Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Etika, ISO 9001 a systémy managementu Ing. Miroslav Jedlička – ČSJ Ing. Petr Koten - ČSJ listopad 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Etika, ISO 9001 a systémy managementu Ing. Miroslav Jedlička – ČSJ Ing. Petr Koten - ČSJ listopad 2014."— Transkript prezentace:

1 1 Etika, ISO 9001 a systémy managementu Ing. Miroslav Jedlička – ČSJ Ing. Petr Koten - ČSJ listopad 2014

2 2 Základním porušením etických zásad je vědomé preferování ceny před kvalitou i přes všeobecnou propagaci kvality produktů a služeb v soukromém i veřejném sektoru celé společnosti.

3 3 Veřejně je vyhlašováno, že „kvalita se předpokládá“, ale výběrové řízení vyhraje nabídka s nejnižší cenou, přes to, že všichni ví, že nabídnutá cena je nereálná a bude nutné akceptovat vícepráce. Dokonce zařazení kvalitativního kritéria je chápáno jako nevhodné a může mít za následek zrušení výběrového řízení nebo i postih.

4 4 To vede k všeobecnému odporu k procesu oficiálního zavádění, provozování, deklarování a certifikaci systémů managementu všeho druhu. Nutno říct, že to neznamená, že by organizace přestaly chápat, že prakticky dobře zavedený systém managementu pro ně nemá pozitivní význam, ale nesnaží se tento fakt zveřejňovat.

5 5 Dokonce to umožňuje vytvářet intenzivní tlak na všechny subjekty, které se touto problematikou zabývají (poradenské, certifikační, zákazníci), že je vlastně nikdo nepotřebuje a když, tak za nereálně nízkou cenu.

6 6 Je jasné, že poptávka po nereálných nízkých cenách těchto služeb je podhoubím pro vznik subjektů, které jsou sice nezpůsobilé, ale preferované pro své výrazně nízké ceny. To samozřejmě opět vede k tomu, že nabízené služby prakticky nestojí za nic (využívaný univerzální soubor dokumentace, formální zavádění, neúčinný outsourcing, audity po telefonu, neakreditované certifikace).

7 7 Kruh se uzavírá, zákazníci nejsou s takovými službami spokojeni, ale příčinu nekvality připisují vlastní normě systému managementu namísto její vhodné, účinné a efektivní implementaci. Vlastní zavádění a provozování je formální, nemá podporu vedení na všech úrovních, není chápáno ani uživateli, externí spolupracující subjekty se tomuto trendu přizpůsobují a zákazníkům podbízejí. Definování předmětu činnosti, certifikace a jednotlivých procesů je formální a je vedeno spíše snahou výčet z úsporných důvodů minimalizovat než, aby odpovídal realitě. Ze stejných důvodů jsou vylučovány požadavky normy, které organizace zajišťuje a certifikáty vydávány pouze na části provozovaného systému. Organizace předkládají časové i předmětově neaktuální a neakreditované certifikáty. Části systému jsou zajišťovány outsourcingem bez zajištěných odpovědností a pravomocí. To vše někdy i s vědomím a podporou poradenských a certifikačních subjektů. Výkonnostní konkrétní a měřitelné parametry procesů jsou stanovené a vyhodnocované formálně a nepravdivě. Odkaz na související legislativu je úmyslně zamlčován, případně je zákazníkům jinak interpretován. Trend zlepšování je deklarován, přestože neodpovídá skutečnosti. Nejsou definovány všechny zamýšlené i nezamýšlené vstupy. Prakticky každý konkrétní požadavek kriteriální normy systému managementu nemusí být naplňován z praktických důvodů nezpůsobilosti a nebo z neetických cílených úmyslných důvodů. Někdy je docela obtížné tuto kategorizaci provést. Zkušenost ukazuje, že dobrým vodítkem v této kategorizaci je míra snahy zjištěné neshody odstranit a zabývat se procesem trvalého zlepšování. Dále jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné etickou příčinu výskytu zjištění nejčastěji identifikovat: Definování rozsahu celého systému Stanovení politiky a cílů, způsob jejich rozpracování, monitorování a vyhodnocování Zásady řízení dokumentace Vyhodnocování funkčnosti a účinnosti ON / PO Způsob objednávání materiálů a hodnocení dodavatelů Zajišťování údržby, oprav, revizí a investic strojů a zařízení Stanovení, dodržování a vyhodnocování podmínek prostředí Zajišťování kvalifikace pracovníků, vyhodnocování účinnosti a efektivnosti Vyhodnocování a prokazování spokojenosti zákazníků Podpora vedením organizace Stanovení a naplňování odpovědností a pravomocí Rozsah a způsob přezkoumání vedením Zajišťování procesu výzkumu a vývoje Zásady řízení „majetku zákazníka“ včetně duševního Používání měřidel a řešení mimokalibračního stavu Provádění a využívání interních auditů Vyhodnocování trendu zlepšování

