Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou I"— Transkript prezentace:

1 Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou I
Společnost Emancipace žen Technický a vědecký pokrok

2 Anotace: Materiál tvoří 20 slidů, v nichž jsou zachyceny události po roce 1848 v Evropě a nové epochální vynálezy té doby cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí s emancipačním hnutím ve světě i u nás a s mnohými objevy a vynálezy té doby použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek následuje možnost zápisu do sešitu

3 Společnost – Emancipace žen
v druhé pol. 19. stol. sílí hlasy po emancipaci = zrovnoprávnění žen nejde pouze o volební právo pro ženy, ale o rovnoprávné postavení ženy ve společnosti (právo na vzdělání, stejné uplatnění na trhu práce jako muži) bylo nutno změnit smýšlení společnosti, kde žena je považována za něco méněcenného, kdežto pánem tvorstva je muž rozšiřuje střední měšťanská třída

4 Společnost – Emancipace žen
finanční příjem těchto rodin zajišťovali pouze muži pokud se muž chtěl oženit, musel být finančně zajištěn, což delší dobu trvalo, ženil se tak mnohem později, a proto také byl velký věkový rozdíl mezi manžely  muži umírali dříve a ženy zůstávaly s dětmi bez prostředků

5 Společnost – Emancipace žen
pokud byla v rodině dcera, bylo povinností rodiny zajistit jí věno, pokud bylo dcer více, někdy se to nepodařilo  přibývá neprovdaných dívek, které žijí v rodinách příbuzných jako přítěž úkolem ženy je vést domácnost a vychovávat děti, úkolem muže je rodinu finančně zabezpečit  neprovdaná dívka má šanci sehnat práci pouze jako služka, posluhovačka v lepším případě jako vychovatelka či soukromá učitelka v bohatších rodinách sílí tedy hlasy, které volají po poskytování vzdělání dívkám, které by jim v případě nouze zajistilo obživu

6 Společnost – Emancipace žen
ženám v jejich emancipačních snahách „pomohla“ válka, kdy musely zastat úlohy mužů, kteří bojovali na frontě emancipace začíná v USA, kde ženy vždy měly rovnoprávnější postavení pomohl i boj o zrušení otroctví a zrovnoprávnění černochů občanská válka Severu proti Jihu ukázala nutnost zastoupit muže na jejich pozicích po konci války musely ženy zůstat v práci místo svých padlých nebo invalidních partnerů

7 Společnost – Emancipace žen
některé ženy zůstaly v zaměstnání dobrovolně opět se projevila nutnost vzdělávání žen sílí snahy o volební právo žen, v USA až od roku 1919 v Anglii byla situace žen ještě složitější kvůli konzervativnosti většiny obyvatelstva včetně královny Viktorie – zrovnoprávnění proběhlo až v roce 1928

8 Emancipace v českých zemích
stejný důvod jako v ostatních zemích nutnost poskytnout vzdělání 1862 –založena Vyšší dívčí škola výuka všeobecných předmětů i vzdělání „pro rodinu“ určena především měšťanským dívkám 1865 – Průmyslová škola určena pro dívky z nižších vrstev

9 Emancipace v českých zemích
poskytovala „technické“ vzdělání – šití, na stroji atd. 1890 – první dívčí gymnázium možnost získat maturitu = předpoklad pro studium na VŠ 1900 – první možnost pro ženy studovat medicínu v Praze 1906 – všeobecné volební právo pro muže 1912 – první česká poslankyně 1918 – volební právo i pro ženy

10 Technický a vědecký pokrok
Doprava vynález spalovacího motoru umožnil vznik automobilu a motocyklu díky tomuto motoru byl umožněn i vznik řiditelných vzducholodí a prvních letadel 1910 – letadlo je schopno uletět přes 100 km objevují se první ponorky Elektrická energie parní a vodní turbíny elektromotory – pohon strojů a tramvají osvětlení spotřebiče do domácností – pračky, ledničky, vysavače, sporáky

11 Thomas Alva Edison (11. února 1847 stát Ohio, USA – 18. října 1931 New Jersey) byl americký vynálezce, celosvětově jeden z nejproduktivnějších a nejvýznamnějších. Na jeho jméno je vedeno více než 1000 patentů, další tisíce jich registrovaly jeho firmy. Mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a žárovka. Edison je také zakladatelem dodnes vydávaného prestižního časopisu Science.

