Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smíšená pracovní skupina Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smíšená pracovní skupina Praha,"— Transkript prezentace:

1 Smíšená pracovní skupina Praha, 26. 11. 2009
EORI Smíšená pracovní skupina Praha,

2 OBSAH Legislativa Registrace – 1. etapa, doplnění údajů
Změny údajů, žádost o zrušení Změna čísla EORI Souhlas se zveřejněním údajů Dotazy …

3 Legislativa (1) Nařízení Komise (ES) č. 312/2009, kterým se mění Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (prováděcí nařízení k celnímu kodexu Společenství) Definice – jedinečný identifikátor hospodářského subjektu, který slouží při kontaktu s celními správami Společenství; nemá časové omezení platnosti Použití - je-li podáváno celní prohlášení na zboží, které je dováženo ze zemí mimo EU, vyváženo do zemí mimo EU nebo prováženo takovéto zboží Ad hoc číslo – časově omezená platnosti pouze na území ČR a pouze pro dané případy

4 Registrace – 1. etapa (2a) „Automaticky“ přiděleno čísel EORI (výběr z posledních 2 let při splnění podmínky určité četnosti) Přidělení bylo subjektům sděleno formou doporučeného dopisu, rozesílaného v týdnu od Cca sdělení nebylo doručeno z různých důvodů (např. i proto, že Česká pošta nedosílala tato sdělení za adresátem, i když měl tuto službu zaplacenu)

5 Registrace – 1. etapa (2b) Povinnost do doplnit do rejstříku EORI určité údaje (zveřejněn formulář vzhledem k předávání neúplných údajů) Doplňování údajů jak osobně, tak elektronickou poštou, od možnost použití i datových schránek celních úřadů Dotazy na účel sdělování údajů, které lze „načerpat“ z veřejně přístupných rejstříků – „kvalita“ údajů v nich uvedených, zákon o rejstřících Počátkem roku 2010 budou rozesílány výzvy k doplnění údajů těm subjektům, které tak neučiní do konce roku 2009

6 Registrace – „2. etapa“ (3a)
Provádí se od 06/2009 na žádost hospodářského subjektu, kterou dokládá výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku, plátce DPH také rozhodnutím FÚ o registraci k DPH (originály nebo ověřené kopie) Žádost + doklady se předkládají celnímu úřadu zpravidla osobně, po ověření celním úřadem jsou doklady vraceny Registrace je prováděna „na počkání“ Po zaregistrování a přidělení čísla EORI předá celní úřad žadateli rozhodnutí o registraci a výpis z údajů v rejstříku EORI (-> povinnost hlásit změny!)

7 Registrace – „2. etapa“ (3b)
Žádost o registraci + doklady může podat zástupce na základě ověřené plné moci Při podání žádosti musí být uvedeny všechny údaje, neexistuje „doplňování údajů“ jako při registraci v 1. etapě Žádost o registraci subjektů se sídlem mimo EU musí být doložena národní obdobou výpisu z obchodního rejstříku přeloženou do úředního jazyka; výpis lze nahradit potvrzením zastupitelského úřadu (v úředním jazyce nebo přeloženým do něj) – tento výpis (+ případný překlad) se nevrací žadateli nebo zástupci

8 Registrace – „2. etapa“ (3c)
Další možnost podání žádosti: žádost + doklady jsou celnímu úřadu zaslány „standardní“ poštou (riziko neúplného vyplnění, tedy prodleva při registraci); rozhodnutí + doklady jsou žadateli zaslány zpět také „standardní“ poštou Žádost + doklady jsou celnímu úřadu zaslány za použití datové schránky; POZOR – přiložené doklady musí být tzv. autorizovaně zkonvertovány, jinak je nelze přijmout jako podklad pro registraci; rozhodnutí o registraci je žadateli zasláno také prostřednictvím datové schránky

9 Změny údajů, žádost o zrušení (4a)
Pro zaregistrované hospodářské subjekty platí povinnost nahlašování změn údajů (výpis z rejstříku) Žádost o zrušení registrace v rejstříku EORI může být podána z důvodu: Zániku subjektu nebo ukončení činnosti , např. fúze (doporučujeme doložit vhodným způsobem), nebo Změny takového druhu, kdy je subjektu (byť se stejným názvem) přiděleno nové IČ/DIČ a původní se ruší, nebo Změny činnosti subjektu, který již nebude číslo EORI potřebovat Žádost se podává na GŘC, odbor Celní, lze zaslat zpět „sdělení“ nebo rozhodnutí (není povinnost)

10 Změny údajů, žádost o zrušení (4b)
V rámci 1. etapy byla přidělena čísla EORI i tzv. organizačním složkám zahraničních subjektů v ČR, které nemají právní subjektivitu Výzvy těmto organizačním složkám ke spolupráci při zrušení této registrace (změny různých povolení typu ZJP apod.) Organizační složky musí užívat čísla EORI své „maminky“ ovšem se svými údaji !!!

11 Změna čísla EORI (5) Chybou pracovníka CÚ se může stát, že je původní číslo EORI změněno -> při kontrole je zjištěno, že je chybně vložený typ osoby, od kterého se také odvíjí složení čísla EORI Příklad: Právnická osoba – IČ > EORI CZ Fyzická osoba IČ > EORI CZ

12 Souhlas se zveřejněním údajů (6)
V rámci registrace dává (ale nemusí) subjekt souhlas se zveřejněním 3 údajů na webu Evropské komise – čísla EORI, názvu a sídla subjektu Nesouhlas se zveřejněním není důvodem k zamítnutí žádosti o registraci !!! Nelze udělit souhlas se zveřejněním jen některého z výše uvedených údajů !!!

13 Závěr DOTAZY, PŘIPOMÍNKY? Milan Kukla Generální ředitelství cel
odbor Celní, oddělení Celní --- Jiří Štrupl --- ---


Stáhnout ppt "Smíšená pracovní skupina Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google