Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístupnost webových stránek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístupnost webových stránek"— Transkript prezentace:

1 Přístupnost webových stránek
Seznam OVM Přístupnost webových stránek Bc. Jan Podloučka

2 Obsah Seznam OVM – veřejně přístupná část Seznam OVM – správa dat
Přístupnost webových stránek Požadavky na obsah webových stránek Seznam držitelů datových schránek je zřízen na základě zákonného zmocnění uvedenému v § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého citujeme odst. 1 „Ministerstvo vede veřejný seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, který je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam je součástí informačního systému datových schránek.“ Seznam držitelů datových schránek v sobě zahrnuje funkčnost původního Seznamu orgánů veřejné moci, který byl zřízen a provozován na základě ustanovení § 20, odst. 1, písmeno j) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění platném do

3 www.seznamovm.cz Seznam OVM NOVĚ:
Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku (dále jen „Seznam držitelů datových schránek“). Seznam držitelů datových schránek je zřízen na základě zákonného zmocnění uvedenému v § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, Seznam držitelů datových schránek je zřízen na základě zákonného zmocnění uvedenému v § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého citujeme odst. 1 „Ministerstvo vede veřejný seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, který je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam je součástí informačního systému datových schránek.“ Seznam držitelů datových schránek v sobě zahrnuje funkčnost původního Seznamu orgánů veřejné moci, který byl zřízen a provozován na základě ustanovení § 20, odst. 1, písmeno j) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění platném do

4 Zkratky Aktivační portál - Služba pro elektronické vyzvedávání přístupových údajů k uživatelskému účtu metodou tzv. virtuální obálky Externí administrátor - Lokální administrátor, který má oprávnění spravovat vlastní subjekt i další (většinou podřízené) subjekty ISDS - Informační systém datových schránek Lokální administrátor - Osoba s oprávněním spravovat uživatele subjektu MV ČR - Ministerstvo vnitra České republiky OVM - Orgán veřejné moci PDF průvodka - PDF soubor s průvodní žádostí o zpracování formuláře Pověřená osoba - Osoba s přístupem do datové schránky subjektu SOVM - Seznam OVM Statutární zástupce - Osoba jednající jménem subjektu Subjekt - Orgán státní správy, územní samosprávy nebo fyzická či právnická osoba působící v oblasti veřejné správy, jejíž údaje jsou spravovány v Seznamu OVM ZFO - Formát formulářů programu 602XML Form Filler, komprimovaný Aktivační portál - Služba pro elektronické vyzvedávání přístupových údajů k uživatelskému účtu metodou tzv. virtuální obálky Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů. …. Statutárním zástupcům Právnických osob budou zaslány na soukromou adresu, uvedenou v obchodním rejstříku. Výjimku z výše řečeného představují přístupové údaje vydávané pro oprávněnou osobu datové schránky fyzické osoby a fyzické podnikající osoby.Pokud je žádost přijata na kontaktním místě veřejné správy, a je z pohledu ISDS úspěšně zpracována, mohou být žadateli na přání vydány přístupové údaje na místě formou tzv.virtuální obálky.Na zadaný je zaslán odkaz směřující na aktivační portál, kde si žadatel následně vyzvedne přístupové údaje Externí administrátor - Lokální administrátor, který má oprávnění spravovat vlastní subjekt i další (většinou podřízené) subjekty ISDS - Informační systém datových schránek Lokální administrátor - Osoba s oprávněním spravovat uživatele subjektu MV ČR - Ministerstvo vnitra České republiky OVM - Orgán veřejné moci PDF průvodka - PDF soubor s průvodní žádostí o zpracování formuláře Pověřená osoba - Osoba s přístupem do datové schránky subjektu SOVM - Seznam OVM Statutární zástupce - Osoba jednající jménem subjektu Subjekt - Orgán státní správy, územní samosprávy nebo fyzická či právnická osoba působící v oblasti veřejné správy, jejíž údaje jsou spravovány v Seznamu OVM ZFO - Formát formulářů programu 602XML Form Filler, komprimovaný

5 Účel seznamu OVM Účelem Seznamu OVM je:
Poskytnout veřejnosti aktuální a ověřené informace o tom, jak se který úřad správně jmenuje, jeho působnost, sídlo, otevírací dobu, organizační strukturu atd. Poskytovat informace o změnách subjektu a jeho statutárním zástupci do informačního systému datových schránek. Umožnit správu uživatelů systému Czech POINT. Účelem Seznamu OVM je: Poskytnout veřejnosti aktuální a ověřené informace o tom, jak se který úřad správně jmenuje, jeho působnost, sídlo, otevírací dobu, organizační strukturu atd. Poskytovat informace o změnách subjektu a jeho statutárním zástupci do informačního systému datových schránek. Umožnit správu uživatelů systému Czech POINT.

