Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologický urbanismus zkušenosti z Úval JUDr. Ing. P. Petržílek, Ph.D. místostarosta Seminář 29.7.2014 pořádaný Ekologickou platformou při ČSSD a Masarykovou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologický urbanismus zkušenosti z Úval JUDr. Ing. P. Petržílek, Ph.D. místostarosta Seminář 29.7.2014 pořádaný Ekologickou platformou při ČSSD a Masarykovou."— Transkript prezentace:

1 Ekologický urbanismus zkušenosti z Úval JUDr. Ing. P. Petržílek, Ph.D. místostarosta Seminář 29.7.2014 pořádaný Ekologickou platformou při ČSSD a Masarykovou demokratickou akademií

2 Územní plán

3 Stav projednávání ÚP: před veřejným projednáním návrhu Stav projednávání ÚP: před veřejným projednáním návrhu Problém: § 102 odst. 2 stavebního zákona, náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby Problém: § 102 odst. 2 stavebního zákona, náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby Problém 2: § 4 odst. 2 zákona o RUD, podíl obce na celostátním hrubém výnosu daní závisí na poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí Problém 2: § 4 odst. 2 zákona o RUD, podíl obce na celostátním hrubém výnosu daní závisí na poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí

4 ÚSES a chráněná území V územním plánu je navržen jeden nadregionální biokoridor a tři regionální + jedno nové biocentrum V územním plánu je navržen jeden nadregionální biokoridor a tři regionální + jedno nové biocentrum Pod nátlakem města kraj vyhlásil přírodní park Škvorecká obora a později navazující přírodní památku Králičina Pod nátlakem města kraj vyhlásil přírodní park Škvorecká obora a později navazující přírodní památku Králičina

5 Koncepce městské zeleně - aleje kolem komunikací, zeleň v parcích i samostatně stojící dřeviny v intravilánu města, pokud nejsou součástí zahrad v červnu 2011 rada schválila Koncepci městské zeleně v intravilánu města Úvaly „Sto stromů do centra města“ v červnu 2011 rada schválila Koncepci městské zeleně v intravilánu města Úvaly „Sto stromů do centra města“ Koncepce zahrnuje 3 etapy: - 1. výsadba aleje na náměstí a vytvoření navazující parkové zahrady - 2. údržba a výsadba nové zeleně v městských parcích - 3. výsadba alejí v návaznosti na prováděné rekonstrukce úvalských ulic Závěr: vysázeno 68 stromů, dokončuje se 3. etapa Závěr: vysázeno 68 stromů, dokončuje se 3. etapa

6 Koncepce městské zeleně

7 Koncepce zeleně v extravilánu - obnova pěšin a doprovodných alejí v historickém kontextu. Platí, že pěšiny vedly odněkud někam a jako takové jsou zpravidla evidovány v katastrálních operátech. Na základě analýzy k.ú. Úvaly u Prahy bylo zjištěno, že převážná většina pozemků, které tvořily původní cesty jsou ve vlastnictví města, ačkoliv dnes jako pěšiny využívány nejsou a jsou buď zcela zarostlé, např. pěšina od Hodovského statku ke Tlustovousům, nebo jsou rozorány, např. pěšiny na Vinici - v únoru 2012 rada schválila Koncepci obnovy pěšin a alejí „Tisíc stromů rostoucích mimo les do okolí Úval“ Závěr: obnoveny 3 aleje z prostředků občanů, 4 aleje z prostředků města Závěr: obnoveny 3 aleje z prostředků občanů, 4 aleje z prostředků města

8 Koncepce zeleně v extravilánu

9 Ostatní VKP a turistické prvky - Odbahnění a rekonstrukce tří z pěti městských rybníků Napouštění Fabráku, Kaláku a Jam: - Využívání brownfieldů, kulturní dům čp. 65: - Rekonstukce románského mostku - Budování naučných stezek a cyklotras - Dokončení první pozemkové reformy a převod 40 ha lesa do vlastnictví města převod 40 ha lesa do vlastnictví města - Vybudování rozhledny:

10 Úvaly – turisticky atraktivní město v zeleni

11 Děkuji za pozornost (www.petrzilek.cz)


Stáhnout ppt "Ekologický urbanismus zkušenosti z Úval JUDr. Ing. P. Petržílek, Ph.D. místostarosta Seminář 29.7.2014 pořádaný Ekologickou platformou při ČSSD a Masarykovou."

Podobné prezentace


Reklamy Google