Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy sdělovací techniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy sdělovací techniky"— Transkript prezentace:

1 Základy sdělovací techniky
VY_32_INOVACE_09-19 Základy sdělovací techniky Vysílač,přijímač,radar

2 Rozdělení rádiových vln
Radiokomunikační pásmo Frekvence ( MHz) Způsob šíření Dlouhé vlny 0,1485 – O,2835 Ohyb vln i za překážky značných rozměrů, možnost příjmu i v členitém terénu Střední vlny 0,526- 1,6065 Krátké vlny 3,95 – 26,1 Odrazem od ionosféry,signál se tak dostane i do značných vzdáleností Velmi krátké vlny 30-300 Přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem ( bez velkých překážek)

3 Princip vysílače- blokové schéma
Obr.1 G- generátor vysokofrekvenčních nosných kmitů stanice (fv ) Mikrofon – je elektroakustický měnič,ve kterém se mění akustický signál v elektrický. Nízkofrekvenční zesilovač- zesílí slabý signál z mikrofonu (fn ) M- modulátor-dochází v něm k ovlivnění („smíchání“) vysokofrekvenčních nosných kmitů akustickým nízkofrekvenčním signálem K- výkonový zesilovač A- vysílací anténa- vysílá elmg.vlnění do prostoru

4 Způsoby modulace Nízkofrekvenční signál Vysokofrekvenční nosný signál
Amplitudová modulace Frekvenční modulace Fázová modulace-má velký význam u digitálních signálů Obr.2

5 Princip přijímače- blokové schéma
Obr.3 A- přijímací anténa -elmg. vlnění,které na ni dopadá,v ní vyvolává kmitání s velmi malou amplitudou napětí LO- ladící obvod- na nosné kmity stanice se naladí nastavením rezonanční frekvence VF- vysokofrekvenční zesilovač- zesílí vstupní signál,který je modulovaný D- demodulátor- nízkofrekvenční akustická složka se oddělí od vysokofrekvenční složky NF-nízkofrekvenční zesilovač R- reproduktor- je elektroakustický měnič,který mění el. signál v mechanický (zvuk)

6 Nejjednodušší způsob demodulace
Nejjednodušší demodulátor-krystalka Amplitudově modulovaný signál Signál usměrněný diodou Nízkofrekvenční signál po vyfiltrování stejnosměrné složky kondenzátorem Obr. 4,5

7 Superheterodyn (superhet)
Obr.6 Signál jakékoliv frekvence se převede vždy na určitou frekvenci fm Přijatý signál s frekvencí fs se směšuje se signálem z oscilátoru s měnitelnou frekvencí f0 Vznikne signál s konstantní mezifrekvencí fm = fs - f0 Vyšší selektivita a kvalita

8 Princip radiolokátoru
Generátor – zdroj vysokofrekvenčních pulsů Vysílač – zpracování signálů z generátoru a přivedení na anténu Anténa – vysílá a přijímá impulsy elmg. vlnění Přijímač- zpracovává signál odražený od překážky a zachycený anténou Přepínač- podle potřeby připojuje anténu k vysílači a přijímači Monitor-zobrazovací zařízení Generátor Přepínač Vysílač Monitor Přijímač Obr.7

9 Dosah radiolokátoru τ τ Přijímač lmin T Přijímač lmax Cíl Cíl Obr.7
Generátor Přepínač Vysílač Monitor Přijímač τ Cíl Při kratší vzdálenosti předmětu ,by se počátek odraženého impulsu vrátil k anténě dříve,než z ní vystoupí jeho konec lmin Generátor Přepínač Vysílač Monitor Přijímač τ T Cíl lmax Při větší vzdálenosti předmětu,by se odražený impuls vrátil později,než za dobu T a smísil by se s následujícím impulsem Obr.7

10 Děkuji za pozornost Autor DUM: RNDr.Jana Bochenková
Autor obrázku 7 a tabulky: RNDr.Jana Bochenková Zdroj obrázků 1,2,3,4,5,6:LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1995, s ISBN X.


Stáhnout ppt "Základy sdělovací techniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google