6 Stav zveřejněných údajů
K datu spuštění Správy dat Seznamu OVM jsou zveřejněné údaje převzaty z existujících systémů ePUSA, Portál OVM a Administrace uživatelů Czech POINT. Do 30. září 2011 bude Seznam OVM fungovat v tzv. náběhovém období. Ministerstvo vnitra proto jednorázově vyzvalo prostřednictvím datové zprávy všechny OVM, aby do tohoto data provedli aktualizaci svých dat, včetně jmenování lokálních administrátorů Správy dat Seznamu OVM. U každého subjektu je uvedeno datum poslední aktualizace údajů a také, zda subjekt svá data aktualizoval. K datu spuštění Správy dat Seznamu OVM jsou zveřejněné údaje převzaty z existujících systémů ePUSA, Portál OVM a Administrace uživatelů Czech POINT. Do 30. září 2011 bude Seznam OVM fungovat v tzv. náběhovém období. Ministerstvo vnitra proto bude jednorázově vyzývat prostřednictvím datové zprávy všechny OVM, aby do tohoto data provedli aktualizaci svých dat, včetně jmenování lokálních administrátorů Správy dat Seznamu OVM. U každého subjektu je uvedeno datum poslední aktualizace údajů a také, zda subjekt svá data aktualizoval.

7 Popis prostředí

8 Veřejná část Seznamu OVM
Orgány územní samosprávy Orgány státní správy Ostatní nově i Fyzické osoby Podnikající fyzické osoby Právnické osoby Veřejná část Seznamu OVM obsahuje informace o úřadech a institucích, které spadají do skupiny OVM. Přistoupit na portál může každý uživatel. Přehledná struktura umožní snadné vyhledávání informací. Portál dělí úřady do 3 základních skupin: Orgány územní samosprávy Orgány státní správy Ostatní

9 Orgány územní samosprávy - kraj
Základní údaje Kontaktní osoby Vnitřní organizační struktura Sestava dle §5 z.č. 106/1999 Sb. Zřizované organizace Vybereme záložku ÚŘADY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV V pravé části modrého sloupce (1) se zobrazí seznam krajů. Vybereme kraj a po rozkliknutí se v pravé části modrého sloupce objeví Základní údaje Kontaktní osoby (seznam pracovníků úřadu s detailem vykonávané činnosti) Vnitřní organizační struktura Sestava dle §20 zákona č. 300/2008 Sb. Zřizovatelé organizace Po rozkliknutí jednoho z těchto odkazů se nám vpravo v bílém sloupci (2) zobrazí informace. Vyhledávání je velmi intuitivní a je zachyceno ve videotutoriálu.

10 Orgány územní samosprávy - Základní údaje

11 Orgány územní samosprávy - Všechny obce na území kraje

12 Orgány územní samosprávy - obce s rozšířenou působností

13 Orgány územní samosprávy - vyhledávání

14 Správa dat Seznamu OVM Určité změny údajů nejdou dělat "pouhým" přihlášením do administrační sekce SOVM. Pro takovou změnu musí lokální administrátor odeslat pomocí DS na MV elektronický formulář (*.zfo stejný typ souboru jako v Czech POINTu). Na základě doručeného formuláře udělá MV změnu v portálu SOVM. Elektronický formulář pro správu lokálních administrátorů - zasílá statutární zástupce Elektronický formulář pro aktualizaci údajů subjektu Statutární zástupce úřadu definuje lokální administrátory, kteří ve Správě dat SOVM spravují data o úřadu. Správa lokálních administrátorů zahrnuje operace zřízení účtu, změny údajů účtu, reset hesla a zrušení účtu. Účet se založí zasláním Elektronického formuláře pro správu lokálních administrátorů subjektu. Určité změny údajů nejdou dělat "pouhým" přihlášením do administrační sekce SOVM. Pro takovou změnu musí lokální administrátor odeslat pomocí DS na MV elektronický formulář (*.zfo stejný typ souboru jako v Czech POINTu). Na základě doručeného formuláře udělá MV změnu v portálu SOVM. Elektronický formulář pro správu lokálních administrátorů - zasílá statutární zástupce Elektronický formulář pro aktualizaci údajů subjektu