8 8 Definování předmětu činnosti, certifikace a jednotlivých procesů je formální a je vedeno spíše snahou výčet z úsporných důvodů minimalizovat než, přizpůsobit realitě. Ze stejných důvodů jsou vylučovány požadavky normy, které organizace zajišťuje a certifikáty vydávány pouze na části provozovaného systému.

9 9 Organizace předkládají časově i předmětově neaktuální, neakreditované certifikáty. Části systému jsou realizovány outsourcingem bez zajištěných odpovědností a pravomocí. To vše někdy i s vědomím a podporou poradenských, certifikačních a jiných subjektů.

10 10 Výkonnostní konkrétní a měřitelné parametry procesů jsou stanovené a vyhodnocované formálně a nepravdivě. Odkaz na související legislativu je úmyslně zamlčován, případně je zákazníkům jinak interpretován.

11 11 Trend zlepšování je deklarován, přestože neodpovídá skutečnosti. Nejsou definovány všechny zamýšlené i nezamýšlené vstupy a výstupy. Trend zlepšování je deklarován, přestože neodpovídá skutečnosti. Nejsou definovány všechny zamýšlené i nezamýšlené vstupy. Prakticky každý konkrétní požadavek kriteriální normy systému managementu nemusí být naplňován z praktických důvodů nezpůsobilosti a nebo z neetických cílených úmyslných důvodů. Někdy je docela obtížné tuto kategorizaci provést. Zkušenost ukazuje, že dobrým vodítkem v této kategorizaci je míra snahy zjištěné neshody odstranit a zabývat se procesem trvalého zlepšování. Dále jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné etickou příčinu výskytu zjištění nejčastěji identifikovat: Definování rozsahu celého systému Stanovení politiky a cílů, způsob jejich rozpracování, monitorování a vyhodnocování Zásady řízení dokumentace Vyhodnocování funkčnosti a účinnosti ON / PO Způsob objednávání materiálů a hodnocení dodavatelů Zajišťování údržby, oprav, revizí a investic strojů a zařízení Stanovení, dodržování a vyhodnocování podmínek prostředí Zajišťování kvalifikace pracovníků, vyhodnocování účinnosti a efektivnosti Vyhodnocování a prokazování spokojenosti zákazníků Podpora vedením organizace Stanovení a naplňování odpovědností a pravomocí Rozsah a způsob přezkoumání vedením Zajišťování procesu výzkumu a vývoje Zásady řízení „majetku zákazníka“ včetně duševního Používání měřidel a řešení mimokalibračního stavu Provádění a využívání interních auditů Vyhodnocování trendu zlepšování Trend zlepšování je deklarován, přestože neodpovídá skutečnosti. Nejsou definovány všechny zamýšlené i nezamýšlené vstupy. Prakticky každý konkrétní požadavek kriteriální normy systému managementu nemusí být naplňován z praktických důvodů nezpůsobilosti a nebo z neetických cílených úmyslných důvodů. Někdy je docela obtížné tuto kategorizaci provést. Zkušenost ukazuje, že dobrým vodítkem v této kategorizaci je míra snahy zjištěné neshody odstranit a zabývat se procesem trvalého zlepšování. Dále jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné etickou příčinu výskytu zjištění nejčastěji identifikovat: Definování rozsahu celého systému Stanovení politiky a cílů, způsob jejich rozpracování, monitorování a vyhodnocování Zásady řízení dokumentace Vyhodnocování funkčnosti a účinnosti ON / PO Způsob objednávání materiálů a hodnocení dodavatelů Zajišťování údržby, oprav, revizí a investic strojů a zařízení Stanovení, dodržování a vyhodnocování podmínek prostředí Zajišťování kvalifikace pracovníků, vyhodnocování účinnosti a efektivnosti Vyhodnocování a prokazování spokojenosti zákazníků Podpora vedením organizace Stanovení a naplňování odpovědností a pravomocí Rozsah a způsob přezkoumání vedením Zajišťování procesu výzkumu a vývoje Zásady řízení „majetku zákazníka“ včetně duševního Používání měřidel a řešení mimokalibračního stavu Provádění a využívání interních auditů Vyhodnocování trendu zlepšování Trend zlepšování je deklarován, přestože neodpovídá skutečnosti. Nejsou definovány všechny zamýšlené i nezamýšlené vstupy. Prakticky každý konkrétní požadavek kriteriální normy systému managementu nemusí být naplňován z praktických důvodů nezpůsobilosti a nebo z neetických cílených úmyslných důvodů. Někdy je docela obtížné tuto kategorizaci provést. Zkušenost ukazuje, že dobrým vodítkem v této kategorizaci je míra snahy zjištěné neshody odstranit a zabývat se procesem trvalého zlepšování. Dále jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné etickou příčinu výskytu zjištění nejčastěji identifikovat: Definování rozsahu celého systému Stanovení politiky a cílů, způsob jejich rozpracování, monitorování a vyhodnocování Zásady řízení dokumentace Vyhodnocování funkčnosti a účinnosti ON / PO Způsob