Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu"— Transkript prezentace:

1 Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu
          Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/ ), OPVK Klíčová aktivita č. 2 – Inovace výuky na středních zdravotnických školách Téma: Komplexní ošetřovatelská péče na onkologii Lektor: Dagmar Šnýdrová

2 ONKOLOGICKO-CHIRURGICKÉ
ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM 2013

3 Význam ošetřovatelské péče
Moderní ošetřovatelství je samostatnou vědní disciplínou, která tvoří nedílnou součást léčebně preventivní péče, je realizováno formou ošetřovatelského procesu s vlastní koncepcí a vědeckou základnou

4 Je orientovaná nejen na pacienta,
ale i na příbuzné a blízké Prioritou je respektování lidské důstojnosti Zajištění soukromí a bezpečí pacienta

5 Postoje a cíle nelékařských zdravotnických pracovníků
našeho zdravotnického zařízení vycházejí z koncepce ošetřovatelství a etického kodexu s využitím standardů péče o pacienty

6 Sledování indikátorů kvality péče
Sledujeme spokojenost pacientů s léčebně-preventivní péčí v ambulantní i lůžkové části Sledování výskytu dekubitů Sledovány a vyhodnocovány pády Prevence vzniku malnutrice Elektronické hlášení MÚ

7 Onkologické indikátory kvality
Extravazáty Iritační flebitídy Komplikace u venózních portů

8 Kdo se podílí na poskytování
bezprostřední ošetřovatelské péče: všeobecné sestry zdravotnický asistent sestry se specializací sanitářky a ošetřovatelky

9 Další nelékařští pracovníci,
kteří se spolupodílí na ošetřování pacientů: rehabilitační pracovníci radiologičtí asistenti farmaceutičtí asistenti nutriční terapeutky zdravotní laboranti sociální pracovnice

10 Veškerá naše péče je vždy prováděna
Profesionálně Kvalitně Bezpečně

11 Ošetřovatelská péče vždy vychází
ze základní-lékařské diagnózy následuje stanovení ošetřovatelských diagnóz stanovení plánu ošetřovatelské péče

12 Onkologická ošetřovatelská péče je multidisciplinární

13 Onkologický ošetřovatelský tým
Znalosti onkologické léčby- SOP Znalosti a zkušenosti oš. péče ostatních klinických oborů - SOP Znalosti příprav před vyšetřovacími metodami Znalosti o invazivních metodách Vyhodnotit výsledky vyšetření

14 Onkologický ošetřovatelský tým
Znalost psycho-sociálních dovedností Dokonalé komunikační dovednosti Organizační schopnosti a dovednosti Důležitost celoživotního vzdělávání

15 Plán ošetřovatelské péče
vždy musí obsahovat: Identifikaci Logo zdravotnického zařízení Kliniky nebo oddělení Datum Podpis

16 Plán ošetřovatelské péče
Ošetřovatelská dg. Očekávaný výsledek Plán oš. péče Hodnocení aktuální nebo potencionální problém příčinu problému krátkodobé a dlouhodobé cíle péče sesterské intervence k řešení potřeby pac. minimálně 1x za 4 dny nebo dle potřeby

17 Protinádorová léčba Stanovení přesné diagnózy
Predikce léčebné odpovědi Interdisciplinární léčebné koncepty Zahájení onkologické léčby Hodnocení výsledku léčby Sledování po léčbě

18 Protinádorová léčba Chirurgická léčba Léčba zářením
Farmakologická léčba Léčba bolesti Podpůrná léčba Paliativní léčba Symptomatická péče (paliativní) Dispenzární péče Onkologická prevence

19 Ošetřovatelské diagnózy na OCHO
Riziko komplikací z důvodu CHT Riziko komplikací z důvodu RT Riziko komplikací z důvodu Cílené léčby Imobilita v důsledku základní dg. Riziko pádu z důvodů . . . Porucha spánku Porucha sebepéče z důvodů . . . Riziko vzniku změny psychiky z důvodů . . .