15 Správa dat Seznamu OVM Elektronický formulář pro správu lokálních administrátorů subjektu zřizování účtů nových lokálních administrátorů a správu těch stávajících změnit údaje účtu nebo požádat o reset hesla či zrušení účtu žádost odešleme přes datovou schránku našeho subjektu do další datové schránky MV ČR Tento formulář slouží pro zřizování účtů nových lokálních administrátorů a správu těch stávajících. Pomocí formuláře zjistíme aktuální seznam lokálních administrátorů subjektu. Na seznamu můžeme následně změnit údaje účtu nebo požádat o reset hesla či zrušení účtu. Pokud může náš subjekt spravovat externí administrátor, pomocí formuláře se dozvíme, z jakého subjektu pochází. Externímu administrátorovi můžeme zakázat přístup, odebereme právo spravovat náš subjekt. Neprovedeme tím deaktivaci účtu externího administrátora v jeho domovském subjektu. Žádost odešleme přes datovou schránku našeho subjektu do další datové schránky MV ČR. Odeslání formuláře je možné provést automaticky prostřednictvím formuláře, nebo je možné uložit do souboru vyplněný formulář a tzv. PDF průvodku a poté odeslat formulář jako přílohu datové zprávy prostřednictvím spisové služby subjektu. Vygenerovaná PDF průvodka je určena pro spisové služby, které povinně vyžadují připojení PDF průvodky k datové zprávě. Seznam OVM zpracuje pouze přiložený elektronický formulář v datové zprávě. Ostatní přiložené soubory jsou ignorovány. Poznámka Nový účet lokálního administrátora není potřeba zakládat, pokud se dotyčná osoba dříve přihlašovala na portál ePUSA nebo do Administrace uživatelů Czech POINT. Do Správy dat se přihlásí pomocí stejného uživatelského jména a hesla, které dosud používala.

16 Správa dat Seznamu OVM Elektronický formulář pro aktualizaci údajů subjektu Podání žádosti o naplnění formuláře daty Odeslání Příjem formuláře s naplněnými daty a aktualizace údajů úřadu Zkontrolujeme údaje úřadu a podle potřeby je změníme Odeslání vyplněného formuláře Příjem odpovědi o zpracování formuláře Tento formulář slouží pro aktualizaci údajů subjektu v Seznamu OVM, které jsou povinně zveřejňovány podle § 20, odst. 1, písmeno j), zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a souvisejících právních předpisů. Aktualizované údaje subjektu odešleme přes datovou schránku našeho subjektu do další datové schránky MV ČR. Odeslání formuláře je možné provést automaticky prostřednictvím formuláře, nebo je možné uložit do souboru vyplněný formulář a tzv. PDF průvodku a poté odeslat formulář jako přílohu datové zprávy prostřednictvím spisové služby subjektu. Vygenerovaná PDF průvodka je určena pro spisové služby, které povinně vyžadují připojení PDF průvodky k datové zprávě. Seznam OVM zpracuje pouze přiložený elektronický formulář v datové zprávě. Ostatní přiložené soubory jsou ignorovány. Na základě zaslaného formuláře jsou aktualizovány nejen údaje o subjektu v Seznamu OVM, ale také v Informačním systému datových schránek. PoznámkaPozor: Formulář pro aktualizaci údajů subjektu není určen pro právnické a fyzické osoby působící v oblasti veřejné správy (advokáti, exekutoři, notáři). Seznam OVM si automaticky aktualizuje jejich údaje ze systému ISDS. Údaje o úřadu, které jsou zobrazovány v Seznamu OVM, můžeme aktualizovat pomocí následujícího formuláře. Podání žádosti o naplnění formuláře daty Z následující adresy si stáhneme elektronický formulář pro aktualizaci údajů úřadu: Po otevření formuláře zaškrtneme jedinou možnost Zažádat o formulář pro aktualizaci údajů subjektu. Zobrazí se název a ID další datové schránky MV ČR, na kterou se formulář odešle (resp. má odeslat). Zaškrtneme Ano u věty Souhlasím s uvedenými údaji. Nyní máme dvě možnosti jak odeslat formulář: Máme zřízen přístup do datové schránky úřadu. Pak můžeme žádost odeslat automaticky pomocí formuláře. Ve formuláři stiskneme tlačítko Odeslat. Vybereme zda se do datové schránky hlásíme pomocí certifikátu nebo bez něj. Následně vybereme certifikát (pokud jsme zvolili přihlášení s certifikátem) a zadáme přístupové údaje do datové schránky. Formulář bude odeslán do správné další datové schránky MV ČR automaticky. Po úspěšném odeslání můžeme formulář vytisknout nebo zavřít; v horní části formuláře je zobrazeno číslo odeslané datové zprávy. Nemáme zřízený přístup do datové schránky úřadu. Ve formuláři stiskneme tlačítko Uložit a uložíme vyplněný formulář do souboru. Odešleme jej prostřednictvím spisové služby úřadu do datové schránky MV ČR, uvedené ve formuláři. Případně požádáme o odeslání žádosti osobu, která má přístup do datové schránky úřadu zřízen. Příjem formuláře s naplněnými daty a aktualizace údajů úřadu Do datové schránky úřadu je doručen formulář, ve kterém jsou vyplněny aktuální údaje o úřadu, které jsou uloženy v Seznamu OVM. Zkontrolujeme údaje úřadu a podle potřeby je změníme. Odeslání vyplněného formuláře Formulář odešleme do další datové schránky MV ČR. Máme opět na výběr dva způsoby jako v předešlém případě. Příjem odpovědi o zpracování formuláře Do datové schránky úřadu je následně doručena odpověď s PDF souborem, který obsahuje výsledek zpracování formuláře.