objednávání materiálů a hodnocení dodavatelů Zajišťování údržby, oprav, revizí a investic strojů a zařízení Stanovení, dodržování a vyhodnocování podmínek prostředí Zajišťování kvalifikace pracovníků, vyhodnocování účinnosti a efektivnosti Vyhodnocování a prokazování spokojenosti zákazníků Podpora vedením organizace Stanovení a naplňování odpovědností a pravomocí Rozsah a způsob přezkoumání vedením Zajišťování procesu výzkumu a vývoje Zásady řízení „majetku zákazníka“ včetně duševního Používání měřidel a řešení mimokalibračního stavu Provádění a využívání interních auditů Vyhodnocování trendu zlepšování Trend zlepšování je deklarován, přestože neodpovídá skutečnosti. Nejsou definovány všechny zamýšlené i nezamýšlené vstupy. Prakticky každý konkrétní požadavek kriteriální normy systému managementu nemusí být naplňován z praktických důvodů nezpůsobilosti a nebo z neetických cílených úmyslných důvodů. Někdy je docela obtížné tuto kategorizaci provést. Zkušenost ukazuje, že dobrým vodítkem v této kategorizaci je míra snahy zjištěné neshody odstranit a zabývat se procesem trvalého zlepšování. Dále jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné etickou příčinu výskytu zjištění nejčastěji identifikovat: Definování rozsahu celého systému Stanovení politiky a cílů, způsob jejich rozpracování, monitorování a vyhodnocování Zásady řízení dokumentace Vyhodnocování funkčnosti a účinnosti ON / PO Způsob objednávání materiálů a hodnocení dodavatelů Zajišťování údržby, oprav, revizí a investic strojů a zařízení Stanovení, dodržování a vyhodnocování podmínek prostředí Zajišťování kvalifikace pracovníků, vyhodnocování účinnosti a efektivnosti Vyhodnocování a prokazování spokojenosti zákazníků Podpora vedením organizace Stanovení a naplňování odpovědností a pravomocí Rozsah a způsob přezkoumání vedením Zajišťování procesu výzkumu a vývoje Zásady řízení „majetku zákazníka“ včetně duševního Používání měřidel a řešení mimokalibračního stavu Provádění a využívání interních auditů Vyhodnocování trendu zlepšování Trend zlepšování je deklarován, přestože neodpovídá skutečnosti. Nejsou definovány všechny zamýšlené i nezamýšlené vstupy. Prakticky každý konkrétní požadavek kriteriální normy systému managementu nemusí být naplňován z praktických důvodů nezpůsobilosti a nebo z neetických cílených úmyslných důvodů. Někdy je docela obtížné tuto kategorizaci provést. Zkušenost ukazuje, že dobrým vodítkem v této kategorizaci je míra snahy zjištěné neshody odstranit a zabývat se procesem trvalého zlepšování. Dále jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné etickou příčinu výskytu zjištění nejčastěji identifikovat: Definování rozsahu celého systému Stanovení politiky a cílů, způsob jejich rozpracování, monitorování a vyhodnocování Zásady řízení dokumentace Vyhodnocování funkčnosti a účinnosti ON / PO Způsob objednávání materiálů a hodnocení dodavatelů Zajišťování údržby, oprav, revizí a investic strojů a zařízení Stanovení, dodržování a vyhodnocování podmínek prostředí Zajišťování kvalifikace pracovníků, vyhodnocování účinnosti a efektivnosti Vyhodnocování a prokazování spokojenosti zákazníků Podpora vedením organizace Stanovení a naplňování odpovědností a pravomocí Rozsah a způsob přezkoumání vedením Zajišťování procesu výzkumu a vývoje Zásady řízení „majetku zákazníka“ včetně duševního Používání měřidel a řešení mimokalibračního stavu Provádění a využívání interních auditů Vyhodnocování trendu zlepšování Trend zlepšování je deklarován, přestože neodpovídá skutečnosti. Nejsou definovány všechny zamýšlené i nezamýšlené vstupy. Prakticky každý konkrétní požadavek kriteriální normy systému managementu nemusí být naplňován z praktických důvodů nezpůsobilosti a nebo z neetických cílených úmyslných důvodů. Někdy je docela obtížné tuto kategorizaci provést. Zkušenost ukazuje, že dobrým vodítkem v této kategorizaci je míra snahy zjištěné neshody odstranit a zabývat se procesem trvalého zlepšování. Dále jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné etickou příčinu výskytu zjištění nejčastěji identifikovat: Definování rozsahu celého systému Stanovení politiky a cílů, způsob jejich rozpracování, monitorování a vyhodnocování Zásady řízení dokumentace Vyhodnocování funkčnosti a účinnosti ON / PO Způsob objednávání materiálů a hodnocení dodavatelů Zajišťování údržby, oprav, revizí a investic strojů a zařízení Stanovení, dodržování a vyhodnocování podmínek prostředí Zajišťování kvalifikace pracovníků, vyhodnocování účinnosti a efektivnosti Vyhodnocování a prokazování spokojenosti zákazníků Podpora vedením