Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XIII. Exportní fórum – Ing. Jan Maloch

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XIII. Exportní fórum – Ing. Jan Maloch"— Transkript prezentace:

1 XIII. Exportní fórum 6.11.2014 – 7.11.2014 Ing. Jan Maloch
Neustále v pohybu… … Vaším směrem … již 15 let! 1999 – 2014 XIII. Exportní fórum Ing. Jan Maloch obchodní ředitel, prokurista OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

2 Neustále v pohybu… … Vaším směrem … již 15 let! 1999 – 2014 1) Dopad změn legislativy - Nového občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.), Zákona o obchodních korporacích (z. č. 90/2012 Sb.), na odpovědnost členů statutárních, dozorčích orgánů, manažerů 2) Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění 3) Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti v souvislosti s výkonem funkce OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

3 Jaká je odpovědnost člena orgánu, manažera společnosti ?
Odpovědnost členů statutárních a dozorčích orgánů, manažerů v návaznosti na NOZ, ZOK Jaká je odpovědnost člena orgánu, manažera společnosti ? Osobní, neomezená (ručí celým svým majetkem, do plné výše škody, újmy) Objektivní ( bez ohledu na zavinění ) Solidární: odpovídají společně a nerozdílně - poškozený může nárokovat celou újmu po kterémkoli z členů kolektivního orgánu (následně se musí vypořádat mezi sebou) Důkazní břemeno nese člen orgánu, manažer - aby se zprostil odpovědnosti, musí prokázat, že jednal s „péčí řádného hospodáře“ Není možné ji smluvně omezit Neomezeně ručí za závazky společnosti §68 ZOK Povinnost vydat prospěch §62 ZOK Odpovídá i po skončení funkce OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

4 zkratka D&O: z anglického „Directors and Officers Liability Insurance“
Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění Ve spolupráci s pojistiteli máme připraven produkt, který kryje osobní odpovědnost členů orgánů, manažerů společnosti ,, Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů, manažery - D&O pojištění ,, zkratka D&O: z anglického „Directors and Officers Liability Insurance“ OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

5 Vůči komu nese člen orgánu společnosti, manažer odpovědnost ?
Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění Vůči komu nese člen orgánu společnosti, manažer odpovědnost ? Přímo společnosti Třetí osobě Kdo může uplatnit nárok vůči členovi orgánu, manažerovi ? Sama společnost Majitelé společnosti (společníci, akcionáři) Věřitelé společnosti Insolvenční správci Orgány veřejné správy Zaměstnanci ( porušení pracovně právních předpisů, např. žaloby z důvodu neoprávněné výpovědi, diskriminace ) OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

6 Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění Co je pojištěním kryto ? Finanční škody, které vzniknou porušením povinnosti při výkonu funkce společnosti, společníkům, třetím osobám, vč. státu.. (= jiná újma, než na věci, zdraví nebo životě; např. ušlý zisk, špatná investice, pokles hodnoty akcií) Z pojištění se hradí: Náhrada škody( skutečná škoda stanovená v rozsudku, či mimosoudním vyrovnáním ) Náklady na vedení sporu ( obrana proti nároku, právní zastoupení ) Další náklady a rozšířená rizika náklady v souvislosti se zabavením majetku, pokuty, penále, náklady na očištění dobrého jména, náklady na kauci a další rizika….. Ručení za závazky společnosti Vydání prospěchu OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

7 Příklad škody – porušení pracovněprávních předpisů
Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění Příklad škody – porušení pracovněprávních předpisů Jednatel ukončil pracovní poměr s obchodním ředitelem společnosti v rozporu se zákoníkem práce Bývalý obchodní ředitel se vůči společnosti domáhal žalobou určení neplatnosti výpovědi a ve sporu uspěl Společnost byla povinna uhradit zaměstnanci náhradu mzdy za celou dobu a doplatit pojistné na zdravotní a sociální pojištění – náhradu těchto částek pak nárokovala vůči jednateli OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