17 Správa dat – lokální administrátor
Přihlášení do Správy dat SOVM Údaje stejné jako do ePusa Možná změna role, výběr úřadu Do webového prohlížeče zadáme adresu rozhraní pro správu dat SOVM: Rovněž můžeme využít odkaz Správa dat, který se nachází na Seznamu OVM. Do přihlašovací obrazovky zadáme své uživatelské jméno a heslo. Po stisknutí tlačítka Přihlásit se se zobrazí hlavní obrazovka Správy dat SOVM: Pokud máme přístupové údaje pro portál ePUSA nebo do Administrace uživatelů Czech POINT, můžeme je použít k přihlášení do Správy dat SOVM. Pokud máme pro svůj uživatelský účet nastaveno více rolí (běžný uživatel, lokální administrátor), můžeme se přepnout do jiné role. Lokální administrátor více úřadů si tímto způsobem zvolí, který úřad bude spravovat. V horním menu vybereme v pravé části z vysouvacího seznamu novou roli a klikneme na odkaz Změna role. Dojde ke změně aktivní uživatelské role, čímž se rovněž změní uživatelské rozhraní Správy dat, případně se zpřístupní správa údajů jiného úřadu a jeho uživatelů.

18 Správa dat – lokální administrátor
Správa uživatelů Přidání nového uživatele Úprava údajů o uživateli Přidělování rolí uživateli Úprava osobních certifikátů uživatele Zablokování nebo odblokování uživatele Nastavení hesla uživateli Nastavení nebo změna statutárního zástupce Přidání nového uživatele V horním menu klikneme na položku Nový uživatel. Zobrazí se formulář pro zadání údajů uživatele: Vyplníme vstupní pole a stiskneme tlačítko Uložit změny pro vytvoření nového uživatelského účtu. Úprava údajů o uživateli V horním menu klikneme na položku Uživatelé. Zobrazí se nám seznam uživatelských účtů. Vyhledáme uživatelský účet, který chceme editovat, a klikneme na jméno účtu. Zobrazí se obrazovka s údaji daného uživatelského účtu. Údaj uživatele změníme po kliknutí na odkaz Upravit v pravé části obrazovky. Přidělování rolí uživateli Zobrazíme si údaje daného uživatelského účtu (viz kapitola Úprava údajů o uživateli) a u údaje Role klikneme na odkaz Upravit. Zobrazí se okno se seznamem rolí, které lze uživatelskému účtu přidělit Úprava osobních certifikátů uživatele Zobrazíme si údaje daného uživatelského účtu (viz kapitola Přidělování rolí uživateli) a u údaje Certifikáty klikneme na odkaz Upravit. Zobrazí se okno pro registraci osobních certifikátů uživatele. Postupně nastavíme nebo zadáme: typ certifikátu (kvalifikovaný nebo veřejný), certifikační autoritu, která certifikát vydala, sériové číslo certifikátu v hexadecimálním tvaru (např. 23AB37). Stiskneme tlačítko Uložit změny pro uložení údajů o certifikátech. Zablokování nebo odblokování uživatele Zobrazíme si údaje daného uživatelského účtu (viz kapitola Úprava údaje o uživateli) a nastavíme údaj Blokování účtu na hodnotu Ano. Uživatelský účet odblokujeme nastavením hodnoty Ne. Nastavení