Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_310_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka VY_32_INOVACE_06_EKO_310_Dri 1

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Ochrana osobnosti 2 Anotace Tento výukový materiál navazuje na předešlou prezentaci, seznamuje studenty s ostatními kategoriemi základních osobnostních práv, které nebyly uvedeny v první části. Zároveň definuje jednotlivé bezplatné zákonné licence omezující ochranu osobnosti. Studenti mají možnost využít internetové odkazy na organizace, které se zabývají obecnou ochranou osobnosti. Zhotoveno, (datum/období) 17. června 2013 Ověřeno 18. listopadu 2013 2

3 Ochrana osobnosti, omezení ochrany osobnosti O CHRANA OSOBNOSTI II. 3

4 David Autor: Rico Heil, z droj: private photo dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_von_Michelangelo.jpg Pomluva: (1)Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. (2)Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Trestní zákoník 4

5 O CHRANA OSOBNOSTI 5 Členění osobnostních práv! Právo na osobní svobodu Právo na tělesnou integritu Právo na podobu a ochranu jména Právo na soukromí a rodinný život Právo na soukromí a rodinný život Právo na ochranu autorství Právo na ochranu cti a důstojnosti

6 O CHRANA OSOBNOSTI 6

7 7 Právo na podobu a ochranu jména!  Fotografii druhé osoby lze použít jen s jejím svolením, ledaže by šlo o použití na základě zákona.  Podobizny ( fotky, obraz, karikatura… ), obrazové snímky ( primárně zobrazují něco jiného než člověka, ale lze jej tam identifikovat, dokumentární film, kde jsme rozpoznatelní ) a obrazové a zvukové zázna- my (hlas, zpěv…) týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen se svolením příslušné osoby!  Zásada svolení – lze kdykoliv odvolat !

8 O CHRANA OSOBNOSTI 8 Právo na podobu a ochranu jména!  Jméno je velmi důležitý individualizační prvek FO, které nesmí neoprávněně používat nikdo jiný.  Chráníme nejen příjmení, ale i křestní jméno, včetně pseudonymu (krycí jméno) a přezdívky – Lucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková.  Fyzická osoba, má povinnost užívat při jednání před orgány veřejné moci jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena na matričním dokladu.

9 O CHRANA OSOBNOSTI 9 Právo na podobu a ochranu jména!  Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.  Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak.  Nelze zapsat stejné jméno u žijících sourozenců, mají- li sourozenci společné rodiče.  Užívání české podoby cizojazyčného jména nevyžaduje povolení.

10 O CHRANA OSOBNOSTI 10 Právo na podobu a ochranu jména!  Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit FO pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.  Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.  Fyzické osobě, u níž probíhá změna pohlaví, povolí matriční úřad užívat neutrální jméno a příjmení na základě její žádosti a potvrzení zdravotnického zařízení, u něhož léčba pro změnu pohlaví probíhá.

11 O CHRANA OSOBNOSTI 11 Právo na ochranu cti a důstojnosti!  Opětovně obecně velmi široké právo (obdobné jako u ochrany soukromí).  Čest (těžko definovatelná) konkrétní fyzické osoby je různá, například osobní, rodinná, společenská, profesní… Vzniká postupně, buduje se…  Lidská důstojnost je úcta a sebeúcta lidské osobnosti jako morálně-mravní kategorie. Je každému dána stejná! Nezávislá na postavení ve společnosti. Snížená ochrana u osob ve význačném společenském postavení, například u politiků. Symbol důstojnosti fotograf neznámý, : dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Ripa_dignity_allegory.jpg

12 O MEZENÍ OCHRANY OSOBNOSTI 12 Vždy na základě souhlasu a licence! 1. ZÁKONNÁ LICENCE ÚŘEDNÍ:  Není potřeba svolení u písemností osobní povahy, podobiz- ny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona (například policie, soudy, úřady, lékař, škola, knihovny, archívy apod.).  Požadavek na bezprostřední vztah k předmětu úředního řízení a jeho účelu.  Více: Zákon na ochranu osobních údajů, vhodné jsou i stránky Úřadu na ochranu osobních údajů: http://uoou.cz/uoou.aspx

13 O MEZENÍ OCHRANY OSOBNOSTI 13 Vždy na základě souhlasu a licence! 2. ZÁKONNÁ LICENCE VĚDECKÁ A UMĚLECKÁ:  Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem pro vědecké a umělecké účely (například přednášky, filmy, fotografie, malby apod.).  Nevztahuje se na písemnosti osobní povahy!  Nelze využívat pro reklamní účely!  Vždy přiměřenost a nesmí zasahovat do oprávněných zájmů fyzické osoby!

14 O MEZENÍ OCHRANY OSOBNOSTI 14 Vždy na základě souhlasu a licence! 3. ZÁKONNÁ LICENCE ZPRAVODAJSKÁ:  Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem pro pro tisko- vé, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství.  Nevztahuje se na písemnosti osobní povahy!  Omezení = známé osobnosti…., například politici (kritika, zpravodajství), umělci (tiskoviny), trestní kauzy apod., více na stránkách http://www.rrtv.cz/cz/.http://www.rrtv.cz/cz/  Vždy přiměřenost a nesmí zasahovat do oprávněných zájmů fyzické osoby!

15 Použitá literatura: RYSKA, Radovan, PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. přepracované vydání Praha: EDUKO s. r. o., 2012. 86 s. ISBN 978-80-87204-573 Použité zdroje: http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/listina.html/ http://iuridictum.pecina.cz/ http://cs.wikipedia.org/ http://commons.wikimedia.org/wiki/Main Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 15


Stáhnout ppt "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google