické partnerství v oblasti mládeže Žadatelem musí být organizace z programové země, partnerské země mohou být jen partnerem 2 organizace ze 2 zemí (jen oblast mládeže) 1 projekt konsorcia partnerů k uzávěrce Délka projektu: 6 měsíců – 2 roky (jen oblast mládeže) V projektech důraz na šíření výstupů 17

18 Komu je akce určena? NNO (i na evr. úrovni) Firma (včetně sociálních podniků) Samosprávy na místní, regionální, národní úrovni Nadace Instituce pracující s uznáváním znalostí, dovedností a kompetencí získané během NFV Neformální skupina mladých lidí Oprávnění žadatelé Všichni výše zmínění Musí být z programové země 18

19 KLÍČOVÁ AKCE 3 KLÍČOVÁ AKCE 3 PODPORA POLITICKÝCH REFOREM

20 Podpora politických reforem Aktivity, o které je možno žádat: národní a mezinárodní setkání - informace, debaty a aktivní účast mladých lidí v dialogu s osobami s rozhodovacími pravomocemi na témata strukturovaného dialogu a EU Strategie Mládeže národní a mezinárodní setkání pro přípravu oficiální konference mládeže spojené s předsednictvím aktivity, které propagují debaty a informace o politice mládeže konzultace mladých lidí - zjišťování jejich potřeb na záležitosti týkající se participace v demokratickém životě (online konzultace, průzkumy veřejného mínění...) semináře a debaty mladých lidí s osobami s rozhodovacími pravomocemi ohledně témat participace na demokratickém životě aktivity simulující fungování demokratických institucí a role osob s rozhodovacími pravomocemi v těchto institucích 20

21 Podpora politických reforem Oprávnění žadatelé neziskové organizace Evropské NGOs veřejné orgány na místní úrovni partnerem může být i organizace ze sousední partnerské země projekt se odehrává v zemi žadatele mezinárodní projekty - min 2 organizace (žadatel + partner) účastníci 13-30 let, min. 30 účastníků projekt trvá 3 - 24 měsíců, aktivita časově neurčena finance - podobné jako KA1 (paušální částka na cestovné, paušální částka na projektové náklady, speciální potřeby, mimořádné náklady) 21

22 Jak můžou vypadat aktivity? vytváření mládežnické politiky na různých úrovních zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů motivace mladých lidí k aktivnímu řešení problémů v dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí Dětské parlamenty, Rady mladších. 22

23 Uzávěrky 2014 Uzávěrky 2014 (vždy 12:00 bruselského času) KA1 (výměny, školení pracovníků s mládeží, EDS): 17.3.2014 (projekt začíná 17.6.-31.12.2014) KA1, KA3: 30.4.2014 (projekt začíná 1.8.2014 – 28.2.2015) KA1, KA3: 1.10.2014 (projekt začíná 1.1. – 30.9.2015) KA2 : 30.4.2014 (projekt začíná 1.9.2014 – 28.2.2015) 1.10.2014 (projekt začíná 1.2. – 30.9.2015) 23

24 Jak žádat? 4 kroky: - registrace na portálu – web EK, obdržení PIC čísla (ID číslo organizace), nahrát finanční identifikační formulář a právní status organizace (z webu) Zkontrolovat dodržení pravidel Programu Zkontrolovat finanční podmínky Odevzdat žádost Stejné či podobné projekty podávané opakovaně (u stejné či různých NA) budou zamítnuty Rozhodnutí o grantové žádosti (u KA2 4 měsíce) a podpis podpořených žádostí 4 měsíce (u KA2 5 měsíců) od uzávěrky, záloha 80% 24

25 Další podpora Nabídka školení  československá, mezinárodní školení pořádaná v ČR i v zahraničí  nabídka prozatím na webu: www.mladezvakci.cz/skoleniwww.mladezvakci.cz/skoleni Další zajímavé informace Eurodesk: www.eurodesk.cz - informace o volných místech na projektech - aktuální nabídky stáží a stipendií - mezinárodní soutěže, konference, grantové výzvy,...www.eurodesk.cz Evropský portál pro mládež: europa.eu/youth - bude zde nová EDS databáze všech akreditovaných organizací - organizace zde budou aktualizovat připravované/ schválené projekty EDS 25

26 Erasmus + - kde se informovat 26 Webová stránka programu Mládež v akci: www.mladezvakci.cz/erasmus Web Erasmus+ bude spuštěn dle odhadu 1.2.2014 Kalendář školících aktivit: www.mladezvakci.cz/skoleniwww.mladezvakci.cz/skoleni Odběr newsletteru programu Mládež v akci: www.mladezvakci.cz Hlavní webová stránka Evropské komise: ec.europa.eu/education/erasmus-plus Průvodce programem Erasmus+ (Guide – v anglickém jazyce): ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus- programme-guide_en.pdf

27 Děkujeme za pozornost. www.dzs.cz


Stáhnout ppt "Dům zahraniční spolupráce Mládež v akci. Obecné cíle Rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti a postoje) mladých lidí a pracovníků s mládeží (včetně."

Podobné prezentace


Reklamy Google