hesla uživateli Zobrazíme si údaje daného uživatelského účtu (viz kapitola Úprava údajů o uživateli) a klikneme na odkaz Upravit u údaje Heslo. Zobrazí se okno, do kterého zadáme dvakrát nové heslo. Nastavení nebo změna statutárního zástupce Poznámka Nastavit statutárního zástupce je možné pouze u subjektů typu OVM. Informace o novém statutárním zástupci se zároveň přenášejí do Informačního systému Datových schránek. V horním menu klikneme na položku Seznam. Zobrazí se seznam uživatelských účtů. Vyhledáme uživatelský účet statutárního zástupce a klikneme na odkaz Nastavit v pravém sloupci Statutární zástupce. Můžeme změnit statutárního zástupce. Pokud již v úřadu byl dříve nastaven jiný statutární zástupce, zobrazí se v horní části obrazovky informace o stávajícím statutárním zástupci úřadu. V okně je dále potřeba doplnit datum narození nového statutárního zástupce. Datum narození je vyžadováno systémem ISDS, není ukládáno ve Správě dat SOVM. Po stisknutí tlačítka Potvrdit se údaje o novém statutárním zástupci přenesou do systému ISDS. V případě úspěšného odeslání dat se zvolenému uživatelskému účtu nastaví příznak statutárního zástupce (případně se příznak automaticky odebere uživatelskému účtu stávajícího statutárního zástupce). Dojde-li k problémům při komunikaci s ISDS, nastavení příznaku statutárního zástupce se nedokončí.

19 Správa dat – lokální administrátor
Správa pracovišť úřadu Přidání nového pracoviště Úprava údajů o pracovišti Přidání nového pracoviště V horním menu klikneme na položku Pracoviště. Zobrazí se seznam vytvořených pracovišť úřadu. Vyhledáme pracoviště, které chceme editovat, a klikneme na kód pracoviště. Zobrazí se obrazovka s údaji daného pracoviště: Vyplníme vstupní pole. Stiskneme tlačítko Přidat, pokud potřebujeme přidat další úřední hodiny pracoviště. Stiskneme tlačítko Uložit změny pro vytvoření nového pracoviště. Úprava údajů o pracovišti Zablokování nebo odblokování pracoviště Zobrazíme si údaje daného pracoviště (viz Úprava údajů o uživateli) a nastavíme údaji Zrušeno hodnotu Ano. Pracoviště odblokujeme nastavením hodnoty Ne. Smazání pracoviště V horním menu klikneme na položku Pracoviště. Zobrazí se seznam pracovišť úřadu. V pravé části seznamu klikneme na odkaz Smazat u pracoviště, které chceme smazat. Zobrazí se informace o pracovišti. Pracoviště smažeme stisknutím tlačítka Smazat.

20 Správa dat – lokální administrátor
Vyhledávání Filtrování řazení Aplikace hledá přesný výskyt zadaného slova. Pro vyhledávání podle části řetězce je potřeba do vyhledávacího řetězce doplnit znak * Vyhledání podle "nov" může vrátit nulový výsledek, ale vyhledání podle "nov*" zobrazí uživatele novak, novacek, novotny, atd. Filtr Uživatelské jméno Jméno Příjmení Blokování účtu Role uživatele Veřejná osoba Osoba krizového řízení

