Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity:III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Anotace Název tematické oblasti: Filozofie Název učebního materiálu: Aristotelés Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV0309 Vyučovací předmět: Základy společenských věd Ročník: 4. ročník čtyřletého gymnázia, oktáva osmiletého gymnázia Autor: Radka Strašilová Datum vytvoření: 27. 10. 2012 Datum ověření ve výuce: 2. 11. 2012, 5. 11. 2012, 7. 11. 2012 Druh učebního materiálu: Prezentace Očekávaný výstup: Student pojmenuje školu, již Aristotelés založil, zná nejznámější Aristotelova díla, vystihne Aristotelovy základní myšlenky z logiky, metafyziky a politologie, objasní pojmy kategorie, hýlémorfismus, entelechie, prvohybatel, zóon polítikon. Metodické poznámky:Červeně jsou vyznačené otázky, na které by měli studenti sami hledat odpověď, tzn. je potřeba jim poskytnout prostor k přemýšlení. Prezentaci je vhodné rozdělit, a to až do tří vyučovacích hodin. Ve vyučovací hodině je možné využít publikaci Z. Novotného Jak (se)učit filosofii.

3 Aristotelés 384? 383? - asi 321 př. n. l.

4 peripatetická škola: Lýkeion (lyceum) peripatoi = procházet se, promenádovat se (procházeli se ve skrytu kolonády) Spisy: 1.Spisy o logice : Organon (logika má být nástrojem ke správnému uvažování) 2.Přírodovědecké spisy: Fyzika, Meteorologie, O vzniku živočichů 3.Spisy metafyzické (v souborném vydání zařazeny za spisy o fyzice – meta ta fyzika)

5 4.Spisy etické: Etika Nikomachova (10 knih, jež byly vydány jeho synem Nikomachem po Aristotelově smrti), Etika Eudémova, Velká etika 5.O literatuře a rétorice: Poetika 6.Spisy o politice: Politika

6 Logika zakladatel této filozofické disciplíny rozeznává věci: 1.smyslové – „první substance“ - pro vědu méně důležité 2.myšlené- „druhá substance“ - jsou předmětem vědy, jsou důležitější - dělí se na rody a druhy - jsou myšleny (existují) v deseti kategoriích - lze u nich rozeznat formu a látku

7 Druh – každá skupina věcí, které shrnujeme pod jednu definici Rod – spojení několika druhů v jeden celek

8 Kategorie – 10 základních typů výroků o všech jsoucnech (nemají žádný nadřazený pojem – rod) (1+9 = podstata (substance) + případky (podstatu určují)) nejdůležitější kategorie jsou: 1.substance (podstata) 2.kvantita 3.kvalita(případky) 4.relace (Př. viz Z. Novotný: Jak (se)učit filosofii, str. 23)

9 rozumové myšlení se děje v pojmech, ty získáme definicí definice jsoucno jednak zařazuje do třídy, jednak musí vymezit, čím se jsoucno odlišuje od ostatních pojmy se spojují do vět (pokud jsou výroky vznikají soudy) soudy můžeme spojovat do úsudků

10 sylogismy (2 premisy+konkluze) př. Všichni lidé jsou smrtelní. Sókratés je člověk. Sókratés je smrtelný. dedukce indukce

11 Metafyzika kritizuje Platónův dualismus (svět idejí X smyslový svět) podstata (substance) věcí nemůže existovat mimo věc samotnou, tzn. musí být obsažena ve věci samé věc se skládá z: 1.látky (řec. hýlé, lat. materia) 2.formy ↓↓↓ tvoří jednotu – hýlémorfismus podstata dává látce možnost („se něčím stát“), uskutečňuje se až prostřednictvím formy (viz jednota)

12 entelechie (teleologie) Jaký názor je teleologický? každý vývoj předpokládá cíl dle Aristotela vývoj od možného ke skutečnému (řec. telos – cíl) 4 příčiny rozvinutí možnosti formy: 1.formální 2.cílová 3.působící 4.látková

13 Prvohybatel prvotní příčina všeho není látkou, jen čistou formou, sám není pohybován nezasahuje do běhu světa (deismus) svět se pohybuje (mění) proto, že látka touží po této čisté formě ↓↓↓ prvohybatel je konečným cílem!

14 Politologie - státověda Co je podle Aristotela příčinou vzniku státu? Které teorie o vzniku státu je představitelem? (viz učivo ze státovědy v nižším ročníku) příčina vzniku státu – přirozená slabost jednotlivce, touha po společnosti (patriarchální teorie) zóon polítikon oproti Platónovi stát nejen ideální, ale i možný

15 pravé a zvrhlé formy vlády (ústavy): království – tyranie aristokracie – oligarchie políteá – demokracie (políteá – uměřená občanská správa) pravé formy pro něj rovnocenné Co je pro něj rozlišovacím kritériem? vláda by neměla zvýhodňovat některou vrstvu/skupinu ve společnosti rodina a soukromé vlastnictví jsou nutné (X Platón )

16 Zdroje: Archiv autorky.


Stáhnout ppt "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."

Podobné prezentace


Reklamy Google