Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenní systém Lenní systém Jan VACEK 2.E.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenní systém Lenní systém Jan VACEK 2.E."— Transkript prezentace:

1 Lenní systém Lenní systém Jan VACEK 2.E

2 Vznik středověkého feudálního státu
Barbarští králové po pádu římské říše nejsou schopni zajišťovat rozsáhlý daňový systém decentralizace systému výběru daní a fungování společnosti = Panovník daruje půdu společně s jejími obyvateli za zásluhy v boji členům své vojenské družiny (družiníkům), kteří mají nyní zajišťovat další funkčnost

3 Vznik středověkého feudálního státu

4 Středověká společnost

5 Trojí lid = rozdělení středověké společnosti na tři společenské řády
panovník Vyšší šlechta panský stav (hrabě, baron, vévoda) 1. Nižší šlechta: rytíři, zemani, vladykové 2. 3. Poddaný lid: rolníci (zemědělci) obyvatelé měst

6 Lenní systém (Feudalismus)
Léno (lat. feudum) = oblast, území, půda, jejímž vlastníkem je vládce země Lenní systém = obvyklý způsob státní správy ve středověku vztahy mezi panovníkem a poddanými

7 Lenní systém (Feudalismus)
Panovník propůjčoval léno poddanému Feudál (lenní pán) Vazal (leník) Lenní slib - Ochrana a materiální zajištění prostřednictvím léna - Věrnost, poslušnost a vojenská služba panovníkovi

8 Lenní systém (Feudalismus)
Nejdříve spravoval vazal léno do konce svého života poté se půda vracela panovníkovi. Panovník později uznává dědičnost léna, půda tak zůstává dědictvím vazala => vzniká šlechta

9 Feudální renty (poplatky)
a) Robota = poddaný fyzicky pracuje pro feudála b) Naturální renta = poddaný odvádí část vyprodukovaných zemědělských plodů feudálovi, kterému půda patří c) Peněžní renta (stálý plat) = poddaný získává peníze z prodeje na trhu a potom platí feudálům (světským i duchovním) v penězích

10 Doplňující informace Lenní smlouvu ukončila smrt jednoho z partnerů nebo porušení slibu. V takovém případě mohlo být léno vazalovi odebráno. Vazal (leník) mohl mít i vlastní leníky, byl tedy jak vazalem, tak i lenním pánem. Jeden šlechtic mohl mít uděleno několik lén od různých pánů. V rozvinutých evropských oblastech včetně českého státu převládla renta peněžní (13. – 14. století), i když starší typy feudální renty obvykle zůstaly částečně zachovány (potraviny a služby pro hrady, kostely).

11 Vazal přísahá věrnost svému feudálovi
Obrázky Vazal přísahá věrnost svému feudálovi

12 Konec Děkuji za zhlédnutí… …a doufám, že se Vám prezentace líbila 
Jan Vacek 2.E Zdroje:


Stáhnout ppt "Lenní systém Lenní systém Jan VACEK 2.E."

Podobné prezentace


Reklamy Google