Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět a očekávaný výstup

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět a očekávaný výstup"— Transkript prezentace:

1 Předmět a očekávaný výstup
Označení DUM Fa - DUM Autor Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, Předmět a očekávaný výstup Ročník: Datum: Předmět: Přírodopis Tematický celek: Savci – kytovci Očekávaný výstup: Charakterizuje kytovce. Urči vybrané zástupce kytovců a zařadí je do hlavních taxonomických skupin. Porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných zástupců kytovců. Odvodí základní projevy chování kytovců v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení se danému prostředí. Zhodnotí význam kytovců v přírodě i pro člověka. Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o kytovcích. Vybraní žáci budou mít vlastní prezentace na vybrané zástupce kytovců. Klíčová slova: Kytovci, delfín, kosatka, velryba, plejtvák

2 KYTOVCI Obr. 1

3 Zařazení do taxonomických skupin
1. říše – Živočichové 2. podříše – Mnohobuněční 3. kmen – Strunatci 4. podkmen – Obratlovci 5. nadtřída – Čelistnatci 6. třída – Savci 7. podtřída – Živorodí 8. nadřád – Placentálové 9. řád – Kytovci

4 CHARAKTERISTIKA Kytovci jsou největší žijící živočichové na Zemi – plejtvák obrovský měří až 30 m a váží přes 150 t Jsou dokonale přizpůsobeni životu v jediném prostředí - ve vodě - vydrží pod vodou až 80 minut a ponoří se do hloubky 1000 m Mají kůži bez srsti a silnou vrstvu podkožního tuku Přední končetiny jsou přeměněny v ploutve, zadní zanikly, k pohybu také používají vodorovnou ocasní ploutev (ocas) Dýchají plícemi – jen 4 krát za minutu po vynoření Někteří kytovci používají k orientaci ultrazvuk (delfín), dorozumívají se zvuky Samice rodí 1 mládě (ocasem napřed), které vynese nad hladinu k prvnímu nadechnutí Kytovci mají ozubené čelisti – jsou to predátoři (lovci), nebo rohovité kostice, kterými cedí plankton

5 STAVBA TĚLA - KOSTRA Obr. 2

6 KOSTRA - KONČETINY Obr. 3

7 KOSTICE Obr. 4

8 ZÁSTUPCI (referáty na vybrané savce)
Kytovci s ozubenými čelistmi: - Delfín obecný, skákavý - Kosatka dravá - Vorvaň tuponosý - Narval jednorohý Kytovci s rohovitými kosticemi: - Plejtvák obrovský - Velryba grónská - Velryba jižní - Velryba keporkak

9 DELFÍN OBECNÝ Obr. 5

10 KOSATKA DRAVÁ Obr Obr. 7

11 VORVAŇ TUPONOSÝ Obr. 8

12 PLEJTVÁK OBROVSKÝ Obr. 9

13 VELRYBA GRÓNSKÁ Obr. 10

14 VELRYBA JIŽNÍ Obr. 11

15 VELRYBA KEPORKAK Obr. 12

16 VELRYBA KEPORKAK - PLOUTVE
Obr. 13

17 NARVAL JEDNOROHÝ Obr Obr. 15

18 LOV KYTOVCŮ Obr Obr. 17

19 ZÁPIS Řád – KYTOVCI Kytovci jsou největší žijící živočichové na Zemi – plejtvák obrovský (30 m, 150 t) Jsou dokonale přizpůsobeni životu ve vodě - vydrží pod vodou až 80 minut a ponoří se do hloubky 1000 m (vorvaň) – všichni dýchají plícemi Mají kůži bez srsti a silnou vrstvu podkožního tuku Přední končetiny jsou přeměněny v ploutve, zadní zanikly Mají vodorovnou ocasní ploutev (ocas) Někteří kytovci používají k orientaci ultrazvuk (delfín) a dorozumívají se zvuky Samice rodí 1 mládě (ocasem napřed) Kytovci mají ozubené čelisti – jsou to predátoři (delfín, kosatka, vorvaň, narval), nebo rohovité kostice, kterými cedí plankton (plejtvák, velryba grónská, jižní, keporkak)

