Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 Školní rok: 2011/2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 Školní rok: 2011/2012."— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 Školní rok: 2011/2012 Určení: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Téma: Střední doba kamenná, mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná Anotace: Materiál slouží jako doplněk výkladu, upřesnění a názorné ukázky pojmů, vysvětlení pojmů z mezolitu, neolitu a eneolitu, obrázky, mapa, zápis, řešení doplňovačky. Datum zpracování: 19. 10. 2011

2 Střední doba kamenná Mladší doba kamenná Pozdní doba kamenná

3 Střední doba kamenná - mezolit Cca 8000 př.n.l – 5 500 př.n.l. Cca 8000 př.n.l – 5 500 př.n.l. Oteplování + zalesnění (bříza, borovice) Oteplování + zalesnění (bříza, borovice) Soupeření rodů o revíry k lovu - Soupeření rodů o revíry k lovu - Lodě – monoxylony Lodě – monoxylony Rybolov – rybářské vrše Rybolov – rybářské vrše Víra v nadpřirozené bytosti – déšť, světlo, tma…. = šamani, víra v posmrtný život Víra v nadpřirozené bytosti – déšť, světlo, tma…. = šamani, víra v posmrtný život

4 Mladší doba kamenná - neolit 5 500 př.n.l. – 4 300 př.n.l. 5 500 př.n.l. – 4 300 př.n.l. Neolitická revoluce = postupný přechod od sběru a lovu k zemědělství Neolitická revoluce = postupný přechod od sběru a lovu k zemědělství Poprvé - Blízký východ – oblast Mezopotámie Poprvé - Blízký východ – oblast Mezopotámie

5 Zemědělství Přechod k usedlému způsobu života Přechod k usedlému způsobu života Stavba domů ze dřeva, hlíny, rákosu Stavba domů ze dřeva, hlíny, rákosu Přechod od lovu a sběru k pěstování plodin a chovu dobytka Přechod od lovu a sběru k pěstování plodin a chovu dobytka Keramické nádoby – zásobnice Keramické nádoby – zásobnice Počátky textilu a obuvi Počátky textilu a obuvi

6 Plodiny a dobytek První obilí: pšenice, ječmen, hrách, čočka, len První obilí: pšenice, ječmen, hrách, čočka, len První domácí zvířata:ovce, kozy, skot, prasata První domácí zvířata:ovce, kozy, skot, prasata

7 Nové práce Stavba domů – tesařství Stavba domů – tesařství Hliněné nádoby – keramika – hrnčířství Hliněné nádoby – keramika – hrnčířství Sekyrky a klíny – vrtání a broušení Sekyrky a klíny – vrtání a broušení Zpracování lnu a vlny – tkaní vlněných a lněných látek Zpracování lnu a vlny – tkaní vlněných a lněných látek

8 Způsob bydlení Usedlý způsob života = dlouhé domy s kůlovou konstrukcí, stěny propletené proutím a vymazané hlínou, slaměná nebo rákosová střecha Usedlý způsob života = dlouhé domy s kůlovou konstrukcí, stěny propletené proutím a vymazané hlínou, slaměná nebo rákosová střecha Vesnice – 1 či více domů s rodinami = rodová občina Vesnice – 1 či více domů s rodinami = rodová občina Jámy na skladování obilí, pece, odpadní jámy Jámy na skladování obilí, pece, odpadní jámy

9 Rod Skupina příbuzensky spřízněných lidí Skupina příbuzensky spřízněných lidí V čele stojí stařešina V čele stojí stařešina Nejsou majetkové rozdíly – všechno je všech Nejsou majetkové rozdíly – všechno je všech Seskupují se do kmenů Seskupují se do kmenů

10 Neolit v České republice Počátek asi 6000 př.n.l. Počátek asi 6000 př.n.l. Žďáření = mýtiny = první vesnice Žďáření = mýtiny = první vesnice Nejstarší zemědělci: Nejstarší zemědělci: pšenice, ječmen, hrách, čočka, len pšenice, ječmen, hrách, čočka, len Ovce, koza, prase, pes Ovce, koza, prase, pes Nálezy: Bylany u Kutné Hory, Vedenice u Moravského Krumlova Nálezy: Bylany u Kutné Hory, Vedenice u Moravského Krumlova

