Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR A AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR A AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR A AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstvo zemědělství ČR 15 let 10. listopadu 2005

2 15. let Svazu vodního hospodářství ČR a aktuální problematika VH 10. listopadu 2005 Několik mezníků vývoje Svazu vodního hospodářství: privatizace provozu vodovodů a kanalizací ; privatizace provozu vodovodů a kanalizací ; infrastruktura vodovodů a kanalizací odstátněna; infrastruktura vodovodů a kanalizací odstátněna; transformace podniků Povodí a Státní meliorační správy; transformace podniků Povodí a Státní meliorační správy; změny výzkumných a rozvojových institucí; změny výzkumných a rozvojových institucí;

3 10. listopadu 2005 Několik mezníků vývoje Svazu vodního hospodářství - pokračování: nová vodohospodářská legislativa ; nová vodohospodářská legislativa ; transpozice „acquis communautaire“; transpozice „acquis communautaire“; Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR; Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR; Koncepce vodního hospodářství – MZe, SVH. Koncepce vodního hospodářství – MZe, SVH. 15. let Svazu vodního hospodářství ČR a aktuální problematika VH

4 Projednání novely zákona o VaK: 3. čtení – bez výrazných změn (schváleno v původním rozsahu) ; 3. čtení – bez výrazných změn (schváleno v původním rozsahu) ; cca 36 pozměňovacích návrhů; cca 36 pozměňovacích návrhů; účinnost – „dnem vydání“; účinnost – „dnem vydání“; souhlas – 113 ze 172 poslanců; souhlas – 113 ze 172 poslanců; kontroverzní názory na výjimky srážkových vod; kontroverzní názory na výjimky srážkových vod; řada formálních úprav. řada formálních úprav. 10. listopadu 2005

5 15. let Svazu vodního hospodářství ČR a aktuální problematika VH Proces plánování podle RS (2000/60/ES): příprava Plánu hlavních povodí (2006) ; příprava Plánu hlavních povodí (2006) ; plány oblastí povodí (2 „reporty“ EK); plány oblastí povodí (2 „reporty“ EK); rozšíření plánů v ČR o rozvoj VaK (základem jsou PRVKÚK) a prevenci povodní; rozšíření plánů v ČR o rozvoj VaK (základem jsou PRVKÚK) a prevenci povodní; spolupráce KÚ a SVH vítána a dobře probíhá. spolupráce KÚ a SVH vítána a dobře probíhá.

6 15. let Svazu vodního hospodářství ČR a aktuální problematika VH Programy prevence povodní: I. etapa („ZAHÁJENÍ“) – končí v roce 2006 ; I. etapa („ZAHÁJENÍ“) – končí v roce 2006 ; II. etapa („ROZVINUTÍ“) – léta 2007 až 2010; II. etapa („ROZVINUTÍ“) – léta 2007 až 2010; POKRAČOVÁNÍ: obsah Plánů oblastí povodí („III. etapa“). POKRAČOVÁNÍ: obsah Plánů oblastí povodí („III. etapa“). 10. listopadu 2005

7 15. let Svazu vodního hospodářství ČR a aktuální problematika VH 10. listopadu 2005 Přechodné období ČR v EU pro VH: 2010 – kanalizace + ČOV v aglomeracích nad 2 000 e.o.; 2010 – kanalizace + ČOV v aglomeracích nad 2 000 e.o.; ČOV tam, kde kanalizační síť ČOV tam, kde kanalizační síť existuje (i pod 2 000 e.o.); přísnější limity pro ČOV (ČR území je „citlivá oblast“).

