Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POTRAVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POTRAVA."— Transkript prezentace:

1 POTRAVA

2 Autotrofie - heterotrofie
autotrofie (fotosyntéza, chemosyntéza u bakterií a sinic) heterotrofie (živočichové, saprofágové – houby) mixotrofie (podle okolností, zelení bičíkovci) autotrofové: producenti - primární produkce heterotrofové: konzumenti - sekundární produkce destruenti: rozkladači již vytvořené org. hmoty

3 Získávání potravy vodními živočichy
Živá potrava - biofágové Zoofágové (predátoři, konzumenti 2. a vyšších řádů) např. piscifágní ryby – štika, okoun… fytofágové (např. filtrátoři fytoplanktonu - mlži, seškrabávači nárostů - ostroretka) Mrtvé organismy - nekrofágové (detrito-) prvoci, houbovci, máloštětinatci….tolstolobik bílý, plotice Mikrofágové (potravou je detrit, bakterie, fytoplankton…) Makrofágové (potravou jsou větší organismy)

4 Získávání potravy vodními živočichy
Potrava: Plnohodnotná Stravitelná Dostupná Hlavní Vedlejší Příležitostná Nouzová Nedostatek potravy a hladovění

5 Potrava - příjem Diferencovaný příjem Nediferencovaný příjem
lov: aktivní pohyb, pronásledování kořisti, číhání pastva: při konzumaci makrofyty, nárosty nebo málo pohyblivými živočichy (např. býložravé ryby) Nediferencovaný příjem filtrace: aktivní, pasivní sedimentace – jednoduchá u nálevníků a bičíkovců Kombinace obou metod: např. velcí mlži Sběrači, filtrátoři

6 Potrava - příjem Výběrovost: preference x diskriminace
Index výběrovosti: procentické zastoupení dané potravní složky v zažívacím traktu minus procentické zastoupení dané potravní složky v okolním prostředí Stenofágie – euryfágie mono-, oligo-, poly-, omni- Nedostatek potravy Prahová koncentrace potravy - množství potravy, při níž je mortalita a natalita v rovnováze Nižší u malých organismů

7 Trofické skupiny makrozoobentosu
spásači a seškrabávači získávají rostlinnou potravu z minerálních a organických povrchů druhy minující vyhryzávají či vrtají chodbičky v živých rostlinných tkáních druhy živící se dřevem živí se odumřelou dřevní hmotou drtiči - kouskovači drtící či drobící hrubou organickou hmotu sběrači živí se sběrem nebo shrnováním detritu, sedimentů nebo biofilmu

8 Trofické skupiny aktivní filtrátoři
druhy vybavené filtračním aparátem umožňujícím jim získávat z volné vody jemnou organickou hmotu pasivní filtrátoři druhy vytvářející sítě nebo sítím podobná zařízení na zachytávání jemné organické hmoty dravci dravé druhy, požírající celé živočichy či jejich části parazité

9 Potravní řetězec přenos látek a energií v potravě od autotrofních organismů ke konečným konzumentům řadou organismů, které se požírají energie: řetězcem protéká, část se spotřebovává (pohyb, životní funkce obecně) kratší řetězce – méně ztrát nejkratší řetězce ve vodním prostředí s extrémními podmínkami (horké prameny, slaná jezera) Dlouhé řetězce v mořích (7 článků) látky (živiny): mohou recyklovat Ekologické pyramidy: početnosti biomasy energie – základna vždy širší

10 Pastevní potravní řetězec
Od zelených rostlin přes býložravce k masožravcům: producenti (např. řasy) konzumenti 1. řádu (bezobratlí, býložravé ryby…amur, tolstolobik, tolstolobec, žerou producenty) konzumenti 2. řádu (karnivorové 1. řádu – požírají býložravce) konzumenti 3. řádu (požírají karnivory 1. řádu konzumenti 4. řádu (např. piscifágní ryby, pelikáni, vydry…)

11 Detritový potravní řetězec
Destruenti - živí se odpadními látkami jiných organismů nebo se podílejí na rozkladu odumřelé organické hmoty (detritus) Detritus – mrtvá organická hmota Sled organismů, podílejících se na jeho rozkladu: bakterie, aktinomycety, plísně, nálevníci… Konečný produkt rozkladu: minerální látky – zdroj výživy pro primární konzumenty Mrtvá hmota – mikroorganismy a detritofágové – jejich konzumenti

12 Produkce Celkové množství organické hmoty (biomasy) vytvořené biocenózou za určitou dobu na jednotku plochy či objemu Primární produkce Produkce autotrofů: Hrubá – včetně látek spotřebovaných na metabolismus Čistá – bez látek spotřebovaných na metabolismus Sekundární produkce množství organické hmoty (biomasy) fixované v tělech konzumentů za určitou dobu na jednotku plochy či objemu Čistá produkce se měří růstem jedinců a reprodukce (různé metody podle typu růstu – plynulý, v odlišitelných stádiích a nebo v kohortách Terminální produkce Určitý článek potravního řetězce, jehož produkt člověk odčerpává (čím kratší řetězec, tím vyšší výnos)

13 Produktivita Schopnost společenstva vytvářet organickou hmotu
Limitující faktory primární produktivity: Nedostatek živin (obvykle N, P) Nedostatek světla Intenzita pastvy Bottom-up nebo top-down mechanismy řízení Bottom-up – živiny, světlo Top-down – predace Sekundární produkce


Stáhnout ppt "POTRAVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google