Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TROŠKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE by Hanka :o)‏

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TROŠKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE by Hanka :o)‏"— Transkript prezentace:

1 TROŠKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE by Hanka :o)‏
PŘESPATNÍK TROŠKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE by Hanka :o)‏

2 Vývoj = proces vzniku, změn a rozvoje vlastností u člověka
vývoj jedince X vývoj druhu je pro každého jedince zcela individuálni základem jsou vrozené dispozice, ale ovlivňuje ho i PROSTŘEDÍ mj. role rodičů vrstevníci kultura dědičnost

3

4

5

6

7 Maslowova pyramida potřeb

8 Periodizace duševnío vývoje
Prenatální období – od početí do narození (trvá zhruba 38 – 40 týdnů)‏ Postnatální období – po porodu dále se člení: NOVOROZENECKÉ – 4 – 6 týdnů KOJENECKÉ – do 12 měsíců BATOLECÍ – do 3 let PŘEDŠKOLNÍ OBDOBÍ– do nástupu do školy, tj.do let ŠKOLNÍ VĚK – od nástupu do školy do cca 15 let - mladší školní věk - starší školní věk OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ – do 20 – 22 let - pubescence - adolescence OBDOBÍ DOSPĚLOSTI – do 60 – 65 let OBDOBÍ STÁŘÍ – od 60 – 65 let do.....

9 Úkoly jednotlivých období
RANÉ DĚTSTVÍ: naučit se chodit, mluvit, udržovat čistotu, umění si hrát, rozlišovat dobro a zlo,... ŠKOLNÍ VĚK: naučit se číst, psát, počítat, zařazovat se mezi vrstevníky, osvojení mužské a ženské role, utvářet si zdravé sebevědomí, morálku,... PUBERTA: vytvářet vztahy s opačným pohlavým, přimout sám sebe (postava, vzhled), dosáhnout emociálni nezávislosti, příprava na povolání, partnerství, RANÁ DOSPĚLOST: výběr partnera, založení rodiny, výchova dětí, zaměstnání,

10 mladší školní věk (6-9 let) ...psychika
myšlení vztaženo ke konkrétním jevům, logickým operacím (třídění, počítání, hledání vztahů, porovnávání kvality)‏ začíná chápání pojmů času a prostoru hledání příčin jevů kratší pozornost (bezděčná, krátkodobá - max.15 minut)‏ paměť mechanická rozšíření slovní zásoby zlepšuje se sebeovládání a samostatnost

11 mladší školní věk (6-9 let) ...tělesný vývoj
tělesný vývoj se zpomaluje, první tvarová proměna - protažení končetin, končí buclatost malých dětí, trup plošší, nárůst svalové tkáně - potřeba pohybu, dokazování obratnosti, rychlosti prudší rozvoj nervové soustavy (unavitelnost, kolísavá pozornost), ale zlepšení motoriky a koordinace zpřesnění jemné motoriky (psaní, nůžky...) výměna zubů menší rozdíly mezi chlapci a děvčaty

12 mladší školní věk (6-9 let) ...sociální vývoj
mezník -ŠKOLA : hry ustupují do pozadí, rozvíjí se paměť a pozornost zásadní role rodiny, ale už i paní učitelky kamarádi spíš podle bydliště, lavice apod. extroverze - snadno se druží, hovornost proměnlivost citů (v jednu chvíli Vás milují, za chvíli nenávidí)‏ soutěživost filmy, televizi často považují za skutečnost mravní vědomí založení na vyhlídce odměny a trestu, ne přesvědčení

13 mladší školní věk (6-9 let) ...co by se ještě mohlo hodit
děti jsou hodně spontální ve velké míře využívají svoji fantasii používání symbolů (klacík = meč, apod)‏ hru potřebují!!! jste pro ně autorita, budou Vás poslouchat a uznávat, tak toho nezneužívejte...

