Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt – úkoly, zdroje, vazby úkolů, náklady Ing. Jiří Šilhán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt – úkoly, zdroje, vazby úkolů, náklady Ing. Jiří Šilhán."— Transkript prezentace:

1 Projekt – úkoly, zdroje, vazby úkolů, náklady Ing. Jiří Šilhán

2 Projekt Projekt je posloupnost činností, které je potřeba provést k dosažení stanového cíle, který je charakterizován: ◦ Jasně definovaným začátkem a koncem ◦ Jasně definovaným cílem ◦ Disponibilními zdroji ◦ Omezenými náklady ◦ Omezeným časem

3 ◦ Požadovanou kvalitou ◦ Systémovostí ◦ Jedinečností ◦ Nejistotou a rizikem K limitujícím faktorům projektu patří: ◦ 1) čas ◦ 2) zdroje ◦ 3) náklady ◦ 4) zkušenosti tvůrce

4 Subprojekt Subprojektem rozumíme skupinu úkolů, uložených v samostatném projektovém souboru, ale reprezentovanou jako jednoduchý úkol v hlavním projektu. Subprojekty jsou užitečné k dekompozici projektu na snadno řiditelné jednotky, pro standardizaci často opakovaných úkolů, ale také k redukci paměti PC při jejich užití v rozsáhlých projektech.

5 Cíl projektu 1. Co má být projektem dosaženo. 2. Jak bude výsledek a průběh projektu plánován a sledován (projektové ukazatele). 3. Omezení ukazatelů (finanční, časové, ekologické a energetické omezení). 4. Priority cílů příslušných úkolů pro přiřazení dostupných zdrojů. 5. Koordinační požadavky

6 Životní cyklus projektu Životním cyklem rozumíme časovou periodu od formulace projektu až po jeho ukončení a vyhodnocení. Zahrnuje tvorbu, existenci a likvidaci vytvořeného díla v jeho ekologických a ekonomických souvislostech. Projekt řídíme v celém jeho životním cyklu, obvykle v několika fázích.

7 Například pro cíl projektu zajistit ekologický zdroj elektrické a tepelné energie určitého výkonu, v určité lokalitě a době, může projekt obsahovat návrhovou, plánovací, realizační, provozní, odstávkovou, inovační a likvidační fázi příslušného energetického systému.

8 Úkol Je základní pracovní jednotka projektu a projektová činnost, která má začátek a konec. Úkol je charakterizován: ◦ Jméno úkolu ◦ Doba trvání ◦ Práce ◦ Náklady ◦ Jméno zdroje

9 Souhrnný úkol – každý úkol, který má podřízené úkoly (sumarizuje rozvrhové informace – náklady, práci, tvrvání…). Je tvořen skupinou podúkolů, které mají definovány vzájemné vztahy. Milníky – činnosti s nulovou délkou trvání – reprezentují významné projektové termíny. Opakované úkoly – pravidelné kontrolní nebo obvyklé režijní činnosti projektu.

10 Zdroj Pracovní zdroje Materiálové zdroje ◦ Název zdroje ◦ Typ (materiálový, pracovní) ◦ Maximální počet jednotek ◦ Cena zdroje (daná sazbou nebo náklady na použití) ◦ Kalendář zdroje

11 Vazby úkolů Při vytváření projektů je potřeba definovat nejen jeho činnosti, ale je třeba i určit jejich pořadí, to znamená předchůdce a následníky a následně návaznosti mezi nimi. Úkol, který je nutné před zahájením jiného úkolu dokončit se nazývá předchůdce. Úkol závislý na zahájení nebo dokončení předchozího úkolu se nazývá následník.

12 Dokončení – zahájení (FS) – úkol bude zahájen nejdříve po dokončení předchůdce úkolu Zahájení – zahájení (SS) – úkol bude zahájen společně s předchůdcem úkolu Zahájení – dokončení (FF) – úkol bude dokončen společně s předchůdcem úkolu Zahájení – dokončení (SF) – úkol bude dokončen po zahájení předchůdce úkolu

13 Typy zvolené vazby mají vliv na délku projektu. Budou li použity výlučně vazby FS bude projekt zbytečně prodloužen. Většina projektů obsahuje úkoly, které se mohou překrývat. Vazby mezi úkoly je možné dále upravit pomocí prodlevy – je možné určit časové období nebo zpoždění mezi dokončením předchůdce a začátkem následníka. Předstih umožňuje dva úkoly překrýt a zajistit zahájení následníka před ukončením předchůdce.

14 Náklady Celkové náklady jsou rovny součtu pohyblivých nákladů (mění se časem) a pevných nákladů ( s časem se nemění). Nejběžnější pohyblivé náklady jsou náklady na zdroje. Běžným pevným nákladem je cena materiálu.

15 Aby bylo možné efektivně sledovat náklady, je nutné nejdříve přiřadit sazby zdrojům. Lze přiřadit hodinová sazba nebo náklady na použití.

16 Náklady na zdroje založené na sazbách – jsou náklady na pracovní zdroje (např. pracovníky nebo zařízení), kterým je přiřazena standardní popř. přesčasová sazba. Získáme je vynásobením sazby a odprac. času.

17 Materiálové náklady založené na sazbách – jsou náklady na materiálové zdroje (např. stavební materiál nebo zásoby), který jsou přiřazeny standardní sazby. Sazby materiálových zdrojů jsou přiřazeny v jednotkách materiálu

18 Náklady na přesčasovou práci se počítají z množství práce na přiřazení zdroje mimo jeho plánovaný pracovní čas a jsou účtována podle sazby za přesčasovou práci zdroje. Sazby za přesčasovou práci lze zadat pouze zdrojům pracovním.

19 Náklady na použití – jsou stanovené jednorázové poplatky za použití zdroje (např. zařízení) Např. náklady na pronájem malířských potřeb = 1000 Kč Pevné náklady – jsou stanovené náklady na úkol, které zůstávají konstatní bez ohledu na délku trvání úkolu a práci vykonanou zdrojem


Stáhnout ppt "Projekt – úkoly, zdroje, vazby úkolů, náklady Ing. Jiří Šilhán."

Podobné prezentace


Reklamy Google