Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ASITENTŮ V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH V PRAZE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ASITENTŮ V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH V PRAZE"— Transkript prezentace:

1 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ASITENTŮ V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH V PRAZE

2 Společensky účelová pracovní místa

3 (o příspěvek se žádá v místě bydliště uchazeče o zaměstnání)
Cílové skupiny (o příspěvek se žádá v místě bydliště uchazeče o zaměstnání) Osoby v evidenci ÚP 5 a více měsíců nepřetržitě, kteří nespadají do níže uvedených kategorií Tuto délku nemusí splňovat: Osoby pečující o děti do 15 let Osoby do 25 let Osoby nad 55 let Osoby ohrožené sociálním vyloučením (např. záznam v trestním rejstříku, bezdomovci atd.) Osoby se změnou zdravotního stavu

4 Výše příspěvku Maximální superhrubá mzda: Při plném úvazku = 15 tis.
Při částečném úvazku = 12 tis. Na příspěvek není právní nárok Každá žádost posuzována individuálně

5 Kdo může o podporu žádat
Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti Nadace Společnosti s ručením omezeným Příspěvkové organizace Akciové společnosti Živnostníci atd. NE: organizace zřizované ministerstvy

6 K žádosti je třeba doložit
Zřizovací listina Potvrzení o bankovním účtu Doklad o statutárním zástupci či jednateli společnosti Nájemní smlouva, je-li organizace v pronajatých prostorách + doklad o zaplacení nájmu Potvrzení o bezdlužnosti ze sociální správy, pojišťoven zaměstnanců, finanční úřad, celní správa Žádost, ve které je uvedena charakteristika práce, mzda, délka pracovní smlouvy, konkrétní jméno uchazeče, pro kterého žádáme tento institut Pokud organizace zatím nikoho nezaměstnávala (DPP se nepočítá), stačí čestné prohlášení

7 Co je podporováno Nově vzniklá pracovní místa na pracovní smlouvu, která se řídí pravidly zákoníku práce (tzn. zkušební doba max. 3 měsíce atd.) – s odchodem zaměstnance končí dané pracovní místo Možno využít i na nárazové akce – doba určitá nedosáhne na max. výši finanční podpory Možnost žádat o neomezené množství pracovních míst

8 Všeobecné informace Dle §113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 25 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Formulář žádosti ke stažení na Integrovaném portálu MPSV v sekci Formuláře pro zaměstnavatele „Příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání“ ( Pro bližší informace kontaktujte Janu Přibovou na tel či na u

9 Projekt „Zkušenosti pro Prahu“
Projekt končí

10 Cílová skupina projektu: Účastníci projektu absolvují:
uchazeči o zaměstnání bez rozdílu vzdělání nad 50 let Účastníci projektu absolvují: Motivační kurz Základní počítačové dovednosti Profesní rekvalifikaci

11 Společensky účelná pracovní místa
Možnost poskytnutí příspěvku na vyhrazení SÚPM podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Pro účastníky projektu let až do výše ,-Kč/osoba/měsíc/při HPP Starší 55 let až do výše ,- Kř/osoba/měsíc/při HPP Maximální délka podpůrčí doby 12 měsíců

12 2. Nově vytvořená pracovní místa (NVPM) – cíl min. 35 míst
Možnost poskytnutí příspěvku podle pravidel OP LZZ – příručky D2 50-55 let max ,- Kč/osoba/měsíc/při HPP Starší 55 let až do výše ,- Kč/osoba/měsíc/při HPP Podpůrčí doba max. 12 měsíců

13 Kontaktní osoba: Bc. Helena Vlčková helena. vlckova@aa. mpsv
Kontaktní osoba: Bc. Helena Vlčková

14 Projekt „Pracovní start pro mladé Pražany“
Projekt končí

15 Max. 67 uchazečů ve věkové kategorii 18 do 30 let
Cílová skupina: Max. 67 uchazečů ve věkové kategorii 18 do 30 let Min. se středním odborným vzděláním s výučním listem a maximálně vysokoškolské vzdělání na úrovni bakalář Žádnou či min. pracovní praxi, kteří jsou evidovaní na ÚP déle než 2 měsíce

16 Výstupy projektu: Vytvoření 38 společensky účelových pracovních míst 10 účastníků projektu se zájmem a potenciálem k samostatnému podnikání získá finanční podporu

17 Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Brandová blanka. brandova@aa. mpsv
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Brandová

18 Projekt „Rychlý návrat na pracovní trh“
Projekt končí

19 Cílová skupina projektu:
Uchazeči s nejméně středním odborným vzděláváním s výučním listem Výše příspěvku: Max ,- Kč/osoba/měsíc u osob mladších 30 let Max ,- Kč/osoba/měsíc u osob starších Výše příspěvku se odvíjí od reálné mzdy poskytnuté zaměstnavatelem

20 Kontaktní osoba: Ing. Karel Siegl karel. siegl@uradprace
Kontaktní osoba: Ing. Karel Siegl


Stáhnout ppt "MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ASITENTŮ V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH V PRAZE"

Podobné prezentace


Reklamy Google