Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cézava – návrh 1. Ekonomické dopady změny struktury krajiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cézava – návrh 1. Ekonomické dopady změny struktury krajiny."— Transkript prezentace:

1 Cézava – návrh 1. Ekonomické dopady změny struktury krajiny

2 Změna struktury krajiny Co ztratíme změnou??? 2698,3ha ……….………..zemědělské půdy 9, 535mil. Kč….…… zeměděl.dotací ročně 27…………. pracovních míst v zemědělství 14 894t….. zeměděl. produktů,( 5,52t/ha) 47,1mil.Kč příjmů pro zeměděl.p. z výroby

3 Změna struktury krajiny Co získáme změnou v průběhu ??let ? 216 ha………………………………………..…. vodních ploch 770 ha …………………………………………travních porostů 1712 ha………….………………………. lesa a liniové zeleně 5,6mil Kč………….……… dotací na travní porosty/ročně 2,7mil Kč ………….………….dotací přímých plateb/ročně 157,5mil. Kč…………………………….. dotací na zalesnění 20,5mil. Kč……….…….péče o les ročně po dobu 5-ti let 13,7mil Kč.. kompenzace zisku za les po dobu 15-ti let

4 Změna struktury krajiny-Co získáme ???? pracovních míst na přípravu a realizaci změn ???? pracovních míst v údržbě lesa a hospodářském využití vodních ploch, ???? pracovních míst v nových službách Určitě více jak 27 pracovních míst 1 673 mil. Kč při realizaci veřejných zakázek zvýšení průměrných výnosů obilovin z ha o 1t =10 644t a tím snížení ztráty z úbytku ploch příležitost pro pastevní chov skotu a ovcí příležitost pro ekonomicky moderní způsoby zavlažování- dostatek vody a tím i efektivní pěstování zeleniny v blízkosti aglomerace

5

6 Změna struktury krajiny-co získáme zvýšenou kvalitu vod snížení rizika povodní zvýšenou atraktivitu území pro další investice sníženou prašnost a snížení zdravotních rizik zvýšenou kvalitu životního prostředí a estetickou hodnotu krajiny zvýšenou cenu pozemků( zemědělských i stavebních ) naplnění strategie ve nové výstavbě a v řadě dalších hledisek

7

8 Změna struktury krajiny-odhad finanční bilance Celk. roční výsledek ze známých veličin: - 27 772 000 Kč Zvýší-li se průměr o 1t/ha + 10 644 t x 102 EUR = 33 656 328 mil Kč pak celk. výsledek je + 5 884 328 Kč + všechny další positivní ukazatele a Investiční příležitosti po dobu realizace projektu

9

10 Možné zdroje financování

11 K realizaci návrhu je třeba získat široký souhlas obyvatel regionu, VLASTNÍKŮ, podnikatelů, zemědělců, institucí a dosáhnout koordinace kroků

12 Cézava - návrh Návrh konkrétních opatření

13 Základní postup 1.Dosáhnout konsensu v regionu důkladnou odborně vedenou kampaní na základě scénářů alternativních studií 2.Připravit na základě představy(vize) podrobný „Krajinný plán“ 3.Připravit realizační a finanční projekty 4.Začít postupně realizovat jednotlivé projekty

14 Návrh organizační struktury pro realizaci „Krajinného plánu“ Region CÉZAVA-svazek obcí Pozemkový spolek CÉZAVA ( příprava projektů, koordinace) Vlastníci pozemků Uživatelé pozemků Experti Samostatná ek.činnost Dobrovolníci,dárci Nástroj –program LEADER 207-2013

15 Nežli řeknete, že to je nesmysl, počítejte, prosím do deseti. Michal Pospíšil, Juraj Flamík Partnerství o.p.s. Ateliér FONTES


Stáhnout ppt "Cézava – návrh 1. Ekonomické dopady změny struktury krajiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google