Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnímání označení CE ze strany Hospodářské komory ČR František Holec viceprezident Hospodářské komory České republiky Seminář Označení CE vám otevře evropský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnímání označení CE ze strany Hospodářské komory ČR František Holec viceprezident Hospodářské komory České republiky Seminář Označení CE vám otevře evropský."— Transkript prezentace:

1 Vnímání označení CE ze strany Hospodářské komory ČR František Holec viceprezident Hospodářské komory České republiky Seminář Označení CE vám otevře evropský trh!

2 I.Jaký přínos označení CE má nebo lépe řečeno by mělo mít II.Stále věříme v CE III.CE potřebuje dopracovat IV.Provázanost CE s technickými normami V.Závěr Osnova prezentace

3 3  Jedním ze základních strategických cílů Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory řemeslníků, malého a středního podnikání je zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti řemeslných, malých a středních podnikatelů, kterých je podle statistických údajů kolem 1,6 milionu, a kteří se podílejí z větší části na vytvoření HDP České republiky.  Přístupnost k právním předpisům, českým technickým normám a dokladům nutných pro vydání osvědčení CE, bezprostředně ovlivňuje jejich podnikání, včetně účasti na jejich projednávání a následné využívání takto stanovených požadavků. I. Jaký přínos označení CE má nebo lépe řečeno by mělo mít

4 4  Dalším cílem je prostřednictvím webových stránek a tiskovin šířit informace o korektním podnikání a využívání veškerých požadavků na bezpečné podnikání. I. Jaký přínos označení CE má nebo lépe řečeno by mělo mít

5 5  Evropské označení shody CE je žádoucí vzhledem k tomu, že jednoznačně identifikuje pro všechny zúčastněné strany bezpečný výrobek, který splňuje požadavky všech relevantních právních předpisů před jeho uvedením na trh nebo do provozu.  Dále garantuje, že výrobek prošel předepsanou procedurou schvalování, u výrobků s vysokým stupněm provozního rizika je posuzování bezpečnosti prováděno třetí nezávislou stranou bez zvláštního vztahu k evropské zemi původu. Lepší průkaz technické úrovně výrobku mít zákazník nemůže. II. Stále věříme v CE

6 6  Velká administrativní zátěž pro řemeslné, malé a střední podniky: Pro řemeslné, malé a střední podniky je současný systém označování CE velmi obtížný. Nejmenší evropské podniky jsou pro potenciální investory málo viditelné, navíc musí vyhovět složitým požadavkům pro uvádění výrobků na trzích. Navrhujeme, aby Komise připravila návrh, který pomůže tuto situaci změnit a sníží náklady řemeslných, malých a středních podniků tím, že zjednoduší a provede revizi tvorby technických norem a pravidel označení CE. III. CE potřebuje dopracovat

7 7  Je nezbytné zahájit rekonstrukci tvorby technických norem, které jsou základem pro ještě lepší fungování označení CE a tím zabezpečit pro zákazníka jistotu, že výrobek nebo soubor výrobků označený CE je bezpečný.  Internetový přístup k technickým normám umožňuje zejména řemeslným firmám lépe se orientovat v požadavcích norem na vydání označení CE. IV. Provázanost CE s technickými normami

8 8  Navrhujeme pro lepší orientaci v dokladech nutných pro vydání CE Vydávat „Pravidla správné praxe“, ve kterých by byly odkazy na jednotlivé normy, doklady a propojení mezi nimi. Tato pravidla by měly vydávat buď evropské profesní organizace nebo národní profesní organizace. Na tato pravidla praxe by měli přispívat všichni podnikatelé v profesi. Tím by se zabezpečila zvýšená informovanost zejména pro řemeslné firmy. IV. Provázanost CE s technickými normami

9 9  Co brání větší důvěře v CE Nejednotný postup států EU v potíraní falešných CE. Nedostatečná informovanost mezi členskými státy EU o přestupcích proti označení CE. Velké množství národních úprav, notifikovaných v zemích EU v oblasti označování CE. Rozdílný přístup výrobců a distributorů výrobků označených CE na trhu a při používání výrobků. Jedná se jim jen o to, aby se výrobky prodaly ale „Bezpečné a spolehlivé používání výrobků je moc nezajímá“. Uživatel se velmi těžko domáhá nápravy. IV. Provázanost CE s technickými normami

10 10  Závěrem musím upozornit na stále se měnící složení podnikatelského sektoru.  Neustále přibývá osob samostatně výdělečně činných a pro ně je velmi důležité vytvořit takové podmínky, aby mohli své výrobky označovat CE a ekonomicky je to nezničilo.  Zde vidí Hospodářská komora České republiky svoji úlohu při zabezpečování potřebných služeb za přijatelné náklady. V. Závěr

11 11 Děkuji za pozornost František Holec František.holec@komora.cz


Stáhnout ppt "Vnímání označení CE ze strany Hospodářské komory ČR František Holec viceprezident Hospodářské komory České republiky Seminář Označení CE vám otevře evropský."

Podobné prezentace


Reklamy Google