Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální analýza prutových konstrukcí dle EN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální analýza prutových konstrukcí dle EN"— Transkript prezentace:

1 Globální analýza prutových konstrukcí dle EN 1993-1-1
Ing. Jaroslav Vácha, Ing. Pavel Háša

2 Eurokódy jako technické normy:
Globální analýza prutových konstrukcí dle EN Eurokódy jako technické normy: - Evropské normy pro navrhování stavebních konstrukcí jsou svou ve své textové části spíše právním dokumentem než technickou pomůckou - V porovnání s našimi dřívějšími technickými normami obsahují méně konkrétních technických postupů a předpisů - Textová část často není jednotná, některé technické výrazy nejsou jednoznačně definovány - Vzhledem k rozsáhlé a často nekonkrétní textové části jsou normy nadměrně obsáhlé v porovnání s dřívějšími předpisy Ing. Jaroslav Vácha, Ing. Pavel Háša

3 Analýza konstrukce dle kap. 5:
Globální analýza prutových konstrukcí dle EN Analýza konstrukce dle kap. 5: Účinky přetvořené geometrie konstrukce nutno uvažovat, je-li vliv na zvýšení účinků zatížení „významný“ - analýza 1. řádu s použitím počáteční geometrie - analýza 2. řádu s uvážením vlivu deformované konstrukce Pru určení dalšího postupu je rozhodující tuhost konstrukce při daném zatížení, vyjádřená výrazem : acr =Fcr/FEd acr .. součinitel, vyjadřující zvýšení návrhového zatížení při dosažení ztráty stability v pružném stavu (limitní hodnota 10 pro elastickou resp. 15 pro plastickou analýzu) Fcr .. kritické zatížení pro celkové vybočení Fed .. Návrhové zatížení konstrukce Ing. Jaroslav Vácha, Ing. Pavel Háša

4 Analýza tuhosti systému
Globální analýza prutových konstrukcí dle EN Výpočetní schéma analýzy tuhosti systému Analýza tuhosti systému acr >10 (15) Ne-malá tuhost Ano-velká tuhost Nutno uvažovat vliv deformace Globální analýza 1. řádu - bez globálních imperfekcí - vzpérná délka Lcr=L Globální analýza 2. řádu - vliv globálních imperfekcí - vliv imperfekcí prutů Globální analýza 1. řádu - vliv globálních imperfekcí - zvýšení ohybových momentů od vodorovného zatížení - acr >3 - vzpérná délka Lcr=L Globální analýza 1. řádu - bez globálních imperfekcí - vzpérná délka Lcr dle globálního tvaru vybočení Ing. Jaroslav Vácha, Ing. Pavel Háša

5 Globální analýza 1. řádu při dostatečné tuhosti soustavy:
Globální analýza prutových konstrukcí dle EN Globální analýza 1. řádu při dostatečné tuhosti soustavy: - Vzhledem k dostatečné tuhosti konstrukce při konkrétním zatížení není vliv účinků přetvořené geometrie konstrukce nutno uvažovat - Jedná se o konstrukce s „neposuvnými styčníky“ ve smyslu definice z ENV 1993 - Do návrhu se nezavádí globální imperfekce konstrukční soustavy a výztužného systému (změněná geometrie systému) - Pro posudek prutů se počítá vzpěrná pevnost se vzpěrnou délkou rovnou systémové délce prutu Ing. Jaroslav Vácha, Ing. Pavel Háša

6 Globální analýza 2. řádu:
Globální analýza prutových konstrukcí dle EN Globální analýza 2. řádu: Je použitelná vždy - Řeší se rovnováha na přetvořené konstrukci - Do návrhu se zavádí globální imperfekce konstrukční soustavy a výztužného systému (změněná geometrie systému) - Do návrhu se zavádí lokální imperfekce prutů Ing. Jaroslav Vácha, Ing. Pavel Háša

7 Globální analýza prutových konstrukcí dle EN 1993-1-1
Globální analýza 1. řádu při nedostatečné tuhosti soustavy se zvýšením příslušných účinků zatížení: Lze použít pro soustavy s nedostatečnou tuhostí, u kterých je prvním vlastním tvare vybočení posuv styčníků - Jedná se o konstrukce s „posuvnými styčníky“ ve smyslu definice z ENV 1993 - Do návrhu se zavádí globální imperfekce konstrukční soustavy a výztužného systému (změněná geometrie systému) - Vliv 2. řádu se zavádí zvýšením účinků zatížení (např. ohybových momentů od vodorovného zatížení větrem, imperfekcemi apod.) přenásobením příslušným koeficientem 1/ (1-1/acr) , lze použít pro acr>3,00 - Pro posudek prutů se počítá vzpěrná pevnost se vzpěrnou délkou rovnou systémové délce prutu Ing. Jaroslav Vácha, Ing. Pavel Háša

8 Globální analýza prutových konstrukcí dle EN 1993-1-1
Globální analýza 1. řádu při nedostatečné tuhosti soustavy řešením vzpěrných délek dle globálního tvaru vybočení: Jedná se o klasický přístup k řešení vzpěrných délek jednotlivých prutů soustavy tak, jak ho známe z ČSN nebo z literatury (např. doc. Bártlová) - Jedná se o konstrukce s „posuvnými styčníky“ ve smyslu definice z ENV 1993 - Do návrhu se nezavádí globální imperfekce konstrukční soustavy a výztužného systému - Pro posudek prutů se počítá vzpěrná pevnost se vzpěrnou délkou rovnou vypočtenou s ohledem na globální systém (Nemusí být rovna délce prutu, obecně může být i výrazně větší) Ing. Jaroslav Vácha, Ing. Pavel Háša

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Globální analýza prutových konstrukcí dle EN"

Podobné prezentace


Reklamy Google