8 15. let Svazu vodního hospodářství ČR a aktuální problematika VH Termíny plnění požadavků směrnice 91/271/ES v členských státech EU: 1991 – přijata směrnice; 1991 – přijata směrnice; 1993 – transpozice ; 1993 – transpozice ; 1998 – citlivé oblasti (nad 10 000 e.o.); 1998 – citlivé oblasti (nad 10 000 e.o.); 2000 – normální oblasti (nad 15 000 e.o.); 2000 – normální oblasti (nad 15 000 e.o.); 2005 – všude kanalizace a ČOV nad 2 000 e.o. a kde kanalizace, tak i pod 2 000 e.o. 2005 – všude kanalizace a ČOV nad 2 000 e.o. a kde kanalizace, tak i pod 2 000 e.o. 10. listopadu 2005

9 15. let Svazu vodního hospodářství ČR a aktuální problematika VH Čl. 5 – odst. 5 - vypouštění městských odpadních vod nad citlivými oblastmi podléhají povinnostem „citlivých oblastí“; Čl. 5 – odst. 5 - vypouštění městských odpadních vod nad citlivými oblastmi podléhají povinnostem „citlivých oblastí“; Čl. 9 – Pokud jsou vody členského státu nepříznivě ovlivňovány vypouštěním městských odpadních vod z jiného členského státu – nutné řešit dohodou nebo vynucením za účasti EK. Čl. 9 – Pokud jsou vody členského státu nepříznivě ovlivňovány vypouštěním městských odpadních vod z jiného členského státu – nutné řešit dohodou nebo vynucením za účasti EK. Problematika citlivých oblastí:

10 10. listopadu 2005 Náměty na změnu přístupové smlouvy – neformální konsultace: změna rozsahu „“ – prakticky neproveditelná (čl. 5, 9); změna rozsahu „citlivé oblasti“ – prakticky neproveditelná (čl. 5, 9); posun termínu přechodného plnění – velmi nežádoucí (24 členských států by muselo schválit); posun termínu přechodného plnění – velmi nežádoucí (24 členských států by muselo schválit); úprava obsahu směrnice – indicie o potřebě zpřísnění, je 14 let stará. úprava obsahu směrnice – indicie o potřebě zpřísnění, je 14 let stará. 15. let Svazu vodního hospodářství ČR a aktuální problematika VH

11 Čl. 5, odst. 4 … limity pro jednotlivé ČOV v citlivých oblastech nemusejí být uplatněny, pokud je docíleno snížení zátěže fosforu a dusíku nejméně 75 % v příslušné oblasti (povodí). Čl. 5, odst. 4 … limity pro jednotlivé ČOV v citlivých oblastech nemusejí být uplatněny, pokud je docíleno snížení zátěže fosforu a dusíku nejméně 75 % v příslušné oblasti (povodí). 10. listopadu 2005 15. let Svazu vodního hospodářství ČR a aktuální problematika VH

12 Proces vynucování požadavků směrnic ES Evropskou komisí: písemné varování a následně odůvodněný názor ; písemné varování a následně odůvodněný názor ; EK předá Evropskému soudnímu dvoru, rozsudek o porušení „acquis“; EK předá Evropskému soudnímu dvoru, rozsudek o porušení „acquis“; EK upozorní na rozsudek, následně své stanovisko a podá žalobu; EK upozorní na rozsudek, následně své stanovisko a podá žalobu; Evropský soudní dvůr odsoudí k pokutě; Evropský soudní dvůr odsoudí k pokutě;

13 Proces vynucování požadavků směrnic ES Evropskou komisí – pokračování: Evropský soudní dvůr – odsoudí rozsudkem o sankci: Evropský soudní dvůr – odsoudí rozsudkem o sankci: - jednorázová částka („zpětný postih“); - průběžná platba až do odstranění (vynucující akci); (lze uložit obě najednou). současný stav – 2 státy odsouzeny a 8 žalob probíhá; současný stav – 2 státy odsouzeny a 8 žalob probíhá; dále projednáváno 33 přestupků na úrovni „varování“ EK. dále projednáváno 33 přestupků na úrovni „varování“ EK. 15. let Svazu vodního hospodářství ČR a aktuální problematika VH 10. listopadu 2005

14 Děkuji za pozornost. pavel.puncochar@mze.cz 10. listopadu 2005


Stáhnout ppt "SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR A AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google