8 Příklad škody – insolvenční řízení
Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění Příklad škody – insolvenční řízení Členové statutárního orgánu nepodali insolvenční návrh, ačkoli bylo zřejmé, že společnost naplnila znaky úpadku podle insolvenčního zákona Společnost na sebe nadále brala další závazky, které nebyla schopná plnit V následně proběhlém konkursním řízení se nepodařilo uspokojit značnou část pohledávek Věřitelé společnosti se domáhají vůči členům statutárního orgánu náhrady škody spočívající v rozdílu mezi výší jejich pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení a částkami, které v insolvenčním řízení obdrželi OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

9 Pojištění odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery - D&O pojištění Příklad škody Dva členové představenstva odsouhlasili a podepsali nabídku do výběrového řízení, ve které byla chybně uvedena cena Společnost musela z výběrového řízení odstoupit, protože za nabídnutou cenu by se jim nevyplatilo vyrábět Společnosti propadla kauce ve výši cca EUR, kterou nyní akcionáři požadují po podepisujících členech představenstva Akcionáři zároveň požadují dalších EUR za poškození dobrého jména společnosti OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

10 Proč vůbec D&O pojištění sjednat ?
Pojištění odpovědnosti za škody, újmy členů statutárních, dozorčích orgánů a manažerů - D&O pojištění Proč vůbec D&O pojištění sjednat ? Toto pojištění je opravdu účinnou ochranou před následky vzneseného nároku ( žaloby ) Je přímou ochranou pro manažery a současně nepřímou ochranou pro společnost OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

11 Odpovědnost členů orgánů společnosti v souvislosti s výkonem funkce
Zákon o obchodních korporacích s účinností od ukládá povinnost pro členy orgánů společnosti uzavřít nebo upravit smlouvu o výkonu funkce, jinak je výkon funkce bezplatný Funkci člena orgánu společnosti nelze vykonávat na základě pracovní smlouvy Přípustné je pouze, aby člen orgánu společnosti byl současně zaměstnán, pokud je jeho pracovní náplň odlišná od funkce v orgánu společnosti Členům orgánů společnosti tak již není poskytována stejná ochrana jako zaměstnanci Jejich povinnost nahradit škodu je neomezená Neplatnost pracovní smlouvy je i důvodem toho, že člen orgánu společnosti není pojištěn v případě, že utrpí pracovní úraz nebo nemoc z povolání dle vyhlášky 125 / 93 Sb. OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

12 Odpovědnosti členů orgánů společnosti v souvislosti s výkonem funkce
Členové orgánů jsou vystaveni těmto rizikům Nejsou zahrnuti do zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – vyhl.125/93 Sb. Zaměstnavatel neodpovídá za věcnou škodu vzniklou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů Nevztahuje se na ně pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

13 Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti v souvislosti s výkonem funkce
Ve spolupráci s pojistiteli jsme připraveni ošetřit tato rizika a nabídnout zajímavé produkty pojištění : Pojištění odpovědnosti společnosti za újmu, kterou při výkonu funkce nebo v souvislosti s ním utrpí členů statutárních orgánů (úraz, nemoc) nebo sjednáním individuálního komerční úrazového pojištění Pojištění majetkové újmy na hmotném majetku členů orgánů obchodní korporace Pojištění odpovědnosti za škody na věcech svěřených nebo užívaných k výkonu funkce členů statutárních orgánů OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

14 Závěr Závěr Jsme připraveni ošetřit rizika odpovědnosti hrozící členům statutárních a dozorčích orgánů, manažerům v návaznosti na Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích pojištěním odpovědnosti za škody, újmy způsobené členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery odpovědnosti za škody, újmy společnosti (obchodní korporace) vzniklou členům jejich orgánů OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |

15 Kontakt Děkuji za pozornost sídlo společnosti: OK GROUP a.s.
Mánesova 3014/15, Brno tel.: Ing. Jan Maloch tel.: OK GROUP a.s. | Mánesova 3014/16, Brno | tel.: | |


Stáhnout ppt "XIII. Exportní fórum – Ing. Jan Maloch"

Podobné prezentace


Reklamy Google