Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271"— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor Mgr. Bohumila Bálková Číslo materiálu 7_3_ZSV_08 Datum vytvoření Druh učebního materiálu Prezentace – „Zákonodárná moc v České republice“ Ročník 1. – 4. ročník Anotace Výklad zákonodárné moci v ČR Klíčová slova Poslanecká sněmovna, Senát, zákonné opatření, imunita, interpelace poslance, zákonodárná iniciativa, legislativní proces, Vzdělávací oblast Člověk a společnost – Základy společenských věd Očekávaný výstup Charakterizovat instituce ZM v ČR, objasnit vzájemný vztah mezi komorami Parlamentu ČR, vysvětlit průběh legislativního procesu v ČR Zdroje a citace Dufek, Pavel a kol. Společenské vědy pro střední školy – 2.díl – Učebnice. 1. vyd. Brno: DIDAKTIS, ISBN s. 68. Šíma, Alexander a kol. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, ISBN s

2 ZÁKONODÁRNÁ MOC V ČESKÉ REPUBLICE
Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 200 poslanců, volební období - 4 roky Poměrný volební systém Volební právo všeobecné, rovné, přímé, tajné hlasování Aktivní volební právo – každý občan ČR, který dosáhl v den voleb 18 let

3 Pasivní volební právo – být zvolen; každý občan ČR, který dosáhl věku 21 let
Zvolený poslanec skládá slib Komoru lze rozpustit Senát 81 senátorů, volební období – 6 let Každé dva roky se volí 1/3 senátorů Většinový volební systém Aktivní volební právo – každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let Pasivní volební právo – každý občan ČR, který dosáhl věku 40 let

4 Nerozpustitelný Zákonné opatření V případě rozpuštění PS na návrh vlády Na 1. schůzi PS musí být schváleno, jinak pozbývá další platnosti

5 Poslanecká imunita Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem Trestní stíhání pouze se souhlasem komory

6 Interpelace poslance Právo poslance (nikoliv senátora)
Právo klást otázky na členy vlády

7 Legislativní (zákonodárná) iniciativa
Právo podávat návrhy zákonů Jednotliví poslanci, skupina poslanců, Senát, vláda, zastupitelstvo nejvyšších územních samosprávných celků

8 Poslanecká sněmovna (dostupné ke dni )

9 Poslanecká sněmovna (dostupné ke dni )

10 Senát (dostupné ke dni )

11 Senát (dostupné ke dni )

12 Hlasování v Poslanecké sněmovně
kvórum – přítomna 1/3 všech poslanců (67) Většiny při hlasování: Prostá většina – nadpoloviční většina všech přítomných poslanců Kvalifikovaná většina – 3/5 všech poslanců (120), schvalování ústavního zákona, ústavy, ratifikace mezinárodní smlouvy Absolutní většina – nadpoloviční většina všech poslanců (101), válečný stav, zákon zamítnutý senátem nebo prezidentem, pobyt cizích vojáků na našem území, vysílání vojáků do ciziny, vyslovení důvěry vládě

13 Způsoby hlasování v PS Veřejné – elektronické hlasovací zařízení (elektronická karta) + zvednutí ruky Skrutátoři – sčítají zvednuté ruce Hlasování po jménech: Hlasování podle abecedního seznamu (písmeno se losuje) „pro návrh“, „proti návrhu“ (vyslovení důvěry vládě)

14 Tajné Hlasovací lístky Volba předsedy a místopředsedů PS, ombudsmana, předsedů výborů a poslaneckých klubů Volební komise – zvolena ze zástupců jednotlivých politických stran

15 Rozpuštění Poslanecké sněmovny PČR - činí prezident republiky
PS nevyslovila důvěru vládě potřetí Do 3 měsíců se PS neusnese o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním vláda spojila otázku důvěry Po dobu delší jak 3 měsíce nebyla schopna se usnášet Zasedání PS bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné, tj. 120 dní

16 Poslanecké kluby Podle příslušnosti k politické straně nebo hnutí
Kvórum – 10 poslanců Nezařazený poslanec – vystoupí z klubu nebo z politické strany, neztrácí mandát, písemně ohlásí předsedovi PS

17 Sněmovní výbory Každý poslanec členem nějakého výboru podle profesní nebo zájmové specializace Výbory: Mandátový a imunitní v. Petiční v. Rozpočtový v. Organizační v. Hospodářský v. V. pro obranu, sociální politiku, zdravotnictví, životní prostředí…

18 Zákonodárný proces Zákonodárná iniciativa – právo předkládat návrhy zákonů (poslanec, skupina poslanců, Senát jako celek, vláda, krajská zastupitelstva) Návrhy zákonů – předsedovi PS 1. čtení návrhu zákona: Navrhovatel zákona, zpravodaj z řad poslanců Seznámení s obsahem návrhu Projednávání ve výborech – vyjádření

19 2. čtení návrhu zákona Rozprava o návrhu (předkládány návrhy na změny) Časově neomezeno 3. čtení návrhu zákona Návrh na opravu gramatických chyb, písemných, tiskových … Hlasování o zákoně

20 Zákonodárný proces v Senátu
Do 30 dnů musí rozhodnout =) jedno čtení Předchází obdobný postup jako v PS (zpravodaj, výbory, obecná rozprava, podrobná rozprava, pozměňovací návrhy, závěrečné usnesení)

21 Možnosti Senátu Usnesení, že se návrhem nebude zabývat =) postoupení prezidentovi k podpisu Schválení návrhu zákona Návrh zákona zamítnut =) návrat do PS k projednání Pozměňovací návrhy

22 Jednání v PS po vrácení návrhu zákona ze Senátu
Zamítnutý návrh – PS hlasuje o původní podobě (101) Pozměňovací návrhy – prostá většina hlasování Pozměňovací návrhy nepřijaty =) hlasování o původním znění zákona (101)

23 Veto prezidenta republiky
Možnost vrátit zákon (15 dnů), výjimka ústavní zákon PS – absolutní většina Výrazná pravomoc prezidenta – vyjadřuje svůj vztah k zákonu, politické názory Prezident zákon nepodepisuje

24 Stav legislativní nouze
Navrhuje vláda Nutnost přijmout zákon Vypuštěno 1. čtení Bezpečnost státu

25 Zkrácený legislativní proces
V PS široká shoda – schváleno v 1. čtení Není možné: Mezinárodní smlouvy Státní rozpočet Ústavní zákony

26 LITERATURA A ZDROJE Dufek, Pavel a kol. Společenské vědy pro střední školy – 2.díl – Učebnice. 1. vyd. Brno: DIDAKTIS, ISBN s. 68. Šíma, Alexander a kol. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, ISBN s


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271"

Podobné prezentace


Reklamy Google