Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOLI RZ - 18. 9. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOLI RZ - 18. 9. 2006."— Transkript prezentace:

1 SOLI RZ

2 VZNIK VLASTNOSTI NÁZVOSLOVÍ ZÁSTUPCI KONEC

3 – jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů kyselin
VZNIK SOLÍ Definice – jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů kyselin

4 VZNIK SOLÍ Anionty kyselin vznikají odtržením
1 nebo více vodíků z molekuly kyseliny HNO3 H + + NO3- kationt aniont

5 VZNIK SOLÍ

6 VZNIK SOLÍ slučování kovu a nekovu neutralizací
reakcí kyselinotvorného oxidu a hydroxidu reakcí hydroxidotvorného oxidu a kyseliny reakcí kyseliny a kovu

7 VZNIK SOLÍ slučování kovu a nekovu 2 K + Cl2  2KCl sůl kov nekov
neutralizací AgOH HCl  AgCl H2O sůl voda hydroxid kyselina

8 VZNIK SOLÍ reakcí kyselinotvorného oxidu a hydroxidu
N2O NaOH  2NaNO H2O voda oxid hydroxid sůl reakcí hydroxidotvorného oxidu a kyseliny Na2O HCl  2 NaCl + H2O voda oxid kyselina sůl

9 VZNIK SOLÍ reakcí kyseliny a kovu Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 kov kyselina
sůl vodík

10 VLASTNOSTI v přírodě jako krystaly velmi pevné vazby (iontové)
vysoké body tání a varu v roztoku nebo tavenině vedou elektrický proud

11 VLASTNOSTI Proč mají soli vysoké body tání a varu, vysvětli!
Proč nevedou elektrický proud v krystalech?

12 VLASTNOSTI Uveď soli , které jsou rozpustné ve vodě.
Uveď soli nerozpustné ve vodě. Jak ověříš, že daná sůl má vysoký bod tání? Jak dokážeš, že přidáním většího množství soli bude mít roztok vyšší bod tání?

13 NÁZVOSLOVÍ z kationtu hydroxidu aniontu kyseliny K+ OH - H+ Cl- K+ Cl-

14 NÁZVOSLOVÍ -natan -itan -ičitan -an -istan -ičelan
Přípony pro jednotlivá kladná oxidační čísla: -nan -natan -itan -ičitan -ičnan, -ečnan -an -istan -ičelan

15 NÁZVOSLOVÍ Chlorečnan hlinitý HClO3 H Cl O ClO3-
Postup při tvoření vzorce: Chlorečnan hlinitý 1. První slovo určuje zbytek kyseliny: +1 +5 -2 HClO3 H Cl O kyselina chlorečná chlorečnan 2. Odtrhneme všechny vodíky, vznikne zbytek : ClO3-

16 NÁZVOSLOVÍ Al +III ClO3- Al +III ClO3 -
3. Přidáme kationt dopředu před aniont: Al +III ClO3- 4. Doplníme křížovým pravidlem: Al +III ClO3 - 3

17 ZÁSTUPCI podle koncovky do skupin dusičnany fosforečnany sírany
uhličitany křemičitany

18 ZÁSTUPCI dusičnany Dusičnan sodný
Čilský ledek, přírodní naleziště v Chile - hnojivo Dusičnan draselný – KNO3 Salnytr nebo sanytr - hnojivo, přísada do střelného prachu, do uzenin (červené maso)

19 ZÁSTUPCI fosforečnany
Všechny základní se užívají jako fosforečná hnojiva

20 ZÁSTUPCI CuSO4 . 5 H2O sírany
síran měďnatý – modrá skalice = pentahydrát síranu měďnatého CuSO4 . 5 H2O - k likvidaci plísní (postřiky) - do bazénů proti řasám síran sodný, draselný - hnojiva

21 ZÁSTUPCI CaSO4 .  H2O sírany sádra
- vzniká ze sádrovce CaSO4 . 2H2O pálením se sádrovec zbavuje vody Sádra tvrdne působením vody (přijímá ji)!!! Vždy se sype sádra do vody Umíchá se řidší kašička Užití = pojivo, výtvarný materiál

22 ZÁSTUPCI uhličitany Uhličitan sodný – Na2CO3
soda, vyráběná v historii z popela Ke změkčování vody, při výrobě skla Hydrogenuhličitan sodný – NaHCO3 Jedlá soda K pečení perníků, v kuchyni

23 ZÁSTUPCI uhličitany Uhličitan draselný – K2CO3 potaš při výrobě skla
Uhličitan vápenatý – CaCO3 Vápenec K výrobě páleného a hašeného vápna

24 ZÁSTUPCI uhličitany Výroba vápna:
Vápenec se zahřeje na vysokou teplotu Rozloží se na CaO = pálené vápno a CO2 = oxid uhličitý Přidáním vody vzniká Ca(OH)2 = hašené vápno Vápno + písek = malta Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O

25 ZÁSTUPCI křemičitany Obsažené v kaolínu, v hlíně a písku
Užívané pro výrobu keramiky a porcelánu

26 KONEC


Stáhnout ppt "SOLI RZ - 18. 9. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google