11 Vliv neolitu Hlavní obživou se stává zemědělství a chov dobytka Hlavní obživou se stává zemědělství a chov dobytka Zvýšení počtu obyvatel Zvýšení počtu obyvatel Usedlý způsob života – domy ze dřeva a hlíny Usedlý způsob života – domy ze dřeva a hlíny Nové nářadí – motyky, hák, srp Nové nářadí – motyky, hák, srp Žijí v rodech – v čele stařešina Žijí v rodech – v čele stařešina Vznik prvních vesnic Vznik prvních vesnic Nová řemesla – hrnčířství a tkalcovství Nová řemesla – hrnčířství a tkalcovství

12 Domácí úkol Doplňovačka – učebnice str. 20

13 Řešení doplňovačky V mladší době kamenné se hlavní obživou stává zemědělství a chov dobytka. Nejlepší podmínky k tomuto způsobu obživy byly v oblasti úrodného půlměsíce na Blízkém východě. Změnil se také život lidí. Už neputují za zvěří, ale usazují se na jednom místě. Kamenné nástroje opracovávají vrtáním a broušením. Půdu obdělávají nejdříve motykou, později hákem. Nežijí v tlupách, ale v rodech. Půda i dobytek nepatří jednotlivcům, ale jsou ve společném vlastnictví rodu. V mladší době kamenné se hlavní obživou stává zemědělství a chov dobytka. Nejlepší podmínky k tomuto způsobu obživy byly v oblasti úrodného půlměsíce na Blízkém východě. Změnil se také život lidí. Už neputují za zvěří, ale usazují se na jednom místě. Kamenné nástroje opracovávají vrtáním a broušením. Půdu obdělávají nejdříve motykou, později hákem. Nežijí v tlupách, ale v rodech. Půda i dobytek nepatří jednotlivcům, ale jsou ve společném vlastnictví rodu.

14 Eneolit – pozdní doba kamenná 4300 – 2200př.n.l. V Mezopotámii a Egyptě – první státy – starověk V Mezopotámii a Egyptě – první státy – starověk V Evropě – kmenová společenství - pravěk V Evropě – kmenová společenství - pravěk

15 Eneolit v Evropě Dřevěné oradlo = obděláno více polí Dřevěné oradlo = obděláno více polí Dobytek jako tažné zvíře Dobytek jako tažné zvíře Vůz – doprava surovin i osob Vůz – doprava surovin i osob Nové domy – polozemnice, zemnice, sruby Nové domy – polozemnice, zemnice, sruby Hradiště – na vyvýšených místech, dřevěná palisáda Hradiště – na vyvýšených místech, dřevěná palisáda 1. kov – z jihu, - měď 1. kov – z jihu, - měď Přebytky úrody – majetkové rozdíly mezi vesnicemi a lidmi Přebytky úrody – majetkové rozdíly mezi vesnicemi a lidmi

16 Kulty a rituály Kult plodnosti – sošky žen Kult plodnosti – sošky žen Kultovní stavby – menhiry, dolmeny, rondely Kultovní stavby – menhiry, dolmeny, rondely Pohřbívání – skrčenci, mohyly, popelnice Pohřbívání – skrčenci, mohyly, popelnice Milodary do hrobu Milodary do hrobu

17 Eneolit v České republice Hlavní naleziště: Hlavní naleziště: Březno u Loun Bylany u Kutné Hory  Známé obyvatelstvo: Lid se šňůrovou keramikou Lid kultury zvoncových pohárů Lid popelnicových polí