organizace Stanovení a naplňování odpovědností a pravomocí Rozsah a způsob přezkoumání vedením Zajišťování procesu výzkumu a vývoje Zásady řízení „majetku zákazníka“ včetně duševního Používání měřidel a řešení mimokalibračního stavu Provádění a využívání interních auditů Vyhodnocování trendu zlepšování Trend zlepšování je deklarován, přestože neodpovídá skutečnosti. Nejsou definovány všechny zamýšlené i nezamýšlené vstupy. Prakticky každý konkrétní požadavek kriteriální normy systému managementu nemusí být naplňován z praktických důvodů nezpůsobilosti a nebo z neetických cílených úmyslných důvodů. Někdy je docela obtížné tuto kategorizaci provést. Zkušenost ukazuje, že dobrým vodítkem v této kategorizaci je míra snahy zjištěné neshody odstranit a zabývat se procesem trvalého zlepšování. Dále jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné etickou příčinu výskytu zjištění nejčastěji identifikovat: Definování rozsahu celého systému Stanovení politiky a cílů, způsob jejich rozpracování, monitorování a vyhodnocování Zásady řízení dokumentace Vyhodnocování funkčnosti a účinnosti ON / PO Způsob objednávání materiálů a hodnocení dodavatelů Zajišťování údržby, oprav, revizí a investic strojů a zařízení Stanovení, dodržování a vyhodnocování podmínek prostředí Zajišťování kvalifikace pracovníků, vyhodnocování účinnosti a efektivnosti Vyhodnocování a prokazování spokojenosti zákazníků Podpora vedením organizace Stanovení a naplňování odpovědností a pravomocí Rozsah a způsob přezkoumání vedením Zajišťování procesu výzkumu a vývoje Zásady řízení „majetku zákazníka“ včetně duševního Používání měřidel a řešení mimokalibračního stavu Provádění a využívání interních auditů Vyhodnocování trendu zlepšování Trend zlepšování je deklarován, přestože neodpovídá skutečnosti. Nejsou definovány všechny zamýšlené i nezamýšlené vstupy. Prakticky každý konkrétní požadavek kriteriální normy systému managementu nemusí být naplňován z praktických důvodů nezpůsobilosti a nebo z neetických cílených úmyslných důvodů. Někdy je docela obtížné tuto kategorizaci provést. Zkušenost ukazuje, že dobrým vodítkem v této kategorizaci je míra snahy zjištěné neshody odstranit a zabývat se procesem trvalého zlepšování. Dále jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné etickou příčinu výskytu zjištění nejčastěji identifikovat: Definování rozsahu celého systému Stanovení politiky a cílů, způsob jejich rozpracování, monitorování a vyhodnocování Zásady řízení dokumentace Vyhodnocování funkčnosti a účinnosti ON / PO Způsob objednávání materiálů a hodnocení dodavatelů Zajišťování údržby, oprav, revizí a investic strojů a zařízení Stanovení, dodržování a vyhodnocování podmínek prostředí Zajišťování kvalifikace pracovníků, vyhodnocování účinnosti a efektivnosti Vyhodnocování a prokazování spokojenosti zákazníků Podpora vedením organizace Stanovení a naplňování odpovědností a pravomocí Rozsah a způsob přezkoumání vedením Zajišťování procesu výzkumu a vývoje Zásady řízení „majetku zákazníka“ včetně duševního Používání měřidel a řešení mimokalibračního stavu Provádění a využívání interních auditů Vyhodnocování trendu zlepšování Trend zlepšování je deklarován, přestože neodpovídá skutečnosti. Nejsou definovány všechny zamýšlené i nezamýšlené vstupy. Prakticky každý konkrétní požadavek kriteriální normy systému managementu nemusí být naplňován z praktických důvodů nezpůsobilosti a nebo z neetických cílených úmyslných důvodů. Někdy je docela obtížné tuto kategorizaci provést. Zkušenost ukazuje, že dobrým vodítkem v této kategorizaci je míra snahy zjištěné neshody odstranit a zabývat se procesem trvalého zlepšování. Dále jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné etickou příčinu výskytu zjištění nejčastěji identifikovat: Definování rozsahu celého systému Stanovení politiky a cílů, způsob jejich rozpracování, monitorování a vyhodnocování Zásady řízení dokumentace Vyhodnocování funkčnosti a účinnosti ON / PO Způsob objednávání materiálů a hodnocení dodavatelů Zajišťování údržby, oprav, revizí a investic strojů a zařízení Stanovení, dodržování a vyhodnocování podmínek prostředí Zajišťování kvalifikace pracovníků, vyhodnocování účinnosti a efektivnosti Vyhodnocování a prokazování spokojenosti zákazníků Podpora vedením organizace Stanovení a naplňování odpovědností a pravomocí Rozsah a způsob přezkoumání vedením Zajišťování procesu výzkumu a vývoje Zásady řízení „majetku zákazníka“ včetně duševního Používání měřidel a řešení mimokalibračního stavu Provádění a využívání interních auditů Vyhodnocování trendu zlepšování