14 střední školní věk (10-12 let) ...tělesný vývoj
rovnoměrný růst (oproti ranému dětství či pubertě)‏ zvyšování výkonnosti všech orgánů a svalové koordinace obratnost a pohyblivost má velkou společenskou hodnotu na konci dívky začínají předrůstat chlapce

15 střední školní věk (10-12 let) ...psychika
realista postupný přechod k abstraktnímu myšlení logická paměť (víc než mechanická)‏ větší záměrná pozornost (20 minut)‏ optimismus, smysl pro humor

16 střední školní věk (10-12 let) ...sociální vývoj
stabilní kamarádství vzniká struktura kolektivu oddálení skupiny různého pohlaví - uvědomování mužské a ženské role potřeba identifikovat se se svou skupinou

17 starší školní věk (13-15 let) ...tělesný vývoj
bouřlivý, druhá tvarová proměna (výška i hmotnost, končetiny, neohrabanost ...)‏ vznikají primární a sekundární pohlavní znaky zhoršení nervosvalové koordinace, růst výkonnosti, ale snadná unavitelnost

18 starší školní věk (13-15 let) ...psychika
labilita emocí, změny nálad, impulsivita nestálost a nepředvídatelnost reakcí více introverze (zájem o sebe, nebezpečí vztahovačnosti), zranitelnost sexuální zvídavost - ještě spíš teoretická formální - abstraktní myšlení - hypotetické uvažování chápání abstraktních pojmů a uvažování o nich kritičnost v přístupu k okolnímu světu hledání a vytváření vlastní identity

19 starší školní věk (13-15 let) ...co by se ještě mohlo hodit
dívky „dospívají“ dříve, zhruba tak o 2 roky, pokud máte koedukované družiny, berte na to ohled není to zas tak dávno, co jste do této kategorie spadali i Vy....uvědomte si to ;-)‏

20 starší školní věk (13-15 let) ...sociální vývoj
význam vrstevnické skupiny přijímání autorit (ale jen v případě, že jim autorita imponuje)‏ postupně rozpad "jednopohlavních skupin" - navazování vztahů proměna citové vazby k rodině - snaha lišit se - vzdor

21 adolescence 15-21 let ukončen tělesný vývoj, zlepšení koordinace; rozvíjí se psychika (sebeřízení a sebeovládání)‏ potřeba volnosti a experimentování riskování, nechtějí kompromisy nechtějí dospět, žijí naplno a přítomností (spory s rodiči)‏ inteligenční vrchol kolem 25 let; stálejší sebevědomí, první vztahy, oddělení od rodiny

22 dospělý věk mladší(25-30 let), střední(30-45), starší(45-60)‏
mladší: vývojová křivka dosahuje maxima, jedinec nejsilnější, mozek nejlepší; založení rodiny, úspěch v práci střední: pevný charakter, rozvoj prof. Schopností; tělesné problémy, ubývání síly starší: překročení vrcholu výkonnosti, mohutní postava, ukládání tuku, vrásky a šediny, zdrav. Potíže, ; odchod do důchodu, deprese, syndrom opuštěného hnízda

23 stáří začínající (60-75), pokročilé (76-90), krajní (91 a více)‏
začínající: opotřebení organismu, křehčí kostra, snižování tělesného výkonu, citová labilita, generační spory pokročilé: „kmetství“ duševní poruchy, problémy s adaptací vlastního stárnutí, potřeba péče okolí krajní :nezbytná péče, křehkost a shrbenost postavy, klesá elán, adaptace snížena na minimum

24 SHRNUTÍ... Předškolní věk -rychlý růst, motorika, manuální zručnost
-hra, kresby; chápe, učí se počítat; socializace ve školce -tzv.dětská lež- to co nezná si domyslí podle fantazie - nutnost učit ovládání se; černobílé vnímání světa(jen dobro a zlo)‏ -základní otázka: Proč??

25 SHRNUTÍ... Školní věk (6-11let)‏ -tělesný vývoj se zpomaluje
-zlepšuje se koordinace a motorika (rozvoj NS)‏ -soc. mezník -ŠKOLA : hry ustupují do pozadí, rozvíjí se paměť a pozornost -od devíti let PREPUBERTA: černobílé vnímání, romantika, hrdinové,...

26 SHRNUTÍ... Puberta -starší školní věk, 11-15 let
-fyzické změny: růst, únava, hormony, sek. pohl. znaky -kolísavé sebevědomí, přecitlivělost; rozvoj logiky a paměti, vzdor vůči autoritám -rozvoj identity, nezávislost na rodičích -touha mít vše hned a hned dospět


Stáhnout ppt "TROŠKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE by Hanka :o)‏"

Podobné prezentace


Reklamy Google