18 Použité odkazy Vše staženo ke dni 19. 10. 2011: Vše staženo ke dni 19. 10. 2011: Obrázky: http://www.cestovatel.cz/clanky/vsestary-centrum-zive-experimentalni- archeologie/galerie/vsestary-06 http://www.cestovatel.cz/clanky/vsestary-centrum-zive-experimentalni- archeologie/galerie/vsestary-06 http://www.cestovatel.cz/clanky/vsestary-centrum-zive-experimentalni- archeologie/galerie/vsestary-06 http://www.cestovatel.cz/clanky/vsestary-centrum-zive-experimentalni- archeologie/galerie/vsestary-06 https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/01metody/01metody.htm https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/01metody/01metody.htm https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/01metody/01metody.htm http://scientica.cz/dvdpg/index.php?oddil=4&cast=opravdu http://scientica.cz/dvdpg/index.php?oddil=4&cast=opravdu http://scientica.cz/dvdpg/index.php?oddil=4&cast=opravdu http://www.is.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/JP1601001.htm http://www.is.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/JP1601001.htm http://www.is.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/JP1601001.htm http://www.starovekyegypt.net/pismo/img/egyptske-pismo-25.php http://www.starovekyegypt.net/pismo/img/egyptske-pismo-25.php http://www.starovekyegypt.net/pismo/img/egyptske-pismo-25.php http://www.malinovysvet.cz/dejiny/pravek.htm http://www.malinovysvet.cz/dejiny/pravek.htm http://www.malinovysvet.cz/dejiny/pravek.htm http://curiavitkov.cz/prace34.html http://curiavitkov.cz/prace34.html http://curiavitkov.cz/prace34.html http://history-if.blog.cz/0909/pravek http://history-if.blog.cz/0909/pravek http://history-if.blog.cz/0909/pravek http://www.srom.hranet.cz/projekty/2004/hornikp/pravk.htm http://www.srom.hranet.cz/projekty/2004/hornikp/pravk.htm http://www.srom.hranet.cz/projekty/2004/hornikp/pravk.htm http://www.teachers.estranky.cz/clanky/martin/eneolit-a-doba-bronzova.html http://www.teachers.estranky.cz/clanky/martin/eneolit-a-doba-bronzova.html http://www.teachers.estranky.cz/clanky/martin/eneolit-a-doba-bronzova.html http://melnicek.cz/node/1966 http://melnicek.cz/node/1966 http://melnicek.cz/node/1966 http://www.iabrno.cz/~skrdla/agalerie/mmk.htm http://www.iabrno.cz/~skrdla/agalerie/mmk.htm http://www.iabrno.cz/~skrdla/agalerie/mmk.htm http://www.iabrno.cz/~skrdla/agalerie/mmk.htm http://www.iabrno.cz/~skrdla/agalerie/mmk.htm http://www.iabrno.cz/~skrdla/agalerie/mmk.htm http://www.slantour.cz/zajezdy/informace/rim---hlavni-mesto-italie http://www.slantour.cz/zajezdy/informace/rim---hlavni-mesto-italie http://www.slantour.cz/zajezdy/informace/rim---hlavni-mesto-italie http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/archeologicky-pruzkum-u-kolina-odhalil-i-nejvetsi- rondely-v-evrope http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/archeologicky-pruzkum-u-kolina-odhalil-i-nejvetsi- rondely-v-evrope http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/archeologicky-pruzkum-u-kolina-odhalil-i-nejvetsi- rondely-v-evrope http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/archeologicky-pruzkum-u-kolina-odhalil-i-nejvetsi- rondely-v-evrope http://slavonie.org/2010/03/27/trebusice/ http://slavonie.org/2010/03/27/trebusice/ http://slavonie.org/2010/03/27/trebusice/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skr%C4%8Denec.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skr%C4%8Denec.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skr%C4%8Denec.jpg http://muzeum.krnov.cz/page.asp?aid=24&mid=17&style=2 http://muzeum.krnov.cz/page.asp?aid=24&mid=17&style=2 http://muzeum.krnov.cz/page.asp?aid=24&mid=17&style=2 http://milasko.blog.cz/1007/pocatky-slovanu-3-vztahy-k-severoirancum-a-baltum http://milasko.blog.cz/1007/pocatky-slovanu-3-vztahy-k-severoirancum-a-baltum http://milasko.blog.cz/1007/pocatky-slovanu-3-vztahy-k-severoirancum-a-baltum http://www.monet.cz/atlas/kap31.htm http://www.monet.cz/atlas/kap31.htm http://www.monet.cz/atlas/kap31.htm Bednaříková,J.: Dějepis pro 6. ročník. Nová škola, Brno. 2007. 139 stran. Bednaříková,J.: Dějepis pro 6. ročník. Nová škola, Brno. 2007. 139 stran.


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 Školní rok: 2011/2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google