Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Velká“ novela zákona č. 96/2004 Sb. Odbor vzdělávání a vědy 10. 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Velká“ novela zákona č. 96/2004 Sb. Odbor vzdělávání a vědy 10. 4"— Transkript prezentace:

1 „Velká“ novela zákona č. 96/2004 Sb. Odbor vzdělávání a vědy 10. 4

2 Vývoj novely/zákona - Návrh na úpravu vzdělávání zdravotnických pracovníků zpracoval Odbor vzdělávání a vědy a Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice Pan ministr se zpracovanými tezemi předloženými v srpnu 2011, včetně odstranění dvojkolejnosti, vyslovil souhlas - Návrhy byly během roku 2011 projednány na dílčích jednání se vzdělavateli a profesními organizacemi za účasti zástupců středního a vyššího a vysokého školství - podkladem byly statistické údaje a zohledněny názory profesních organizací - Projektový záměr byl zapracováván do paragrafového znění, změn je mnoho, proto je navrženo zpracování nového zákona - Plán - účinnost od března 2013 – návrh na změnu legislativního plánu

3 Přehled navržených změn
Změny ve vzdělávání – dvojkolejnost, redukce, nová povolání, názvy… Zrušení odborného dohledu Zvláštní režimy výkonu povolání – ve specializační přípravě, absolvent (doba na zapracování - adaptační období) nebo po přerušení výkonu povolání – pod odborným vedením Výkon povolání jako poskytovatele zdravotních služeb Registr zdravotnických pracovníků – úprava systému registrace v souladu se zákonem o zdravotních službách Celoživotní vzdělávání – převedení odpovědnosti na zaměstnance, zaměstnavatele a odborné společnosti Akreditace a akreditační komise-flexibilnější a přitom více individualizovaný systém Specializační vzdělávání také v navazujících magisterských programech – preference kombinovaných forem studia Podmínky výkonu řídící funkce

4 Přehled změn ve vzdělávání
redukce počtu zdravotnických povolání dřívější a ukončené způsoby získání odborné způsobilosti zůstávají beze změn - odstranění „dvojkolejnosti“ vzdělávání ( Bc. a VOŠ) úprava názvů některých povolání technické úpravy textu o vzdělání – zjednodušení formulací, např. místo akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru zdravotní laborant pro přípravu zdravotních laborantů – zdravotnického bakalářského studijního oboru zdravotní laborant vypuštění vágní definice „přírodovědné“ a definování přímo požadovaným zaměřením, např. matematicko-fyzikální, biologické, chemické apod. – před AKK, JOP

5 Odstranění dvojkolejnosti vzdělávání
Náprava stavu, kdy pro jedno povolání jsou dvě vzdělávací úrovně – učí se stejným činnostem s odlišným výstupem Důvod nápravy: - demografický pokles studentů - zbytečné dvojí studování jednoho oboru bez praktického efektu zvýšení kvalifikace - pro stát zbytečné náklady na vzdělávání bez přidané hodnoty někteří zaměstnavatelé požaduji ještě jednou vzdělání v oboru bez valného opodstatnění (vyšší platová třída s nižším vzděláním) navyšování kompetencí a vstup do magisterských studií postupný útlum vzdělávání - je potřeba počítat s 3 roky na dokončování vzdělávání

6 Ukončení vzdělání středoškolských asistentských oborů
ukončení vzdělávání na SZŠ - nutriční asistent, asistent zubního technika, laboratorní asistent – praxe je nepožaduje SZŠ - zdravotnický asistent , lyceum řešena situace, když nedokončí školu zdravotnického zaměření (neudělají maturitu) – uvedeno, jaké činnosti „nižšího“ ošetřovatelského povolání může vykonávat (bude upraveno v zákoně ve zvláštním paragrafu)

7 Změny názvů některých povolání
- ze středoškolské úrovně - „asistent“ – u VOŠ a BC. – změna názvu - zkrácení názvu povolání pro specialistu VŠ - Mgr. označení „klinický“, což by bylo označení specialisty (i nyní se používá, ale nesystematicky) konkrétní změny názvu: § 8 radiologický asistent - radiologický laborant § 19 farmaceutický asistent - farmaceutický laborant § 26 - odborný pracovník v lab. metodách a přípravě léčivých přípravků – bioanalytik § 13 - asistent ochrany a podpory veřejného zdraví – pracovník v ochraně…

