Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Československá republika mezi válkami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Československá republika mezi válkami"— Transkript prezentace:

1 Československá republika mezi válkami
Hospodářství v Československu

2 Anotace Materiál tvoří 14 slidů, v nichž je zachycena doba po vzniku ČSR, hospodářská situace té doby a zahraniční politika první republiky cílová skupina: 9. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami po roce 1918, situací krátce po vzniku ČSR a prvními lety její existence, hospodářskými poměry a zahraniční politikou použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 9. ročník, Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek následuje možnost zápisu do sešitu

3

4 Hospodářství v Československu
důsledkem právě ukončené války byla neutěšená situace v hospodářství chyběly potraviny i další potřebné zboží (mýdlo, boty, atd.) už za války byl zaveden přídělový systém zboží se však nedalo často sehnat ani na lístky, a proto kvetl černý trh zboží se prodává bez lístků, ale za velmi vysoké ceny propukaly hladové a protidrahotní bouře, které si vynutily řadu sociálních reforem

5 Hospodářství v Československu
reformy: 8hodinová pracovní doba zákon o státní podpoře v nezamněstnanosti zákon o ochraně nájemníků zákon o ochraně práce žen a dětí penzijní, úrazové a nemocenské pojištění týdenní placená dovolená čs. sociální systém byl v rámci střední a východní Evropy nejpokročilejší

6 Hospodářství v Československu
Měnová reforma začátek roku 1919 oddělení čs. měny od rakouské stejná měna přinášela obrovská rizika – inflace apod. měnovou jednotkou se stává koruna československá

7 Alois Rašín ministr financí

8 Hospodářství v Československu
ČSR byla i přes zaostalost Slovenska Podkarpatské Rusi nejvyspělejším státem z nástupnických zemí především díky rozvinutému průmyslu a vysoké produktivitě zemědělství v Čechách i na Moravě hospodářství se brzy vzpamatovává z krize a začíná prosperovat klesá nezaměstnanost pod 1% na konci 20. let životní úroveň začíná převyšovat předválečnou export převažuje nad importem 20. léta bývají nazývána „zlatými léty“ v důsledku výrazně zlepšené hosp. situace i Němci, kteří původně vznik republiky neschvalovali, začali spolupracovat, obzvláště po srovnání se soudobým Německem a jeho problémy

9 Hospodářství v Československu
ČSR byla i přes zaostalost Slovenska Podkarpatské Rusi nejvyspělejším státem z nástupnických zemí především díky rozvinutému průmyslu a vysoké produktivitě zemědělství v Čechách i na Moravě hospodářství se brzy vzpamatovává z krize a začíná prosperovat klesá nezaměstnanost pod 1% na konci 20. let životní úroveň začíná převyšovat předválečnou export převažuje nad importem 20. léta bývají nazývána „zlatými léty“

10 Hospodářství v Československu
čs. ekonomika nepotřebovala půjčky od zahraničních bank, jako např. Německo to snižovalo naši závislost na především amerických bankách hospodářská krize tedy u nás nastoupila později než v Německu, což se později ukázalo jako „problém“ 1933 k moci se dostává Hitler a Německo se vymaňuje z krize díky zbrojním zakázkám nejvíce krizí postižených území je v pohraničí = silná německá menšina, která se začíná radikalizovat, čehož využívají především nacisté vztahy mezi Čechy a českými=sudetskými Němci se rapidně zhoršují, což vyvrcholilo později zničením Československa

11 Zahraniční politika ČSR
1921 – Malá dohoda ČSR + Jugoslávie + Rumunsko snaha o udržení poválečného uspořádání v Evropě, především kvůli Maďarům, kteří se nechtěli smířit s rozpadem Uherského království všechny členské státy MD měly zároveň spojenecké smlouvy s Francií na obranu proti Německu Francie se snažila, aby k MD přistoupilo i Polsko, to ale odmítá v důsledku špatných vztahů s ČSR kvůli Těšínsku MD byla nejen vojenským, ale i obchodním spojenectvím, které pak fungovalo až do 30. let 1935 – spojenecká smlouva se SSSR SSSR poskytne pomoc pouze tehdy, že tak učiní i Francie ochrana před případnou expanzí a okupací ČSR ze strany SSSR

12 Zápis: Hospodářství v ČSR
důsledkem právě ukončené války byla neutěšená situace v hospodářství chyběly potraviny i další potřebné zboží (mýdlo, boty, atd.) už za války byl zaveden přídělový systém zboží se však nedalo často sehnat ani na lístky, a proto kvetl černý trh zboží se prodává bez lístků, ale za velmi vysoké ceny propukaly hladové a protidrahotní bouře, které si vynutily řadu sociálních reforem pokročilý sociální systém měnová odluka od Rakouska rychlá konjunktura hospodářství=> zvyšování životní úrovně v důsledku hosp. krize na poč. 30.let dochází k radikalizaci především německého obyvatelstva

13 Zápis: Hospodářství v ČSR
objevuje se „sudetoněmecký problém“ Zahraniční politika uzavření Malé dohody (ČSR, Jugoslávie, Rumunsko) a Francie proti Německu a Maďarsku, za účelem udržení poválečného uspořádání dohoda nejen vojenská, ale i obchodní 1935 – spojenecká smlouva se SSSR s výhradou francouzské pomoci

14 Shrnující otázky: Jak funguje přídělový=lístkový systém? Jaký má smysl? Jaké sociální reformy a proč vláda uskutečnila? Proč bylo důležité provést měnovou odluku od Rakouska? Jak se vyvíjelo hospodářství v ČSR ve 20. letech? Jaké důsledky měla pro ČSR svět. hosp. krize? Co byla Malá dohoda? Proč uzavřelo ČSR dohodu i se SSSR? Jak vypadala situace ve 30. letech v Německu? Co je appeasement? Kdo a proč ho zastával?


Stáhnout ppt "Československá republika mezi válkami"

Podobné prezentace


Reklamy Google