Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Jednání implementátorů ORP Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 16. 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Jednání implementátorů ORP Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 16. 6."— Transkript prezentace:

1 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Jednání implementátorů ORP Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 16. 6. 2011

2 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Stav centrálních projektů e-Governmentu Páteřní projekty Výběr a distribuce peněz: Státní pokladna Jednotné inkasní místo Jednotné výplatní místo Zdravotní pojištění Dotační programy 2

3 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Stav centrálních projektů e-Governmentu Páteřní projekty Identifikace a sdílené služby: eGon (DS, ZR, CzechPoint, KIVS) eDoklad 3

4 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Základní registry 6 dílčích projektů, 4 organizace, nejambicioznější projekt v historii VS Zpoždění, nedokončené soutěže. Vládou schválen „Jízdní řád ZR“ MV uvádí: TERMÍN 1.7.2012 dodrží. 4

5 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Datové schránky Standardní komunikační kanál pro elektronickou komunikaci s VS Plán propojení s elektronickou bankovnictvím Problematické vyhledávání - nutnost nalézt shodu s legislativou Od 16.4. Portál DS (testovací prostředí) Od 18.6. – náběhová verze Nová image portálu, nové možnosti autentifikace Rozšíření stávajícího způsobu autentizace –sms autentifikace –Aplikace ve smartphonech (generuje jednorázová hesla) –HW token 5

6 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Seznam OVM Seznámení se krajů se Seznamem OVM 13. – 15.6.2011 http://www.seznamovm.cz Seznam OVM nemá všechny funkcionality ePusy Současná podoba seznamu OVM dle našeho názoru není způsobilá k ostrému provozu od 19.6.2011. 6

7 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 RUIAN Editace dat v RUIAN probíhá přes dva editační agendové informační systémy (ISKN, ISÚI) Editoři dat: –ČUZK –ČSU –Obce –Stavební úřady Školení ISÚI www.ruian.cz 7

8 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 KIVS Původní záměr demonopolizace poskytovatelů služeb Projekt „zmrazen“ Priority: –Nová koncepce (ochrana investic státu) –Využití internetu (veřejného) –Vazba na územní samosprávy (definice podmínek využití státem metropolitních sítí samospráv) 8

9 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Informace odboru VŽ Novela zákona č. 365 Dynamické biometrické podpisy Registr osob (postup kraje) 9

10 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Informace k projektům kraje 14. 6. 2011 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu „e-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy“ 16. 6. 2011 předloženo radě kraje 10

11 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Elektronická spisová služba Co nabízíme? –Výměnu zkušeností Období realizace 4/2011 až 12/2012 Zařadit prohlášení shody s NSESSS výrobce IS mezi kvalifikační předpoklady dodavatelů systémů elektronické spisové služby. Vyžadovat inspekci shody s NSESSS před akceptací systému elektronické spisové služby. Vyžadovat certifikaci systému řízení informací a záznamů dle ISO 15 489. 11

12 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Vnitřní integrace úřadu Rozsah projektu –Integraci s portálem veřejné správy –Napojení na systém základních registrů –Nový portál, integrační platformu, správu uživatelů, service desk, úpravu personálního systému –Pořízení, implementaci a integraci dalších informačních systémů (kancelářský balík, správa majetku, docházka, karetní systém...) Co nabízíme? –Výměnu zkušeností Období realizace 10/2011 až 12/2013 12

13 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Digitalizace a ukládání dat Co nabízíme? –Bezpečné dlouhodobé uchovávání uzavřených elektronických dokumentů obcí i jejich organizací (Krajská digitální spisovna) –Digitalizaci ohrožených písemností kraje (služba, vybavení scanovacího pracoviště v MSVK) –Výměnu zkušeností v digitalizaci a v dlouhodobém ukládání dat Období realizace 11/2011 až 12/2013 13

14 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Digitální mapa veřejné správy Co nabízíme? –Účelovou katastrální mapu –Portál územně analytických podkladů Období realizace 11/2011 až 12/2013 14

15 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Datový sklad Co nabízíme? –Regionální statistiky –Výměnu zkušeností Období realizace 7/2012 až 12/2013 15

16 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Technologické centrum kraje Co nabízíme? –Výměnu zkušeností Období realizace 11/2011 až 12/2013 16

17 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Novela zákona o veřejných zakázkách – vyhláška č. 9/2011 Sb. do 14. 9. 2010 - povinná atestace elektronických nástrojů (vyhláška č. 329/2006 Sb., vyhláška č. 326/2006 Sb.) od 15. 9. 2010 (novela ZVZ zákonem č. 179/2010 Sb.) - požadavky stanoveny přímo v ZVZ a prováděcí vyhlášce – vyhláška č. 9/2011 Sb. - zadavatel je povinen zajistit, aby elektronické nástroje prokazatelně splňovaly požadavky stanovené zákonem a vyhláškou – již ale není stanovena povinná forma tohoto prokázání - jednou z forem prokázání požadavků je certifikát shody - v současné době vydává certifikát shody elektronických nástrojů pro účely zadávání VZ pouze společnost RELSIE spol. s r.o. (www.relsie.cz)www.relsie.cz - jiné možnost prokázání shody – např. znalecký posudek, odborné vyjádření 17

18 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Požadavky na elektronické prostředky a elektronické nástroje při zadávání VZ SHRNUTÍ: do 30. 6. 2011 – plně platné atestace používaných elektronických nástrojů podle předchozí právní úpravy (viz přechodné ustanovení novely č. 179/2010 Sb.) od 1. 7. 2011 – nutno zabezpečit, aby používané elektronické nástroje splňovaly požadavky stanovené v § 149 ZVZ ve znění po novele č. 179/2010 Sb. a vyhlášky č. 9/2011 Sb. (jednou z možností je certifikát shody) Pozn.: Elektronickým nástrojem je i PROFIL ZADAVATELE 18

19 Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Termín dalšího setkání 15. 9. 2011 Děkuji za pozornost 19


Stáhnout ppt "Jednání implementátorů ORP 16. 6. 2011 Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Jednání implementátorů ORP Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 16. 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google