Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: Husitské zbraně Autor: Mgr. Eva Vondrková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: Husitské zbraně Autor: Mgr. Eva Vondrková"— Transkript prezentace:

1 Název: Husitské zbraně Autor: Mgr. Eva Vondrková
číslo: VY_32_INOVACE_19_18 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/ Název: Husitské zbraně Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 7. ročník

2 Metodický list – anotace:
Didaktický učební materiál Husitské zbraně slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Prezentaci uzavírají kontrolní otázky, jež vycházejí pouze z informací uvedených v prezentaci, proto neuvádím řešení správných odpovědí, kromě jazykových přesmyček.

3 Husitské válečnictví Husitské vojsko bylo ve své době nejdokonalejší v Evropě, neboť husitští hejtmani dokázali vybrat zbraně a taktické postupy, které byli vojáci schopni zvládnout. PROČ HUSITÉ VÍTĚZILI???? Měli odhodlání k boji. Byli přesvědčení o spravedlnosti boje. Dodržovali kázeň. Měli schopné velitele. Byli vojensky zdatní. Ovládali dobrou bojovou techniku a taktiku.

4 Organizace vojska Rozdělení do menších útvarů s přesným vymezením povinností (např. při pochodu vojska s vozy, jejich ochrana, uzavírání vozové hradby v nebezpečí, ochrana koní). Dělba úkolů při boji (např. vymezení činnosti posádky bojového vozu – 20 lidí: sudličníci, pavézníci. Systém velitelů – hejtmanů (nad vozy, jízdou, puškami…).

5

6 Dřevcové zbraně sečné – bodné: Kopí Kúsa Sudlice Halapartna úderné: Řemdih Cep Kropáč Palcát

7 Kopí Kúsa Kopí = chladná bodná zbraň používaná k boji i k lovu. Jedna z nejstarších zbraní, kterou člověk používá několik tisíc let. Kúsa = dřevcová zbraň se sečnou čepelí. Objevuje se od 13. století v Itálii a ve Francii. Tvar kúsy připomíná vztyčenou kosu používanou sedláky.

8 Halapartna Halapartna = dřevcová zbraň na 2 m dlouhé násadě. Hák sloužil ke stažení jezdce, čepel k drcení plátů brnění. Používala ji pěchota, pro jezdce nepraktická. Byla součástí výzbroje stráže.

9 Sudlice Sudlice používaná husity vznikla přeměnou zemědělského nástroje, kosy. Ušaté sudlice měly po stranách 2 hroty připomínající uši. Sloužily k strhávání útočníků.

10 Řemdih Řemdih – úderná část je připevněná až 1 m dlouhým řetězem k násadě. Nevýhody: - Potřebuje místo k rozmáchnutí. - Větší pravděpodobnost zasažení sebe nebo spolubojovníků.

11 Cep Cep –jedna z nejobávanějších husitských zbraní. Vznikla okováním cepu, který se používal ke zpracování obilí. Jeho výroba byla lehká, a proto byl snadno dostupný.

12 Kropáč Kropáč = palice s ostny. Existuje varianta jezdecká (jednoruční, s kratší násadou), pěchotní (obouruční, s dlouhou násadou). Tato zbraň bývá často zjednodušeně označována jako řemdih.

13 Palcát Palcát= varianta válečného kladiva, působil zlomeniny, zhmožděniny. Užíván též jako odznak moci. S palcátem v ruce bývá často zobrazován Jan Žižka z Trocnova.

14 Pobočné zbraně

15 Střelné zbraně Kuše = samostříly První zmínky o kuši pocházejí z Číny.
Jako lovecká zbraň se používala až do 18. století. Praky – pracují na principu odstředivé síly. Dostřel asi 200 m. Střelci z praků tzv. práčata pomocí praků plašili koně jízdních vojsk.

16 Kušník natahuje tětivu
lučiště pomocí klik.

17 Palné zbraně Lehká děla Těžká děla

18 Palné ruční zbraně Píšťala rozšířena za husitských válek. Dostřel byl nevelký a nepřesný, účinek byl tedy spíše psychologický. Název se rozšířil po celé Evropě, z něj se asi vyvinulo slovo pistole. Hákovnice = palná zbraň s hákem, který se používal k tlumení zpětného rázu.

19 Děla Lehká děla: Houfnice Tarasnice – střílelo se z nich kamennými, později železnými koulemi. Dostřel 250 – 300 m. Jméno tarasnice pochází od tarasu, dřevěného podstavce, na který byla upevňována. Těžká děla: Bombardy - nepohyblivé

20 Husitský vůz Většina husitských bojovníků pocházela z nešlechtických vrstev (městské a venkovské obyvatelstvo), proto hejtmané spoléhali více na pěchotu než na jízdu. Pěší bojovníky chránily při pochodu vozy – vozový šik, v bitvě vozová hradba. Mezi vozy byly umístěny palné zbraně: tarasnice, houfnice.

