Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností, střediska volného času, Junák, Pionýr, YMCA, Brontosaurus, Duha STŘEDISKA PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE VY-32-INOVACE-PED-218

2 Střediska pro volný čas dětí a mládeže domy dětí a mládeže – DDM, zahrnují obory z více zájmových oblastí střediska volného času – SVČ stanice zájmových činností - specializované jen na konkrétní zájmové oblasti (např. mladí přírodovědci) -mají nárok na státní příspěvek na činnost -zřizovateli jsou kraje a obce -provozují celoroční činnost

3 Náplň činnosti 1) pravidelná zájmová činnost kroužky: činnost směřována na vnitřní obohacování členů soubor: činnost směřuje k veřejné produkci výsledků činnosti klub: volnější organizační struktura kurz: vymezená délka trvání 2) zájmová činnost příležitostná příležitostné či cyklické akce výchovně vzdělávacího nebo rekreačního charakteru

4 časově vymezena specifická forma: příměstské prázdninové tábory 3) nabídka spontánních aktivit podle momentálního zájmu přístupné všem zájemcům 4) garance a organizace soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo doporučovaných MŠMT ČR poslání: vyhledávat v práci s dětmi talenty, účelově využívat jejich volný čas

5 5) prázdninová táborová činnost trvání zpravidla déle než 5 dnů 6) odborná pomoc ostatním subjektům pečujícím o volný čas dětí a mládeže

6 Pracovníci DDM v kategorii “vychovatel” externí a dobrovolní pedagogové - dohoda o provedení práce dohoda též u dobrovolníků, i když nepracují za úplatu

7 Pedagogická dokumentace roční plán činnosti deníky zájmových útvarů přihlášky členů provozní řád organizační řád jednací protokol - pošta zápisy z pedagogických a provozních porad personální dokumentace dokumentace prázdninových táborů kniha úrazů

8 Další subjekty pracující s dětmi a mládeží v jejich volném čase Sdružení dětí a mládeže JUNÁK – svaz skautů a skautek ústředí v Ženevě, u nás založil A.B. Svojsík 1911, nový rozkvět po r. 1989, poslání: vést členy k povznesení duchovní, mravní a tělesné zdatnosti tak, aby byli připraveni plnit své povinnosti vůči bližním, společnosti, vlasti; družinový systém, 5 - 10 dětí vedeny rádcem; rádce - dospívající (14 - 17 let)

9 PIONÝRSKÁ ORGANIZACE současný: demokraticé, dobrovolné, samostatné, na politických stranách, hnutích a ideologiích nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých; pravidelná celoroční činnost ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE volně sdružuje na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé; navazuje např. na trampské hnutí DUHA otevřené sdružení jednotlivců i kolektivů; zaměření: hry, psychologické hry, recese

10 HNUTÍ BRONTOSAURUS sdružuje děti a mládež, zaměření na ochranu a tvorbu životního prostředí YMCA křesťansky orientované nepolitické a nevýdělečné sdružení, usiluje o plnohodnotný život mladých lidí NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ pro děti v obtížné životní situaci a ohrožené sociálně patologickými jevy

11 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz PÁVKOVÁ, J. a kol.: Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2008. 3. vyd. ISBN 978-80-7367-423-6 STODŮLKOVÁ, E., ZAPLETALOVÁ, E.: Pedagogika pro střední školy. Beroun: Manchart, 2011. 1.vyd. ISBN 978-80-87517-22-2 Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google