Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bereme na sebe vaše rizika. 2 Kdo jsme a čím se zabýváme Jak to můžete využít Jak to funguje v praxi Na co se můžete těšit…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bereme na sebe vaše rizika. 2 Kdo jsme a čím se zabýváme Jak to můžete využít Jak to funguje v praxi Na co se můžete těšit…"— Transkript prezentace:

1 Bereme na sebe vaše rizika

2 2 Kdo jsme a čím se zabýváme Jak to můžete využít Jak to funguje v praxi Na co se můžete těšit…

3 3 Ing. Jan Dubec Člen dozorčí rady Vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik Přednášející

4 4 Již 21 let podporujeme český export Pomáhá českému exportu od roku 1992 100% vlastněná státem Státní podpora exportu Pojištěný export za více než 650 mld. Kč Řídí se mezinárodními pravidly Člen řídícího výboru Bernské unie (od10/2013)

5 5 o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Zákon 58/1995Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou Provozováním pojištění vývozních úvěrových rizik se pověřuje exportní pojišťovna (EGAP). Podmínkou k provozování pojištění vývozních úvěrových rizik je, že jediným akcionářem exportní pojišťovny je stát, který svá akcionářská práva vykonává prostřednictvím ministerstev Jsme pilířem státní podpory exportu Historie

6 6 o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Jsme pilířem státní podpory exportu Akcionáři EGAP Podíl EGAP v dalších společnostech Česká exportní banka, a.s. - 20% Majoritním akcionářem je stát KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. - 34% Majoritní akcionářem je Ducroire Delcredere, Belgie

7 7 Za šest let jsme ztrojnásobili objem pojištěného exportu o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi

8 8 Pojišťujeme export do stále většího počtu zemí o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Pozn.: data za rok 2012

9 9 Struktura pojistných smluv o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Pozn.: data za rok 2012

10 10 Pojištění zemědělských projektů o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Pozn.: data za 2008 až 2013 EGAP pojistil v období 2008 až 2013 zemědělské projekty v hodnotě 8,25 mld. Kč

11 11 o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Pojišťujeme co komerční pojišťovny nepojistí Tržně pojistitelné země Tržně nepojistitelné (rizikové) země Krátkodobé Úvěry (< 2 roky) Středně- a dlouhodobé úvěry (> 2 roky) Pojistí komerční pojišťovny Pojistí EGAP

12 12 V každé fázi obchodního případu se lze pojistit o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi

13 13 Podnikám v ČR, slušně prosperuji, ale… o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Jméno: Jan Kladívko Činnost: Výroba spojovacího materiálu Právní forma: živnostník – fyzická osoba Zákazníci: železářství, hobby markety v tuzemsku …chci růst, exportovat na zahraniční trhy.

14 14 Republika je mi malá, jaké mám možnosti? o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Jaká jsou rizika? Czech Trade (poradenství, znalost teritorií) Reklama, inzerce Veletrhy, výstavy Další možnosti

15 15 Pojištění nákladů na vstup na nový zahraniční trh o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Prospekce je činnost exportéra, vedoucí k proniknutí na nový trh Využití reklamy, inzerce a propagačních materiálů, o účast na obchodních akcích v zahraničí, o exportní a marketingové poradenství včetně analýz a rovněž o právní služby, skladování zboží a certifikaci výrobků a služeb v zahraničí Pojištěným je vývozce bez ohledu na to, zda použije na prospekci vlastní prostředky nebo úvěr Pojištěn může být pouze vývozce se zavedenou výrobou, který vyrábí zboží či poskytuje služby, pro něž bude prospekci provádět, po dobu nejméně 24 měsíců Pojištění je určeno především pro malé a střední podniky

16 16 Povedlo se, mám zahraničního odběratele o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Jaká jsou rizika? Dodávám na zahraniční trh pravidelně v nasmlouvaných objemech, které rostou Splatnost faktur je 2 měsíce od dodání výrobků Výrobu jsem schopen financovat z vlastních zdrojů Dostávám nadstandardně velkou objednávku

17 17 Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby Maximální splatnost pohledávek – do 2 let, pojištěným je přímo vývozce Pojištění proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku

18 18 Daří se mi, dodávám stále větší objemy výrobků na zahraniční trh o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Objem objednávek stále roste Roste i počet odběratelů mých výrobků na zahraničním trhu Splatnost faktur je 2 měsíce od dodání výrobků Díky růstu a splatnosti faktur už nejsem schopen výrobu financovat z vlastních zdrojů Potřebuju úvěr na provozní financování výroby pro export Jaká jsou rizika?