20 OPAKOVÁNÍ Doplňte text:
Kytovci jsou ……….. žijící živočichové na Zemi. Největším živočichem je ………. ………, který měří …….... m a váží …….… t. Jsou dokonale přizpůsobeni životu ve ………. . Nejdéle vydrží pod vodou …….…. ………., a to až ………. minut a ponoří se do hloubky ………. m. Všichni kytovci dýchají ……….., kůži mají bez ………. a pod ní je silná vrstva podkožního ……….. Přední končetiny jsou přeměněny v ……….. a zadní končetiny ……….. . K pohybu používají také ……….. ocasní ploutev. Někteří kytovci používají k orientaci ultrazvuk jako například …….…. ……….. . Samice kytovců rodí ………. mládě, a to ………. napřed. Někteří kytovci mají ………. čelisti, jsou to ………., jako je například ………., ………. a ……….. Jiní kytovci mají rohovité ………., kterými cedí ………., jako je ………., velryba ………., ………. a ……….. . ………. ………. má kel, který měří až 2,5 m, a vznikl přeměnou zubu, dříve byl považován za roh bájného ………. .

21 SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Kytovci jsou největší žijící živočichové na Zemi. Největším živočichem je plejtvák obrovský, který měří 30 m a váží 150 t. Jsou dokonale přizpůsobeni životu ve vodě. Nejdéle vydrží pod vodou vorvaň tuponosý, a to až 80 minut a ponoří se do hloubky 1000 m. Všichni kytovci dýchají plícemi, kůži mají bez srsti a pod ní je silná vrstva podkožního tuku. Přední končetiny jsou přeměněny v ploutve a zadní končetiny zanikly. K pohybu používají také vodorovnou ocasní ploutev. Někteří kytovci používají k orientaci ultrazvuk jako například delfín obecný. Samice kytovců rodí 1 mládě, a to ocasem napřed. Někteří kytovci mají ozubené čelisti, jsou to predátoři, jako je například delfín, kosatka a vorvaň. Jiní kytovci mají rohovité kostice, kterými cedí plankton, jako je plejtvák, velryba grónská, jižní a keporkak. Narval jednorohý má kel, který měří až 2,5 m, a vznikl přeměnou zubu, dříve byl považován za roh bájného jednorožce.

22 Autorizace Autorizace z použité literatury
VANĚČKOVÁ,I., SKÝBOVÁ,J., MARKVARTOVÁ,D., HEJDA,T. Přírodopis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň, Fraus 2006 KANTOREK,J., JURČÁK,J., FRONĚK,J. Přírodopis 8, Olomouc, Prodos 1999  SIGMUND,L., HANÁK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatců, Praha, Karolinum 1994 Autorizace z CMIS Obr. 1 Použitý zdroj: < >[cit ] Obr. 2 Použitý zdroj: < > [cit ] Obr. 3 Použitý zdroj: < > [cit ] Obr. 4 Použitý zdroj: < > [cit ] Obr. 5 Použitý zdroj:< [cit ] Obr. 6 Použitý zdroj: < [cit ] Obr. 7 Použitý zdroj: < > [cit ] Obr. 8 Použitý zdroj: < > [cit ] Obr. 9 Použitý zdroj: < > [cit ] Obr. 10 Použitý zdroj: < Obr. 11 Použitý zdroj: < > [cit ] Obr. 12 Použitý zdroj: < Obr. 13 Použitý zdroj: < [cit ] Obr. 14 Použitý zdroj: < [cit ] Obr. 15 Použitý zdroj: < > [cit ] Obr. 16 Použitý zdroj: < > [cit ] Obr. 17 Použitý zdroj: < > [cit ]


Stáhnout ppt "Předmět a očekávaný výstup"

Podobné prezentace


Reklamy Google