Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16 - Binární logika Logické operace v dvouhodnotové algebře. Přípustné hodnoty proměnných jsou teda pouze logická 0 (FALSE - nepravdivý) a logická 1 (TRUE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16 - Binární logika Logické operace v dvouhodnotové algebře. Přípustné hodnoty proměnných jsou teda pouze logická 0 (FALSE - nepravdivý) a logická 1 (TRUE."— Transkript prezentace:

1 16 - Binární logika Logické operace v dvouhodnotové algebře. Přípustné hodnoty proměnných jsou teda pouze logická 0 (FALSE - nepravdivý) a logická 1 (TRUE - pravdivý). Jedná se většinou o přirazení pravdivostní hodnoty 0/1 rozmanitým výrokům. Výrok je nějaké tvrzení, jež je buď pravdivé anebo nepravdivé. Tato logika se označuje i BOOLEANovská, podle pana Boola.

2 17 - Logická hradla Elektronické součástky, mající obvykle dva vstupy (input, ozn. A, B) a jeden výstup (output). Podle druhu hradla a toho, na jaké vstupy je přiveden signál (jednička/TRUE znamená, že na daném vstupu je signál) se na výstupu (output) objeví TRUE nebo FALSE. Signál je v těchto obvodech obdélnikového tvaru a je normalizován úrovněmi elektrického napětí pro horní hladinu (logická 1) a dolní hladinu (logická 0).

3 18 - Logické hradlo NOT A | NOT(A) 0 1 1 0
Logická negace, převrací hodnotu na opačnou.

4 19 - Logické hradlo OR A B | A OR B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Logický součet (ANEBO), na výstupu se objeví TRUE jakmile je aspoň na jednom vstupu TRUE.

5 20 - Logické hradlo AND A B | A AND B 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
Logický součin (A ZÁROVEŇ), na výstupu se objeví TRUE pouze pokud je na obou vstupech zároveň TRUE.

6 21 - Logické hradlo NAND A B | NOT(A AND B) 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
Negovaný AND

7 22 - Vystavění binární aritmetiky na binární logice
A B | A+B C(arry) Úkolem je najít takové zapojení logických hradel, aby jejich zapojení vyhovovalo uvedené pravdivostní tabulce. Je to sumátor. Výstup Carry znamená přenos do vyššího řádu. Dá se to udělat. V praxi se pro realiz. nejčastěji používají hradla NAND, protože je to technicky nejjednodušší řešení. NAND se nejčastěji získá vhodným zapojením polovodičových součástek - tranzistorů.

8 23 - Procesor digitálního osobního počítače (CPU)
Skládá se z „kontrolní jednotky“-řadiče (control unit), aritmeticko-logické jednotky (ALU) a paměti (viz 4 dod. b). Řadič řídí činnost CPU, ALU provádí výpočty, v procesorové paměti jsou uloženy instrukce a zpracovávaná data (v registrech), a mezivýsledky (v tzv. cache paměti). Technologicky se dnes používá polovodičová (semi-conductor) implementace (konkrétní použití) CPU. CPU je tak vystavěno hlavně z klopných obvodů (paměť) a sumátorů (ALU) s vysokou hustotou integrace (mikroprocesor). Tento procesor je schopen univerzálních výpočtů, i když v podstatě umí pouze binárně sčítat .

9 24 - Architektura digitálního počítače
Způsob propojení základních jednotek CPU. Zákl. architekury jsou Von Neuman Architecture (SCHÉMA): společná paměť pro instrukce (program) a data (viz 4 dod. a) - sériové (sekvenční) zpracování informací (v daném čase CPU buď čte instrukce anebo data). Harvard Architecture (SCHÉMA): oddělená paměť pro instrukce (program) a data - paralelní zpracování informací (v daném čase může CPU číst jak instrukce tak data). Moderní procesory kombinují (nebo i implementují) oba přístupy.

10 25 - Základní deska (Motherboard)
Základí komponenta PC. Obsahuje řadič (chipset), místo pro procesor (socket), místo pro operační paměť a přídavné karty (sloty), místa pro zapojení vstupno-výstupních (I/O) zařízení (porty), místa pro zapojení diskových jednotek (sběrnice-bus), BIOS. Řadič řídí činnost MB, tj. propojení všech jejích komponent.

11 26 - Operační paměť (RAM) Random Access Memory - paměť s náhodným přístupem. Obsahuje většinou vstupní data pro přenos do procesorové paměti (tj. do registrů a cache), a výstupy po zpracování. Zapájí se do slotů.

12 27 - Přídavné karty/periferní zařízení (peripherals)
Většinou přídavné zařízení-karty se speciálními funkcemi, bez kterých se počítač v principu obejde. Karty se zapájí do slotů. Př. periferních zařízení: grafická karta (VGA - Video Graphics Adapter), zvuková karta (Sound Card), síťová karta (Network Adapter), řadič diskového pole (RAID) atd.

13 28 - Integrovaná periferní zařízení
Periferní zařízení nikoliv v podobě zásuvných karet, ale elektronických obvodů přímo na základní desce. Př.: integrovaná zvuková, grafická, síťová karta.

14 29 - Vstupno-výstupní zařízení
Zařízení, pomocí nichž s počítačem komunikujeme, tj. poskytujeme mu informace (vstupná z.) a on poskytuje informace nám (výstupná z.). Zapájí se do portů. Př.: monitor (O), myš (mouse - I), klávesnice (keyboard - I), skener (I), tiskárna (printer - O), atd.

15 30 - Diskové jednotky Externí paměťová zařízení. Zapájí se do sběrnic. Např.: harddisk (HDD), optické mechaniky (CD, DVD, BluRay), disketová mechanika (Floppy - FDD), atd.

16 31 - BIOS Basic Input/Output System. Program, umožňující základní přístup ke všem komponentám zapojeným v základní desce. Je to firmware, je napevno „naflešován“ v ROM (Read Only Memory) paměti. Dostaneme se do něj po stisknutí příslušných kláves hned po spuštění (resetu) počítače.


Stáhnout ppt "16 - Binární logika Logické operace v dvouhodnotové algebře. Přípustné hodnoty proměnných jsou teda pouze logická 0 (FALSE - nepravdivý) a logická 1 (TRUE."

Podobné prezentace


Reklamy Google