19 19 Pojištění úvěru na předexportní financování o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Pojištěným je banka. Pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění pohledávek z vývozního úvěru. Při délce splatnosti vývozního úvěru do 24 měsíců se pojišťuje předexportní úvěr na výrobu nejvýše do 85 % hodnoty vývozu. Při delší splatnosti je možné pojistit předexportní úvěr nejvýše do 75 % hodnoty vývozu.

20 20 Vyplatí se mi vyrábět za hranicemi o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Jaká jsou rizika? Objem objednávek i odběratelů v zemi, kam vyvážím stále roste Spočítal jsem si, že se mi místo exportu vyplatí vyrábět v cílové zemi Rozhoduji se, že v zahraničí postavím továrnu Budu potřebovat peníze na financování investice/výstavby nové továrny v zahraničí

21 21 Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Pojištěným je banka Pouze úvěr delší než 3 roky na pořízení investice nebo na provozní financování zahraniční společnosti (i pro developery) Podmínkou pojištění je částečné financování investice z vlastních zdrojů investora Posudek o vlivu investice na životní prostředí hostitelského státu

22 22 Rozšiřuji svůj podnikatelský záběr o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Jaká jsou rizika? Jsem významným evropským dodavatelem hřebíků a pro další růst potřebuji rozšířit svůj podnikatelský záběr Kupuji firmu, která vyrábí technologické celky pro výrobu hřebíků Stroje, které budu vyrábět budou určeny zejména na export do rozvojových zemí

23 23 Rozšiřuji svůj podnikatelský záběr o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Pojištěným je banka Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozce přímo dovozci nebo jeho bance Pojištění se řídí pravidly Konsensu OECD a umožňuje krýt rovněž rizika spojená s projektovým financováním Posudek o vlivu vývozu na životní prostředí v zemi dovozce

24 24 Moji zahraniční zákazníci chtějí záruky o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Jaká jsou rizika? Vyrábím úspěšně stroje na výrobu hřebíků Účastí na obchodní misi jsem získal několik nových odběratelů výrobních celků Moji zákazníci ale chtějí bankovní záruky, že dodávky budou provedeny řádně a včas a technologie bude funkční

25 25 Moji zahraniční zákazníci chtějí záruky o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi Bankovní zárukou je závazek banky uspokojit beneficienta (oprávněnou osobu) do výše určité peněžní částky podle obsahu a podmínek záruky. Bankovní záruku vystavuje banka na základě požadavku vývozce ve vazbě na podmínky uzavřené smlouvy o vývozu nebo vyhlášený tendr. Pojištěným je banka proti riziku neoprávněného a fakultativně též oprávněného čerpání ze záruky beneficientem, v jehož prospěch je záruka vystavena.

26 26 Pojištění v praxi o Kdo jsme a čím se zabýváme o Jak to můžete využít o Jak to funguje v praxi

27 27 Podporujeme MSP Fungující zjednodušený režim u pojistných produktů „F“ a „Z“ Sjednocení a zrychlení procesu analýzy a vyhodnocení rizikovosti jednotlivých firem MSP mezi bankou a EGAP Zrychlení a snížení administrativní náročnosti projednávání pojistných smluv mezi bankou a EGAP EGAP připravuje modifikované/upravené stávající produkty: B, Bf, C, Cf a V modifikace zahrnuje: zjednodušení pojistného procesu v EGAPu snížení počtu předkládaných podkladů na EGAP zkrácení lhůty pro zpracování analýzy zkrácení lhůty např. pro výplatu pojistného plnění

28 28 Děkujeme za pozornost! o Kontakty: Ing. Jan Dubec, 222 842 328, dubec@egap.czdubec@egap.cz


Stáhnout ppt "Bereme na sebe vaše rizika. 2 Kdo jsme a čím se zabýváme Jak to můžete využít Jak to funguje v praxi Na co se můžete těšit…"

Podobné prezentace


Reklamy Google