21 Přístupnost webových stránek
Bc. Jan Podloučka

22 Právní úprava V ČR vychází právní úprava přístupnosti ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, podle kterého jsou jednotlivé subjekty povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i OZP. Specifické požadavky přístupnosti jsou pak stanoveny ve vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) V ČR vychází právní úprava přístupnosti ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále jen „zákon č. 365/2000 Sb.“), podle kterého jsou jednotlivé subjekty povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i OZP. Specifické požadavky přístupnosti jsou pak stanoveny ve vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Tato vyhláška stanovuje 33 pravidel tzv. přístupného webu v ČR a rovněž implementuje mezinárodní závazky, zejména: Ministerskou deklaraci členských států EU z Rigy (2006) o začlenění občanů do informační společnosti zavazující členské státy EU k vytváření veřejných webových stránek v souladu s dokumentem Web Content Accessibility Guidelines, vypracovaným organizací W3C – WAI; Evropskou iniciativu i2010 k začleňování občanů do informační společnosti (e-Inclusion) - „Být součástí informační společnosti“; Sdělení Evropské komise „Směrem k přístupné informační společnosti“; Digitální agenda pro Evropu; Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. V souvislosti s podporou přístupnosti (web-Accessibility) přijala Rada EU (2009) závěry k přístupné informační společnosti, ve kterých se členské státy zavazují aplikovat pravidla přístupnosti na všechny webové stránky vytvářené z veřejných prostředků. Otázky web-Accessibility se tak pravděpodobně v budoucnu stanou předmětem regulace na evropské úrovni. ČR je také zapojena do projektu ATIS4All (Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All), jehož cílem je zlepšit přístupnost ICT pro OZP a pomoci k rozšíření tzv. asistivních technologií. O širší aplikaci pravidel přístupnosti pak hovoří i další strategické dokumenty.

23 Vyhláška MV č. 64/2008 Sb. vytváří předpoklady pro to, aby hendikepovaní uživatelé internetu nebyli jakkoliv diskriminováni při získávání informací od orgánů veřejné správy prostřednictvím webových stránek hendikepovaní uživatelé mohou k obsahu webových stránek přistupovat buď standardními programovými prostředky nebo mohou využívat speciální programové prostředky asistivních technologií stanovuje 33 pravidel tzv. přístupného webu, které se dělí na povinná a podmíněně povinná K praktickému provedení zákona č. 365/2000 Sb. byla vydána vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), která nabyla účinnosti Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti, vytváří předpoklady pro to, aby hendikepovaní uživatelé internetu – především zrakově a sluchově postižení, osoby s poruchami učení a soustředění a uživatelé se zhoršenou motorikou horních končetin – nebyli jakkoliv diskriminováni při získávání informací od orgánů veřejné správy prostřednictvím webových stránek, a tím napomáhá hendikepovaným uživatelům dosáhnout toho, aby v běžném životě měli stejné nebo alespoň co nejvíce podobné podmínky jako ostatní uživatelé. Hendikepovaní uživatelé mohou k obsahu webových stránek přistupovat buď standardními programovými prostředky, jako jsou standardní webové prohlížeče nebo mohou využívat speciální programové prostředky asistivních technologií, které jim umožní lépe zpracovat informace uvedené na webové stránce i strukturu stránky. Tato vyhláška stanovuje 33 pravidel tzv. přístupného webu, které se dělí na povinná a podmíněně povinná. Návrh pravidel vzešel jako výsledek výzkumného úkolu Přístupnost webových stránek orgánů veřejné správy, byl podroben meziresortnímu připomínkovému řízení, které zaštiťovalo MV ČR. Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb. Tento metodický pokyn bezprostředně navazuje na vyhlášku č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a je určen hlavně tvůrcům/správcům webových stránek. Na základě zkušeností s využitím tohoto metodického pokynu a vyhlášky samotné bude vytvořena nová verze vyhlášky č. 64/2008 Sb., o přístupnosti, která bude vycházet ze strategie EVROPA Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. V souvislosti s požadavky na úpravu přístupnosti webových stránek publikovalo v srpnu 2004 Ministerstvo informatiky „Best Practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu“, kterými se mnoho orgánů veřejné správy řídilo a podle kterých optimalizovaly či vytvářely své webové stránky. Pravidla byla postavena na metodikách WCAG 1.0, Section 508, Blind Friendly Web a rozšířena o praktické poznatky a zkušenosti tvůrců. V rámci výzkumně vývojové činnosti vznikla v roce 2007 nová verze Pravidel respektující aktuální návrh WCAG 2.0 a připomínky hendikepovaných uživatelů. Tato nová pravidla se stala základem vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