12 12 Prakticky každý konkrétní požadavek kriteriální normy systému managementu nemusí být naplňován z praktických důvodů nezpůsobilosti a nebo z neetických cílených úmyslných důvodů. Někdy je docela obtížné tuto kategorizaci provést.

13 13 Zkušenost ukazuje, že dobrým vodítkem v této kategorizaci je míra snahy zjištěné neshody odstranit a zabývat se procesem trvalého zlepšování.

14 14 Dále jsou uvedeny oblasti, ve kterých je možné etickou příčinu výskytu zjištění nejčastěji identifikovat:

15 15 Definování rozsahu celého systému. Stanovení politiky a cílů, způsob jejich rozpracování, monitorování a vyhodnocování. Zásady řízení dokumentace.

16 16 Vyhodnocování funkčnosti, účinnosti, a efektivnosti ON/PO. Způsob objednávání materiálů a hodnocení dodavatelů. Zajišťování údržby, oprav, revizí a investic strojů a zařízení. Stanovení, dodržování a vyhodnocování podmínek prostředí.

17 17 Zajišťování kvalifikace pracovníků, vyhodnocování účinnosti a efektivnosti vzdělávacího procesu. Vyhodnocování a prokazování spokojenosti zákazníků. Podpora vedením organizace. Stanovení a naplňování odpovědností a pravomocí. Rozsah a způsob přezkoumání vedením.

18 18 Zajišťování procesu výzkumu a vývoje. Zásady řízení „majetku zákazníka“ včetně duševního. Používání měřidel a řešení mimokalibračního stavu. Provádění a využívání interních auditů. Vyhodnocování trendu zlepšování.

19 19 Děkuji za pozornost! A odlište se kvalitou, prosím!!!


Stáhnout ppt "1 Etika, ISO 9001 a systémy managementu Ing. Miroslav Jedlička – ČSJ Ing. Petr Koten - ČSJ listopad 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google