8 Specializační vzdělávání v navazujících magisterských programech
u oborů, které mají kvalifikační vzdělávání ukončené Bc. studiem je záměrem některé navazující VŠ - Mgr. obory zaměřit jako specializační nebo rozšiřující studia (navýšení kompetencí) u specializačního vzdělávání budou preferovány kombinované formy (nutnost teorie + praxe, u některých současných již schválených oborů chybí předchozí praxe v základní odbornosti) stanovisko Akreditační komise MŠMT - nepreferuje nejdříve prezenčního formu studia před vznikem kombinované formy

9 Změny ve vzdělávání §§ 5-42
§ 5 - Všeobecná sestra - jen Bc. vzdělání Na VOŠ ukončit – naposledy otevřít ve školním roce 2013/2014 § 5a - Dětská sestra - NOVÉ povolání – Bc. § 8 - Radiologický laborant - beze změny vzdělávání změna názvu asistent - laborant – návrat k původnímu označení § 9 - Zdravotní laborant - jen Bc. vzdělání

10 Změny ve vzdělávání §§ 5-42
§ 10 - Zdravotně - sociální pracovník - jen Bc. vzdělání, AKK nebo způsobilost všeobecné sestry a AKK § 12 – Ortoptista - Bc. vzdělání a nově AKK § 13 - Pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví - změna názvu z asistenta na pracovníka § 14 - Ortotik – protetik - jen Bc. vzdělání VOŠ ukončit – naposledy otevřít ve školním roce 2013/2014

11 Změny ve vzdělávání §§ 5-42
§ 15 - Nutriční terapeut - !Návrh na ponechání dvou povolání (ponechat VOŠ i Bc., rozlišit v názvu a v činnostech – Pracovník pro dietní stravování + Nutriční terapeut ) § 16 - Zubní technik - ponechat jen VOŠ vzdělání, Bc. nebylo otevřeno – zrušit § 17 - Dentální hygienistka - jen VOŠ vzdělání, Bc. ukončeno - naposledy otevřeno ve školním roce 2013/2014 ! Návrh na ponechání jen na Bc. úrovni – požadavek odborné společnosti DH, ale nechce ČSK

12 Změny ve vzdělávání §§ 5-42
§ 18 - Zdravotnický záchranář - jen Bc. vzdělání VOŠ ukončit – naposledy otevřít ve školním roce 2013/2014 § 19 - Farmaceutický laborant - změna názvu, ponechat na VOŠ § 20a - Biotechnický asistent - ukončeno vzdělávání na Bc. § 24 - Fyzioterapeut - vzdělání jen na Bc., na Mgr. úrovni bude jako specialista v základní specializaci aplikovaná fyzioterapie

13 Změny ve vzdělávání §§ 5-42
26 a) Embryolog řeší se požadavek ČSE jako samostatné povolání § 29 - Zdravotnický asistent - zrušení AKK § 30 - Laboratorní asistent - ukončeno vzdělávání ve školním roce 2013/2014 § 32 - Nutriční asistent ukončeno vzdělávání ve školním roce 2013/2014 § 33 - Asistent zubního technika - ukončeno vzdělávání ve školním roce 2013/2014

14 Změny ve vzdělávání §§ 5-42
§ 39 - Zubní instrumentářka - rozšíření možností učňovského vzdělávání - nastavit stejné jako u ošetřovatele na 3 roky Zrušeno zdravotnické povolání dezinfektor. Do JOP (jiný odborný pracovník) Navržena nově povolání: herní specialista, pracovní asistent (ne terapeut), muzikoterapeut, nemocniční kaplan

15 Děkuji za pozornost Kontakty: e-mail: alena.smidova@mzcr.cz
tel:


Stáhnout ppt "„Velká“ novela zákona č. 96/2004 Sb. Odbor vzdělávání a vědy 10. 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google