21 Část vozů sloužila k převážení nákladů a píce pro koně.
Žižka dokázal skvěle využívat terénu (např. rybníků, návrší) i momentu překvapení. Křižáků bývalo kolem 30 tisíc, vyšší údaje jsou fantazií kronikářů.

22 Replika husitského vozu

23 Ochranná výzbroj a výstroj
Železné klobouky Různé typy přileb Drátěné kukly Drátěná košile Pavéza = ochranný štít Pavéza = ochranný štít

24 Chorál „Ktož jsú boží bojovníci“
Jeho vznik, ani autorství není vyjasněné, ale pravděpodobným autorem je kněz Jan Čapka z Klatov. Husitský chorál inspiroval mnoho hudebníků, kteří chorál převzali např. Daniela Landu.

25 KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI
(poč. 20. let 15. stol.)   1. Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a dúfajte v něho, že konečně vždycky s ním svítězíte.   2. Kristusť vám za škody stojí, stokrát viec slibuje, pakli kto proň život složí, věčný mieti bude; blaze každému, ktož na pravdě sende.

26 4. Protož střelci, kopiníci řádu rytieřského, sudličníci a cepníci lidu rozličného, pomnětež všichni na pána štědrého! 3. Tenť pán velíť se nebáti záhubcí tělesných, velíť i život složiti pro lásku svých bližních. 5. Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte, pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte a před nepřátely neutiekajte!

27 Husitský prapor Husité přijímali oltářní svátosti podobojí (hostii=tělo Kristovo a víno z kalichu= Kristovu krev) nazývají se kališníci kalich symbolem husitské revoluce. Neví se přesně, jaké barvy husité na svých praporcích používali.

28 Husitský prapor

29 Kontrolní otázky Co bylo příčinou vítězství husitů? Vyjmenuj alespoň 4 husitské zbraně. Rozlušti nápovědu a nakresli tyto zbraně: Původně tento nástroj sloužil k zpracování obilí. b) Nádoba na zalévání. c) Tato zbraň má ve slově sud. d) S touto zbraní je často vyobrazován Jan Žižka z Trocnova.

30 V následujících větách je ukryto 8 zbraní (střelných, palných, sečných i bodných), které užívali v bojích husité: Viděl jsi chatku šerifa? Kapr a karas jsou sladkovodní ryby. Vyber soubory, které chceš kopírovat. Lehce pusť páčku. Nechápu škarohlídy. Pijme čaj z termosky! Dosud licenci na svůj vynález nezískal. Studený a tvrdý karbanátek mně nechutnal.

31 Řešení: V následujících větách je ukryto 8 zbraní (střelných, palných, sečných i bodných), které užívali v bojích husité: Viděl jsi chatku šerifa? (kuše) Kapr a karas jsou sladkovodní ryby. (prak) Vyber soubory, které chceš kopírovat. (kopí) Lehce pusť páčku. (cep) Nechápu škarohlídy. (puška) Pijme čaj z termosky! (meč) Dosud licenci na svůj vynález nezískal. (sudlice) Studený a tvrdý karbanátek mně nechutnal. (dýka)

32 Pojmenuj husitské zbraně:

33 Pojmenuj jednotlivé zbraně:

34 Zdroje a citace HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1991, s. 62. Učebnice pro základní školy. ISBN ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN Strana 1, 21, 26, 27: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Husitství [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: Strana 4: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jan Žižka [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Prokop Holý [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 10, 18, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Husitské zbraně [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 7, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kůsa [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 8, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Halapartna [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 11, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Cep [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 12, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kropáč (zbraň) [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: <

35 Strana 13, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Palcát [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 14, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Dýka [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Meč [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 15, 16: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kuše [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Prak [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 19, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Tarasnice [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Strana 20, 22: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Husitský bojový vůz [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: Strana 24, 25, 26: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Ktož jsú boží bojovníci [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: < Fotografie ze strany 9, 20, 23, 28, 33 – vlastní zdroje, autorkou fotek je Mgr. Eva Vondrková, repliky husitských zbraní jsou součástí školních pomůcek Základní školy Jindřichův Hradec I., vyrobil je bývalý učitel Ing. Jiří Rejthar.


Stáhnout ppt "Název: Husitské zbraně Autor: Mgr. Eva Vondrková"

Podobné prezentace


Reklamy Google