20 Ošetřovatelské diagnózy na OCHO
Zvracení Průjem Zácpa Chronická bolest . . . Bolest akutní Riziko komplikací ze zavedení i.v. vstupu Riziko komplikací po zavedení CVK Změna tělesné teploty z důvodů . . . Riziko komplikací z důvodu diabetu

21 Ošetřovatelské diagnózy na OCHO
Riziko komplikací z důvodu zavedení jehly do portu Změna příjmu potravy v souvislosti se zavedením PEG Riziko komplikací z důvodu zavedení PMK Změna ve vyprazdňování moči z důvodů . . . Riziko komplikací v souvislosti se zavedením PTD drénu Změna ve vyprazdňování stolice z důvodu kolostomie Porucha plicní ventilace z důvodu . . . Riziko komplikací z důvodu tracheálním kanyly

22 Riziko komplikací z důvodu RT
CÍLE INTERVENCE minimalizace obtíží kůže a sliznice vykazují minimum změn edukuj o nutnosti péče o pokožku či sliznice sleduj účinek záření na pokožku a sliznice edukuj o dietě a pitném režimu edukuj o hygieně edukuj o nevhodnosti přímého slunečního záření

23 Nežádoucí vedlejší účinky radioterapie – časné změny
postradiační syndrom poškození krvetvorby kožní reakce poškození kožních adnex poškození sliznic poradiační změny střevní

24 Nežádoucí vedlejší účinky radioterapie – akutní poškození
poškození srdce a plic akutní postižení jater reprodukční orgány poškození CNS poškození funkce štítné žlázy poškození oka POZDNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

25 Riziko komplikací z důvodu CHT
CÍLE INTERVENCE minimalizace nežádoucích účinků chemoterapie edukuj o formě a průběhu CHT sleduj a zapisuj účinky CHT edukuj o stravě a pitném režimu udržuj pacienta v dobré psychické kondici

26 Nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie
útlum krvetvorby a další hematologické komplikace infekční komplikace nevolnost a zvracení poškození sliznic zažívacího traktu-průjmy a zácpa kardiotoxicita nefrotoxicita

27 Nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie
neurotoxické projevy plicní toxicita gonadální toxicita kožní a adnexální toxicita mutagní a karcerognní vliv-sekundární nádory EXTRAVAZÁTY

28 Vedlejší účinky Cílené léčby
zvýšení TK alergická reakce zvýšení TT kožní projevy obtížné hojení ran nevolnost únava

29 EXTRAVAZÁTY Pokud dojde k aplikaci cytostatika mimo cévu, jedná se o paravazálním podání Dvojí rozdělení cytostatik První pomoc při para úniku

30 Dělení cytostatik Podle emetogenního účinku: cytostatika silněji
cytostatika slaběji emetogenní Podle vzniku extravazátu: vezikanty – V iritanty – I nonvezikanty- N

31 Nežádoucí účinky po . . . monoklonální protilátky = cílená léčba
hormono- a imunoterapie kortikosteroidech hematopoetických růstových faktorech pokud se objeví některý z vedlejších nežádoucích účinků, je zahájena tzv. PODPŮRNÁ LÉČBA

32 ZÁVĚR Ošetřovatelské péče je náročná, ale zajímavá
Vhodný výběr ošetřujícího personálu Syndrom vyhoření

33 Seznam použité literatury
ADAM, Z., J. KOPTÍKOVÁ a J. VORLÍČEK. Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: GRADA, 2003. ISBN O´CONNOR, Margaret a Sanchia ARANDA. Paliativní péče. Praha: GRADA, ISBN ABRAHÁMOVÁ, J., H. VORLÍČKOVÁ a J. VORLÍČEK. Klinická onkologie pro sestry. Praha: Avicenum, ISBN ŠKRLOVI, Petr a Magda. Kreativní ošetřovatelský management. Praha: Advent-Orion s.r.o., ISBN


Stáhnout ppt "Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu"

Podobné prezentace


Reklamy Google