24 Uživatel se zdravotním postižením
Nevidomí uživatelé hlasové nebo hmatové výstupy, pomocí kterých je jim buď hlasem předčítán nebo na speciálním zařízení (tzv. braillském řádku) v Braillově písmu zobrazován text Osoby zrakově postižené používají tzv. softwarové lupy, pomocí kterých si jejich obsah zvětšují. Pokud zvětšení nedostačuje, je třeba upravit např. i barevné schéma či kontrast barev Nevidomí uživatelé Nevidomí uživatelé k získávání informací z webových stránek používají tzv. hlasové nebo hmatové výstupy, pomocí kterých je jim buď hlasem předčítán nebo na speciálním zařízení (tzv. braillském řádku) v Braillově písmu zobrazován text, zveřejněný na webových stránkách. Informace o tom, co se bude předčítat či zobrazovat, předává hlasové syntéze či na braillský řádek tzv. odečítač (čtečka) obrazovky. Hlasový nebo hmatový výstup není prohlížeč webových stránek, ale zpracovává stránku, načtenou v běžném prohlížeči (většinou v MS Internet Explorer, který je těmito pomocnými technologiemi nejlépe vybaven). Osoby zrakově postižené Slabozrací uživatelé webových stránek používají tzv. softwarové lupy, pomocí kterých si jejich obsah zvětšují. Pokud zvětšení nedostačuje, je třeba upravit např. i barevné schéma či kontrast barev. Slabozrací uživatelé kromě MS Internet Explorer mohou používat i jiné prohlížeče (např. Mozilla Firefox či Opera), které disponují funkcemi usnadňujícími prohlížení webových stránek. Při vytváření nebo úpravě webových stránek je třeba brát ohled na základní předpoklady práce nevidomých a zrakově postižených osob: nevidomý uživatel je schopen získat ze stránky pouze informace v textové podobě; nevidomý uživatel vnímá informace, které jsou na stránce, lineárně - chybí mu globální pohled na zobrazované informace; nevidomý uživatel obsluhuje osobní počítač a veškeré programy pouze z klávesnice pomocí klávesových povelů; slabozraký uživatel vzhledem k použití softwarové lupy, která umožňuje velké zvětšení, může vidět v jednu chvíli pouze malou část stránky.

25 Separátní verze pro zdravotně postižené
Kromě zpřístupnění primární verze je umožňeno vyhláškou i vytvoření samostatné verze výhradně pro zdravotně postižené U nových webových stránek je vyžadována jediná verze webové prezentace Metodický pokyn k vyhlášce MV č. 64/2008 Sb. nechává orgánům veřejné správy možnost rozhodnout se, jakým způsobem budou uveřejňovat informace, související s výkonem veřejné správy. Kromě zpřístupnění primární verze jim umožňuje vytvoření samostatné verze výhradně pro zdravotně postižené. Odkaz na tzv. "přístupnou" verzi pro osoby zdravotně postižené musí být umístěn blízko začátku stránky a musí být dostatečně výrazný, neboť se může stát, že zdravotně postižený návštěvník webu vůbec nezjistí, že web má nějakou speciální verzi a k informacím se nedostane. Informační hodnotou musí tato speciální verze odpovídat verzi primární. Vytváření separátní verze však neznamená úsporu náročnosti tvorby webové prezentace, spíše naopak. U nových webových stránek je vyžadována jediná verze webové prezentace!

26 33 pravidel tzv. přístupného webu
Viz vyhláška

27 Další zákonné požadavky
Zákon 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 v platném znění o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti s možností dálkového přístupu pro neomezený okruh žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací Vyhláška Ministerstva informatiky 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o obci způsobem umožňujícím dálkový přístup (ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.) - 17 bodová osnova Zákon 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 v platném znění o svobodném přístupu k informacím upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Obce mají dle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Tyto informace musí poskytovat s možností dálkového přístupu pro neomezený okruh žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací. Pro obce z toho tedy plyne, že požadované informace musí zveřejnit na internetových stránkách. V souvislosti se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím byla vydána Vyhláška Ministerstva informatiky 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o obci způsobem umožňujícím dálkový přístup (ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.). Tato vyhláška stanoví rozsah poskytovaných informací, které je obec povinna zveřejnit. V příloze této vyhlášky je také příloha, která obsahuje 17 bodovou osnovu, podle níž obec zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem.

