Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu"— Transkript prezentace:

1 Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu
Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisův model a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukční firma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní expanze firem. Teorie firmy

2 Růst firmy Důvody růstu firmy jsou:
Úspory z rozsahu Dosažení minimální hranice efektivnosti Manažerské či vlastnické cíle Aby mohla firma růst, musí být naplněno mnoho předpokladů. Např.: Potenciál Dostatek zdrojů (lidských, finančních, kapitálových) Učení (učící se organizace)

3 Křivka učení P

4 Omezení možností růstu
Proti možnému růstu firmy hovoří: Omezená poptávka Náklady spojené s růstem (nákup majetku, financování majetku atd.) Malý trh Manažerská omezení: Odlišné cíle podniku Slabý potenciál managementu Špatně stanovená strategie firmy Malý počet (kvalitních) manažerů

5 Efekt Pernosové (limit počtem a kvalitou manažerů)

6 Možnosti růstu Růst může probíhat: Formy růstu firmy:
Interně (výstavba nových kapacit) Externě (fúze, převzetí) Formy růstu firmy: Diferenciace produktu Vertikální integrace Horizontální integrace Diverzifikace

7 Maximalizace růstu hodnoty firmy

8 Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu
Vážené průměrné náklady na kapitál: WACC: Weighted Average Cost of Capital E: Equity D: Debt

9 Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu
C: Capital re: rate of equity rd: rate of debt t: tax

10 Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu (vlastního)
Používá se model CAPM (Capital Asset Pricing Model) Ri: Expected stock retun (očekávaná míra rizika), náklady na vlastní kapitál rf:bezrizikový výnos Β: systematické riziko : prémie za riziko

11 Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu (vlastního)
Bezrizikový výnos: je nejčastěji určen hodnotou výnosu státních obligací, kde se předpokládá téměř stoprocentní jistota investice Prémie za riziko: Představuje jistý bonus, který získávají akcionáři na kapitálovém trhu, Způsob jeho určení se často liší, Výhodou jsou doporučení mnoha firem, jako je například Standard and Poors.

12 Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu (vlastního)
Systematické riziko – beta Kislingerová Brealey, Myers, Allen

13 Výpočet diskontní sazby – náklady kapitálu (cizího)
rd :úroková míra Bezriziková míra Prémie za riziko Riziko likvidity Úvěrové riziko

14 Výpočet hodnoty podniku - DCF
Metoda Discounted Cash Flow Nerozlišuje jednotlivé peněžní toky (nerozlišuje jednotlivé příjemce peněžních prostředků).

15 Výpočet hodnoty podniku – DCF ve variantě FCFF
Metoda Free Cash Flow to the Firm (základní model): Nerozlišuje jednotlivé peněžní toky (nerozlišuje jednotlivé příjemce peněžních prostředků – akcionáře, věřitele). Sleduje, jaký volný peněžní tok je možno z firmy odebrat bez narušení její další existence, přičemž se neřeší, pro koho jsou prostředky určeny.

16 Výpočet hodnoty podniku - DCF ve variantě FCFF (základní modely)
Hodnota aktiv 1 (hodnota podniku): Hodnota aktiv 2 (konstantní růstový model, konstantu představuje g):

17 Výpočet hodnoty podniku - DCF ve variantě EVA
Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added):

18 Výpočet hodnoty podniku - DCF ve variantě EVA
Hodnota aktiv – podniku (diskont pomocí WACC):

19 Výpočet hodnoty podniku - DCF ve variantě FCFE
Free Cash Flow to the Equity (volný peněžní tok pro akcionáře)

20 Výpočet hodnoty podniku - DCF ve variantě FCFE
Odhad hodnoty vlastního kapitálu: Odhad hodnoty vlastního kapitálu 2 (konstantní růstový modul):

21 Vztah mezi růstem a mírou zadržení

22 Maximalizace růstu hodnoty firmy
Firma maximalizující zisk a maximalizující růst vyrábí krátkodobě stejný výstup Firma maximalizující růst roste rychleji než forma maximalizující zisk, obrat či hodnotu firmy Růst je omezen kapitálovým trhem Neexistuje optimální finanční politika

23 Marrisův model Manažerská teorie
Cílem firmy je maximalizace užitku (tedy růst hodnoty firmy pro vlastníky) U= f (g, v) Manažer se snaží, protože je výsledkem motivován (bonusy, finanční odměna)

24 Křivka zisku a zhodnocení

25 Optimální kombinace míru růstu a míry zhodnocení

26 Vertikální růst Podle směru růstu se rozlišují:
Vzestupný vertikální růst Sestupný vertikální růst Měření vertikálního růstu pomocí: Poměru předané hodnoty k projektům Poměru zásob k prodejům Stupně závislosti na trhu vstupů či finální produkce Příčiny vertikálního růstu: Snížení závislosti na dodavatelích Zvýšení efektivnosti Možnost expanze firmy

27 Vertikální růst a náklady

28 Transferové ceny Transferová cena je vnitrofiremní cenou, tedy cenou produktu při průtoku výrobku firmou Význam je v: Ovlivňování výstupu každé organizační jednotky firmy Determinaci zisku jednotlivých součástí firmy (tedy v řízení zisku na nižší než firemní úrovni)

29 Transferová cena při neexistenci trhu meziproduktu

30 Transferová cena na dokonale konkurenčním trhu meziproduktu
Produkt (meziprodukt) je obchodován za tržní cenu Firma transferovou cenu neurčuje, nýbrž přijímá Přebytky vnitrofiremní produkce je možné umístit na externím trhu

31 Převis vnitropodnikové poptávky (nabídky) meziproduktu

32 Transferová cena při nedokonale konkurenčním trhu meziproduktu

33 Diverzifikace Diverzifikace znamená produkci výrobků nezávislými produkčními funkcemi: Stejné výrobky vyráběné na různých zařízeních Více výrobků je výsledkem jedné produkční funkce Produkční funkce sdružuje výrobky pro různé trhy Příčiny diverzifikace: Zvýšení výnosu Snížení rizika Nová příležitost Nevyužité zdroje firmy

34 Optimální struktura výroby

35 Optimální struktura výroby (volba rozsahu)

36 Použitá literatura SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza : Vybrané kapitoly. Vyd. 3. Slaný : Melandrium, s. ISBN SOUKUPOVÁ, J. Teorie firmy. Vyd. 1. Slaný : Melandrium, s. ISBN SOUKUPOVÁ, J., et al. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha : Management Press, s. ISBN VOCHOZKA, M.; MULAČ, P. Finanční řízení I. : Opora pro kombinované studium. České Budějovice : VŠTE, s. (v tisku)


Stáhnout ppt "Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu"

Podobné prezentace


Reklamy Google