Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium."— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE XVII. (uhlí a energetická koncepce ČR) Metodický list/Anotace: Výukový materiál seznamuje žáky se současnou energetickou situací ČR, s možnostmi využití jednotlivých primárních energetických surovin a s potřebami ČR z hlediska energetické strategie. Vymezuje význam uhlí jako nejvýznamnějšího soudobého zdroje energie pro ČR a konkrétně seznamuje s vlastnostmi lignitu a jeho zásobami v naší republice i ve světě. Zdroje: Uvedeny na konci prezentace III/2 VY_32_INOVACE_517

2 UHLÍ A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY RNDr. Rostislav Herrmann

3 UHLÍ A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Česká republika je poměrně malá země Její osídlení je dlouhodobé a hustota obyvatelstva poměrně vysoká nejen dnes, ale i v uplynulých staletích Zároveň lze říci, že jsme tradičně země průmyslová Z těchto faktů vyplývá, že zásoby nerostných surovin na našem území jsou do značné míry vyčerpány Platí to i pro suroviny, které jsou použitelné jako primární zdroj energie Jsme tedy do značné míry závislí na dovozu To se týká především ropy a zemního plynu Podobně nejsme schopni sami produkovat obohacený uran Zde je ale cena suroviny v porovnání s celkovými náklady na výstavbu a provoz jaderných elektráren poměrně nízká Soběstační jsme pouze v oblasti zásob uhlí. http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Statistiky-Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytove-politiky/Vybrane-udaje-o-bydlen/Vybrane-udaje-o-bydleni-2004/9-Uzemni-cleneni-Ceske-republiky/Kartogram-Statisticke-jednotky-NUTS-3-Ceska-re

4 UHLÍ A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Určitou výhodu nám poskytuje naše geografická poloha uprostřed Evropy Ta předurčuje Českou republiku jako tranzitní území, přes které je výhodné vést velké produktovody primárních energetických surovin napříč evropským kontinentem To se týká hlavně ropy a zemního plynu Tak se pro nás rozšiřuje politicko-ekonomický prostor z hlediska bilaterálních vztahů z okolními zeměmi Možnost využít naše území jako cestu pro dodávky strategicky významných surovin zvyšuje vstřícnost zainteresovaných zemí v oblasti jednání o zájmech ČR Také se tak usnadňuje cesta surovin na naše vlastní území http://www.geografie.unas.cz/svet/evropa.php

5 UHLÍ A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY ČR je zcela soběstačná z hlediska výroby elektřiny a tepla Z druhé strany jsme téměř úplně a závislí na importu v oblasti pohonných hmot Podíváme-li se na výčet všech primárních energetických zdrojů a jejich podíly v produkci energie zjistíme, že v současnosti je v České republice nejdůležitější energetickou surovinou uhlí Jak jistě víme, uhlí se vyskytuje v několika různých kvalitách Podle toho se liší také možnosti jeho využití http://www.energetickakoncepce.cz/pripominka/chybi-podpora-obnovitelnych-zdroju-energie

6 UHLÍ A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Nejméně kvalitní uhlí je lignit Mladé uhlí vzniklé z třetihorních usazenin, především rostlinného materiálu Má hnědou barvu a míra jeho zuhelnatění (karbonizace) není příliš vysoká Často se v něm vyskytují zachované kmeny a úlomky dřev Má relativně malý podíl uhlíku Vysoký podíl vody (až kolem 50%) Vysoký podíl dalších příměsí, např. síry (i více než 2%). http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/energsur/lignit%2001_resize.JPG

7 UHLÍ A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Při spalování lignitu se uvolňuje poměrně malé množství tepla (pod 17 MJ/kg) Přesto se ale využívá téměř výhradně jako palivo Pro zahraniční obchod se nepoužívá V ČR se lignit vyskytuje ve –Vídeňské pánvi (1) –Jihočeské pánvi (2) –Žitavské pánvi (3) Jsou známa i další drobná ložiska, ale neuvažuje se o jejich hospodářském využití http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/lignit.html

8 UHLÍ A ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Těžba lignitu probíhá především ve Vídeňské pánvi v jihovýchodním cípu Moravy Zde je lignit těžen v souvislosti s využitím v tepelné elektrárně Hodonín (byla zde postavena právě díky blízkosti ložiska lignitu) Instalovaný výkon elektrárny je 105 MW, 170 t páry/hod Spalování lignitu je tedy vedle výroby elektřiny využíváno také jako zdroj tepla (zabraňuje se tepelným ztrátám) Výhřevnost suroviny ve Vídeňské pánvi je 8 – 10 MJ/kg http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr/hodonin.html

9 ZDROJE http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova- politika/Statistiky-Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytove-politiky/Vybrane-udaje- o-bydlen/Vybrane-udaje-o-bydleni-2004/9-Uzemni-cleneni-Ceske- republiky/Kartogram-Statisticke-jednotky-NUTS-3-Ceska-re http://www.geografie.unas.cz/svet/evropa.php http://www.energetickakoncepce.cz/pripominka/chybi-podpora- obnovitelnych-zdroju-energie http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/lig nit.htmlhttp://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/lig nit.html http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/energsur/lignit%2001_resize.JPG http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr/hodonin.html


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 24. září 2012 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google