28 Další zákonné požadavky
Nařízení vlády 495/2004 Sb. ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů nařizuje i obcím zřídit a používat elektronickou podatelnu a zaručený elektronický podpis. V souvislosti s tímto opatřením je obec povinna též způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnit informace potřebné k doručování datových zpráv orgánu veřejné moci. Nařízení vlády 495/2004 Sb. ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů nařizuje i obcím zřídit a používat elektronickou podatelnu a zaručený elektronický podpis. Pro obce vyplývá povinnost přijímat a odesílat datové zprávy s uznávanými elektronickými podpisy prostřednictvím elektronické podatelny. Obec musí provozovat jednu nebo více elektronických podatelen s příslušným technickým a programovým vybavením, které slouží k zajištění postupů orgánu veřejné moci uplatňovaných při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny. V souvislosti s tímto opatřením je obec povinna též způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnit informace potřebné k doručování datových zpráv orgánu veřejné moci. Těmito informacemi jsou alespoň: a) elektronická adresa elektronické podatelny a údaj o tom, zda je určena pro příjem všech datových zpráv nebo pouze datových zpráv určitého, předem stanoveného obsahu, b) kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích, c) případné další možnosti doručování datových zpráv, zejména prostřednictvím technického zařízení v sídle orgánu veřejné moci či v jeho organizačních jednotkách, d) pravidla potvrzování doručení datových zpráv podle zvláštního právního předpisu včetně vzoru datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje, e) technické parametry datových zpráv, pro jejichž přijetí má elektronická podatelna technické a programové vybavení, a technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat orgánu veřejné moci datové zprávy, f) postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit, g) způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny, h) aktuální seznam zaměstnanců s uvedením příjmení, jména, popřípadě jmen a zařazení těchto zaměstnanců a i) seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu.

29 Další zákonné požadavky
Zákon 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004 Správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb. Dle § 26 tohoto zákona má každý správní orgán (tedy i obec) za povinnost zřídit nepřetržitě přístupnou úřední desku, jejíž obsah se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup - elektronickou úřední desku Pokud není obec schopna ji zřídit a provozovat tak aby umožňovala dálkový přístup, uzavře s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Další právní předpis, který má vliv na obsahovou náplň internetových stránek obce je zákon 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004 Správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb. Dle § 26 tohoto zákona má každý správní orgán (tedy i obec) za povinnost zřídit nepřetržitě přístupnou úřední desku, jejíž obsah se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Z toho plyne, že každá obec by měla mít na svých stránkách elektronickou úřední desku a pokud není schopna ji zřídit a provozovat tak aby umožňovala dálkový přístup, uzavře s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Elektronická úřední deska by měla obsahovat stejné dokumenty jako ta fyzická, kterou každý úřad provozuje. Jedná se zejména o tyto dokumenty: Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. Záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku. Rozhodnutí krajského úřadu o odejmutí (části) výkonu přenesené působnosti. Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o odejmutí (části) výkonu přenesené působnosti. Oznámení o počtu členů zastupitelstva, které má být voleno v následujícím volebním období. Oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o pozastavení účinnosti právního předpisu obce. Nález, kterým Ústavní soud ruší obecně závaznou vyhlášku obce. Rozhodnutí, kterým Ústavní soud ruší usnesení, rozhodnutí nebo jiná opatření orgánu obce v samostatné působnosti. Opatření krajského úřadu, kterým se ruší opatření orgánů obce v přenesené působnosti. Uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Doručování veřejnou vyhláškou. Zákon o volbách: Informace o počtu a sídle volebních okrsků. Krizový zákon (č. 240/2000 Sb.): Rozhodnutí o stavu nebezpečí Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči: Vyhláška krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků: Doručení hromadným předpisným seznamem. Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách: Oznámení o dražbě. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech: Informace o umístění opuštěného vozidla (autovraku) na vybrané parkoviště. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách: Zákaz koupání v povrchových vodách využívaných ke koupání. Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu: Vyhlášení místního referenda (vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda).

30 Další zákonné požadavky
Zákon 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů správce , který provádí zpracování osobních údajů (tedy obec) je povinen zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování …. byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou Na obsah internetových stránek má také vliv zákon 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Z něho vyplývá, že správce, který provádí zpracování osobních údajů (tedy obec) je povinen zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou. Součástí internetové prezentace obce by tedy být zmíněné informace, není ovšem přesně stanoven přesná struktura těchto údajů.

31 Další zákonné požadavky
Podle zákona 159/2006 Sb. ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů má obec povinnost vést Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Podle zákona 159/2006 Sb. ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů má obec povinnost vést Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů. Do tohoto registru má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Protože se však nejedná o údaje, které mají charakter veřejných listin řešení přístupu prostřednictvím veřejné datové sítě bude spočívat spíše na nějakém specializovaném softwaru a ne na internetových stránkách obce.

32 Děkuji za pozornost Dotazy ? Bc. Jan Podloučka


Stáhnout ppt "Přístupnost webových stránek"

Podobné prezentace


Reklamy Google