Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO"— Transkript prezentace:

1 PRÁVO ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2010

2 VYMEZENÍ POJMU ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO
= soubor právních předpisů o živnostenském podnikání = oprávnění k provozování živnosti +

3 VYMEZENÍ POJMU ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO
patří do veřejného práva (ne do soukromého) platí kogentní právní normy (přikazující a zakazující) +

4 PRAMENY ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA
hlavním pramenem živnostenského podnikání je Živnostenský zákoník č. 455/1991 (zákon vymezuje podmínky, vznik, změnu a zánik živnosti a upravuje pravidla pro kontrolu živnosti) druhým hlavním pramenem je Zákon o živnostenských úřadech +

5 CO JE ŽIVNOST soustavná činnost, kterou provozuje fyzická osoba nebo právnická osoba na vlastní odpovědnost, vlastním jménem za účelem dosažení zisku mohou podnikat domácí, zahraniční osoby i osoby se statutem uprchlíka +

6 CO NENÍ ŽIVNOST lékaři, advokáti a všichni, co mají dočinění se soudem (právníci, notáři), zemědělci, banka, pošty, pojišťovny, rozhlasové a televizní vysílání, loterie, obchodníci s CP, vzdělávání, znalci, provozování dráhy, letecké dopravy, umělci aj. +

7 ŽIVNOSTI PODLE PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ
Obchodní: koupě a prodej zboží hostinská a ubytovací činnost cestovní kanceláře pronájem průmyslového zboží pronájem motorových vozidel provádění dražeb +

8 ŽIVNOSTI PODLE PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ
Výrobní: výrobce je oprávněn výrobky i prodávat a opravovat může také provádět montáže a seřizování výrobků +

9 ŽIVNOSTI PODLE PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ
Poskytující služby: opravy a úpravy věcí přeprava osob a zboží jiné práce a výkony +

10 ŽIVNOSTI PODLE FOREM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Živnosti ohlašovací: mohou je provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrží živnostenský list řemeslné podmínkou je odborná způsobilost, získaná vyučením v oboru a praxí v oboru vázané podmínkou je odborná způsobilost, získaná jiným způsobem volné odborná způsobilost se nevyžaduje +

11 ŽIVNOSTI PODLE FOREM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Živnosti koncesované: mohou je provozovat osoby, které na základě žádosti obdrží koncesní listinu +

12 PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
Všeobecné podmínky: - musí je splňovat každý podnikatel - více než 18 let - plná způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost Zvláštní podmínky: - odborná nebo jiná způsobilost - nejnáročnější požadavky se kladou na koncesované živnosti +

13 PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
každý živnostník musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky je odpovědný za provoz a dodržování živnostenských předpisů jeden podnikatel může mít více živnostenských listů živnostník nemůže vykonávat svou činnost, pokud je na jeho majetek uvalen konkurz +

14 ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ
Živnostenský list u ohlašovacích živností vydává ho Živnostenský úřad dnem ohlášení, respektive do 15 dnů za vystavení Živnostenského listu se platí poplatek 1 000 Kč pokud bychom chtěli provozovat živnost průmyslovým způsobem, na základě živnostenského listu, platíme Kč poplatek dostáváme ho na doživotí, pokud nám není odebrán +

15 ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ
Koncesní listina u koncesovaných živností mohu podnikat, až když dostanu koncesní listinu za vystavení koncesní listiny platím Kč poplatek průmyslovým způsobem je poplatek Kč koncesní listina se musí obnovovat změna živnostenského oprávnění 500 Kč, měním-li předmět činnosti ostatní údaje (změna provozovny, jména) se platí 100 Kč za změnu +

16 DOKLADY PRO ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ
výpis z rejstříku trestů za 50 Kč (nesmí být starší než 3 měsíce) doklad o odborné způsobilosti doklad o založení běžného účtu doklad z finančního úřadu, že nemám závazky průkaz totožnosti +

17 PŘERUŠENÍ ŽIVNOSTI můžeme přerušit živnost (pokud nebude přerušení delší než 2 roky, živnostenský list nám zůstává) musí se písemně ohlásit na živnostenský úřad dovolenou nebo opravu musím nahlásit na živnostenský úřad (3 dny předem ohlásit uzavření provozovny) +

18 ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
smrtí u fyzické osoby, nepokračují-li dědicové zemře-li živnostník, provozují do rozhodnutí soudu živnost dědicové (ze závěti/ze zákona), manžel/ka, je-li spoluvlastníkem dědic musí splňovat podmínky jako živnostník a musí si sehnat živnostenské oprávnění zánikem právnické osoby uplynutím doby (hlavně u koncesí) z vlastního podnětu - živnostník o to sám požádá z podnětu Živnostenského úřadu (odebrání živnostenského oprávnění) +

19 CO TO JE NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ
Když živnostník: nemá doklady (oprávnění) podniká nad rámec oprávnění podniká i přes pozastavení nebo zakázání činnosti podniká, i když měl v posledních třech letech vyhlášen konkurz +

20 ŽIVNOSTENSKÁ PROVOZOVNA
musí splňovat určité podmínky, aby byla způsobilá každá provozovna musí být označena obchodním jménem každé zboží musí mít cenovku musí být vydán doklad o zakoupení zboží nebo o poskytování služeb prokazuje se původ a způsob nabytí zboží musí vést inspekční knihu vede účetnictví uzavírá pojištění odpovědnosti za škodu neprovozuji-li živnost ve svém vlastním majetku, musím doložit smlouvu o pronájmu prostor +

21 ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY udělují živnostenská oprávnění, provádějí kontroly, udělují sankce odebírají živnostenská oprávnění a mohou na určitou dobu uzavřít provozovnu, vydávají opisy, které mají stejnou účinnost jako živnostenský list dávají vědět úřadu práce, finančnímu úřadu, statistickému úřadu, hospodářské komoře, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně vydávají listy a koncesní listiny +

22 ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY kontrolují dodržování podmínek živnostenského podnikání a vedou živnostenské rejstříky mají pravomoc používat sankce a ukládat pokuty zaměstnanci Živnostenských úřadů jsou oprávněni vstupovat do živnostenských provozoven a při kontrolách požadovat potřebné doklady a vysvětlení musí dodržovat obchodní tajemství a zachovávat mlčenlivost +

23 ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY živnostenské úřady nalezneme na obecních úřadech nebo na úřadech pověřených obcí nad veškerou živnostenskou správnou stojí a řídí ji Živnostenský úřad ČR +

24 KONTROLNÍ OTÁZKY Jaké podmínky musí splňovat provozovatel živnosti?
Jak se rozlišují druhy živností? Může provozovat živnost i právnická osoba? Kdo posuzuje způsobilost provozovny k živnostenskému provozu? Jakými způsoby může zaniknout živnostenské oprávnění? Jaké pravomoci mají živnostenské úřady? +

25 ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO Použity následující materiály : www.wikipedie.cz
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : Právo pro střední školy, Ryska R., Fortuna Praha1994 Základy práva, Tomancová J., Albert Boskovice 2007 Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma, Suk, C. H. Beck Praha 2006


Stáhnout ppt "PRÁVO ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO"

Podobné prezentace


Reklamy Google