Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Severní Evropa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Severní Evropa."— Transkript prezentace:

1 Severní Evropa

2

3 Severní Evropa je severní část evropského kontinentu.
V různých obdobích byla často rozdílně definována, v dnešní době je její vymezení ustáleno na: Severské státy, tzv. nordické : Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko, Alandy, Faerské ostrovy, Špicberky a Rusko (Karelská republika, Republika Komi) Baltské státy: Litva, Lotyšsko, a Estonsko

4 Severní Evropa zabírá téměř osminu rozlohy Evropy, ale žije tam pouze 3-4 procenta evropské populace. Celé území Dánska zaujímají nížiny, ze Skandinávského poloostrova prostupuje pohoří . Častá jsou jezera, nejvíce ve Finsku a největší je ve Švédsku. Island je z většiny kryt ledovcem. Charakteristické jsou kryogenní tvary (ledovcová údolí, jezerní plošiny, morény, fjordy).

5

6 Tento region s poměrně nízkým zalidněním je ekonomicky velmi různorodý
Tento region s poměrně nízkým zalidněním je ekonomicky velmi různorodý. Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko i Island udržely krok s rozvíjející Evropou, takže dnes patří mezi vyspělé země Evropy. Na druhé straně příslušnost k Sovětskému svazu zapříčinila poměrnou zaostalost Pobaltských republik.

7 Severní Evropa je poměrně bohatá na přírodní suroviny
Severní Evropa je poměrně bohatá na přírodní suroviny. Jehličnaté lesy Švédska a Finska poskytují materiál pro výrobu papíru a stavebnictví, prudké řeky pohánějí mnoho vodních elektráren a pod hladinou Severního moře byla objevena ložiska ropy a zemního plynu. Nachází se zde také naleziště nerostů a kovů - např. železo, měď a cín.

8 Patří k ekonomicky nejrozvinutějším na světě, s vysokou životní úrovní, hlavně Švédsko. Dánsko, Švédsko a Finsko patří do EU a spolu s Norskem a Islandem do NATO.

9 Norsko

10

11 Státní zřízení: konstituční monarchie v čele s králem.
Rozloha: km2 Měna: Euro Hlavní město: Oslo 740 000 obyvatel (hospodářské, politické, finanční středisko) Města: Bergen, Troudheim, Stavanger, Baerum, Kristiansand. Správní rozdělení: 18 provincií a hlavní město, 454 obcí, ostrovy Špicberky a Jan Mayen. Přístavy: Oslo, Bergen, Narvik, Drammen, Floro, Hammerfest, Harstad, Haugesund Obyvatelstvo: , Norové 96,6%, Dánové, Švédi, Samité (Laponci), Finové. Náboženství: evangelíci - luteráni 88,8%, katolíci, muslimové. Úřední jazyk: norština

12

13 Přírodní poměry Přímořský stát v západní části Skandinávského poloostrova. Má nejčlenitější pobřeží ze všech států Evropy, velké množství ostrovů a souostroví. Pobřeží je rozčleněno fjordy – úzké hluboké zálivy ledovcového původu. Celou zemí prostupuje Skandinávské pohoří, nejvyšší hora je Galdhøpiggen (2469 m. n. m.). Ve Skandinávském pohoří je největší evropský ledovec Jostedalsbre. Řeky jsou krátké, vodné, energeticky bohaté, s velkým spádem, peřejemi a vodopády, četná jezera ledovcového původu.

14

15

16 Podnebí Rostlinstvo Živočišstvo
Na většině území mírné, oceánské, deštivé, v horách drsné klima, na severu je podnebí subarktické a na Špicberkách arktické. Rostlinstvo Na jihu jehličnaté lesy a na severu lesotundra a tundra. Živočišstvo Ze zástupců zvířat jsou to sob, medvěd, rosomák, vlk, množství ryb a vodního ptactva.

17 Přírodní zdroje Zemědělství Průmysl
Ropa, měď, zemní plyn, pyrity, nikl,železná ruda, zinek, olovo, ryby, stavební dřevo Zemědělství Hlavně živočišná výroba, rybolov, chov ryb, těžba dřeva. hospodářství silně spjato s mořem - námořní doprava, rybolov, těžební průmysl. Průmysl Těžební (ropa, zemní plyn, rudy kovů), elektrárenství (99,6 % hydroelektrárny), strojírenství, loďařství, petrochemie, dřevozpracující průmysl a potravinářství výroba hliníku a barevných kovů; elektronika, speciální slitiny a přístroje. Produkce mléčných výrobků, zpracování kožešin a ryb. Obchodní flotila, tankery.

