Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy pro zpřístupňování VŠKP: zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby … Seminář Brno, 22. 11. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy pro zpřístupňování VŠKP: zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby … Seminář Brno, 22. 11. 2006."— Transkript prezentace:

1 Systémy pro zpřístupňování VŠKP: zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby … Seminář Brno, 22. 11. 2006

2 Projekt zpřístupňování eVŠKP na Univerzitě Palackého v Olomouci Marie Sýkorová Knihovna Univerzity Palackého

3 Obsah  Výchozí situace na UP  Rozvojový projekt  Analýza stavu  Výběr systému pro úložiště  Výsledky jednání

4 Výchozí situace  Novela zákona č. 111/1998 Sb. VŠ zákona.  Dlouhodobý záměr UP v Olomouci na období 2006-2010 tento cíl: „Záměrem Univerzity Palackého je vybudovat ve spolupráci s ostatními knihovnami univerzit v České republice celostátní depozitář šedé literatury (archiv vysokoškolských kvalifikačních prací studentů a vysokoškolských pracovníků) v elektronické podobě.“

5 Rozvojový projekt Cíle  2006 Analýza stavu, vytvoření organizačního rámce, výběr a nákup HW a SW.  2007 Zkušební provoz na vybraných fakultách.  2008 Plný provoz na všech fakultách, prezentován fulltextovou databází.

6 Analýza stavu  Celkový počet jednotlivých typů kvalifikačních prací na UP v roce 2005  Průměrný rozsah podle jednotlivých typů prací  Počet odevzdávaných výtisků jednotlivých prací  Kde jsou práce uloženy  Jak jsou práce zpřístupněny  Vyjmenujte jiné než tištěné formy závěrečné práce a jejich počet v roce 2005  Jsou netištěné formy práce uchovávány a jak?  Odevzdávají se práce v elektronické podobě?

7  Jsou práce v elektronické podobě odevzdávány v jednom souboru nebo ve více souborech?  Je zadání práce součástí práce?  Podle jaké normy píše autor (student) práci? (např. ČSN ISO 690, Kompendium psaní a publikování v kinantropologii, apod.)  Termíny obhajob  Údaje jsou na titulním listu  Bibliografická identifikace  Další strany

8 Návrh povinných údajů, umístěných na titulním listě a dalších stránkách  Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta  Studijní program a studijní obor  Název práce  Typ práce  Autor  Datum vytvoření (odevzdání) práce  Vedoucí/ školitel práce  Katedra zadávající téma  Forma studia

9 Bibliografická identifikace  Jméno a příjmení autora  Název práce  Pracoviště  Vedoucí/ školitel práce  Rok obhajoby práce  Abstrakt  Klíčová slova  Počet stran  Počet příloh

10 Bibliographical identification  Autor’s first name and surname  Title  Department  Supervisor  The year of presentation  Abstract  Keywords  Number of pages  Number of appendix

11 Nové prvky  Jazyk  Název přidělované hodnosti  Zadání práce  Prohlášení  Poděkování

12 Výběr systému pro úložiště Požadavky  Standardy běžné pro budování digitálních knihoven.  Plnohodnotný tenký klient přes http protokol.  U textových formátů umožnit indexaci a fulltextové vyhledávání.  Ukládání metadat v kódu UTF-8.  Server pracující na operačním systému unixového typu a na standardním, dobře dokumentovaném databázovém systému.

13  Možnost libovolných definic vstupních /výstupních filtrů pro dávkový import/export dat.  Stabilní dlouhodobý provoz v heterogenním síťovém prostředí.  Doložitelná zkušenost poskytovatele s instalací a provozem systému v institucích různého typu, schopnost provozovat systém i na serverech a sítích zákazníka.  Schopnost poskytovatele pružně reagovat na požadavky na změny chování systému v souvislosti s vyvíjejícími se standardy.

14 Závěry posledního jednání  Podoba směrnice rektora.  Základním formátem je kvalifikační práce v elektronické podobě.  VŠKP je odevzdaná vložením do STAGu a potvrzením odevzdání.  O práci s utajovanými skutečnostmi rozhodne fakulta.  Za správnost, úplnost a identičnost dat elektronické a tištěné verze odpovídá student.

15 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Systémy pro zpřístupňování VŠKP: zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby … Seminář Brno, 22. 11. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google