12 Technický a vědecký pokrok
Komunikace vynález mikrofonu umožnil konstrukci telefonu přenosy divadelních představení či koncertů po první světové válce byly tyto přenosy nahrazeny rádiem Zaznamenávání obrazu a zvuku fonograf – předchůdce gramofonu fotografie

13 Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell (1847–1922) byl americký profesor fyziologie orgánů řeči a fyziky a vynálezce. Byl skotského původu. Vynalezl mikrofon a zkonstruoval první použitelný telefon (1876) a gramofon (s A. C. Bellem a S. Tairotem, 1883).

14 Technický a vědecký pokrok
film, zpočátku němý Další objevy a vynálezy medicína narkotické účinky plynů umožnily provádět operace v úplné narkóze rentgenové paprsky mikrobiologie výroba umělých hmot

15 Imperialismus a kolonialismus
imperialismus = snaha o politické, hospodářské a kulturní ovládnutí cizího území kolonialismus = systém ovládání a hospodářského využívání méně rozvinutých zemí některé státy, především VB a F se snaží vybudovat obrovské říše = impéria, která by ovládali a využívali jejich suroviny, pracovní sílu apod. a získali i odbytiště pro své výrobky při získávání kolonií byla využívána i technická převaha dobyvatelů nad původními obyvateli snaha získat kolonie je společná pro všechny vyspělé státy

16 Společnost - zápis emancipace = zrovnoprávnění žen
nutnost emancipace ukázaly války snaha o volební právo žen snaha o právo na stejné vzdělání jako muži zakládání dívčích škol (středních) vstup žen politiky

17 Technický a vědecký pokrok- zápis
Doprava vynález spalovacího motoru automobil, motocykl, řiditelná vzducholoď, letadlo, ponorka Elektrická energie elektromotor, tramvaje, stroje v továrnách vodní a parní turbína osvětlení domácí spotřebiče Edison

18 Technický a vědecký pokrok- zápis
Komunikace mikrofon, telefon přenos zvuku na dálku Zaznamenávání obrazu a zvuku fonograf, později gramofon fotografie, film Další objevy a vynálezy medicína – rentgen, narkóza, mikrobiologie umělé hmoty

19 Imperialismus a kolonialismus - zápis
imperialismus = snaha o politické, hospodářské a kulturní ovládnutí cizího území kolonialismus = systém ovládání a hospodářského využívání méně rozvinutých zemí některé státy, především VB a F se snaží vybudovat obrovské říše = impéria, která by ovládali a využívali jejich suroviny, pracovní sílu apod. a získali i odbytiště pro své výrobky při získávání kolonií byla využívána i technická převaha dobyvatelů nad původními obyvateli snaha získat kolonie je společná pro všechny vyspělé státy

20 Shrnutí: Proč měly ženy v USA lepší postavení než v Evropě?
Jak přispěla k emancipaci válka? Co vedlo k emancipaci žen u nás? Odkdy mohly ženy u nás studovat? Kdy byly u nás ženy zrovnoprávněny s muži? Jaký vynález umožnil rozvoj dopravy? Jaké dopravní prostředky mohly být díky němu zkonstruovány? Jaký význam mělo objevení elektřiny? Vynález telefonu a žárovky. Jaké nové objevy se uchytily v medicíně? Vysvětli pojmy imperialismus a kolonialismus.


Stáhnout ppt "Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou I"

Podobné prezentace


Reklamy Google