18 Švédsko

19

20 Státní zřízení: konstituční monarchie v čele s králem
Rozloha: km2. Měna: Euro Hlavní město: Stockholm (obchodní, průmyslové, finanční středisko státu, sídlo krále a ústředních úřadů) Města: Göteborg, Malmö, Uppsala Správní rozdělení: 24 provincií Přístavy: Gavle, Goteborg, Halmstad, Kalmar, Malmo, Stockholm Obyvatelstvo: 8 820 000 obyvatel, Švédové (90%), Finové (2,4%) a Laponci, asi 7% tvoří cizinci většinou z Evropských zemí Náboženství: protestanti (evangelicko-luteránská švédská církev) 90%. Úřední jazyk: švédština

21

22 Přírodní poměry Podnebí
Přímořský stát ve východní části Skandinávského poloostrova při pobřeží Severního a Baltského moře. Tvoří ho ostrovy Gotland, Öland a řada menších ostrovů v Baltském moři. Podél hranic s Norskem probíhá Skandinávské pohoří¨. Na jihovýchodě jsou to plošiny a nížiny při pobřeží Baltského moře. Jih Švédska tvoří nížiny a pahorkatiny modelované ledovcovou činností. Řeky jsou krátké, vodné, energeticky bohaté. Četná jezera ledovcového původu, z nichž největší jezero je Vänern. Podnebí Na jihu mírné, přímořské, směrem k severu přechází v podnebí chladné s kontinentálními vlivy. Ve Skandinávském pohoří je drsné horské klima a na severu je subpolární podnebí.

23

24 Rostlinstvo Živočišstvo Přírodní zdroje
Na jihu se nachází smíšené lesy, směrem k severu přecházejí v jehličnaté,. Na severu státu leží tundra. Živočišstvo Ze zástupců zvířat jsou to sob, los, medvěd, rosomák, vlk, liška. Přírodní zdroje Rudy olovnatozinkové, měděné a vysoce kvalitní rudy železné, dřevo,ryby, rašelina, kámen, zlato, stříbro

25 Zemědělství Hospodářství Průmysl
Chov prasat, mléčného skotu, kožešinových zvířat, drůbeže, rybolov. Pěstování obilnin, cukrové řepy, brambor, řepky olejné, luskovin, zeleniny, ovoce. Hospodářství Vysoce rozvinutý průmyslový stát s intenzivním zemědělstvím, členská země EU. Průmysl Těžební (rudy kovů, především kvalitní železné, vývoz železné rudy přes nezamrzající přístav Narvik), elektrárenství (53% hydroelektrárny), hutnictví (kvalitní švédská ocel), strojírenství (výroba kuličkových ložisek, zbraní, osobních a nákladních automobilů - Volvo, Saab), elektrotechnický, chemický, výroba celulózy a papíru, nábytkářství.

26 Finsko

27

28 Státní zřízení: republika v čele s prezidentem
Rozloha: km2. Měna: Euro Hlavní město: Helsinki (hospodářské a kulturní středisko státu, sídlo vlády) Města: Turku, Tampere Správní rozdělení: 12 provincií rozdělených na distrikty, včetně autonomních Alandských ostrovů Obyvatelstvo: 5110 000, Finové 93,5%, Švédi 5,9%, Laponci. Náboženství: luteráni 87,8 %, pravoslavní 1,1% Úřední jazyky: finština, švédština.

29

30 Přírodní poměry Přímořský stát na severu Evropy (Skandinávie).
Obklopují ho Baltské moře, Botnický záliv a Finský záliv. Nazývá se Suomi, což znamená "země jezer a močálů. Je šestým nejrozlehlejším státem Evropy. Nížinatá krajina, bohatá na vodní plochy, dosahuje přes polární kruh. Výběžky Skandinávského pohoří na severozápadě, nejvyšší hora Haltiatuuturi m. Řeky: Kemijoki, Ounasjoki, Oulujoki. Podnebí kontinentální, ovlivněné Golfským proudem a blízkostí polárního kruhu (krátká léta, dlouhé zimy). Jih země zaujímá Finská jezerní plošina s 35 000 jezery (Saimaa), hustá říční síť.

31

32 Podnebí Rostlinstvo Živočišstvo Přírodní zdroje
Mírné podnebí s kontinentálními rysy, dlouhé chladné zimy, krátká teplá léta, roční průměrné srážky jsou nízké, S má drsné subpolární klima, čtvrtina plochy státu leží na sever od severního polárního kruhu Rostlinstvo Asi 68% téměř výhradně jehličnaté lesy. Živočišstvo sob, medvěd, rosomák, vlk, množství ryb a vodního ptactva Přírodní zdroje Ložiska rud kovů – železa, chromu, mědi, olova a zinku, nikl, zlato,stříbro,vápenec, dřevo, těžba rud barevných kovů, fosfátů a pyritů.

33 Zemědělství Hospodářství Průmysl
Chov sobů, skotu, prasat a drůbeže, pěstování obilovin, krmných plodin, brambor. Hospodářství Vyspělý průmyslově-zemědělský stát, moderní průmysl, intenzivní zemědělství, velké lesní bohatství, členská země EU. Průmysl Strojírenský (stavba lodí, výroba zařízení pro těžbu a zpracování dřeva), dřevozpracující (výroba řeziva, papíru, celulózy), elektrotechnický (zn. Nokia), chemický, potravinářský, rafinování mědi a textilní zboží.


Stáhnout ppt "Severní Evropa."

Podobné prezentace


Reklamy Google