Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_62_INOVACE_1_2_15 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázk ů a text ů je Ing. Renata Hethová“. Přebytkový rozpočet investování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_62_INOVACE_1_2_15 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázk ů a text ů je Ing. Renata Hethová“. Přebytkový rozpočet investování."— Transkript prezentace:

1 VY_62_INOVACE_1_2_15 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázk ů a text ů je Ing. Renata Hethová“. Přebytkový rozpočet investování

2 Kritéria ukládání fin. prostředků – investiční trojúhelník, základní hodnotící kritéria rentabilita = výnosnost = ziskovost likviditabezpečnost = rizikovost

3 Zlaté pravidlo investování návaznost Neexistuje investice, která by byla zároveň vysoce výnosná, velmi málo riziková a velmi likvidní. Při rozhodování o investicích musíme souhrnně hodnotit výnos, riziko a likviditu.

4 Spoření = pravidelné ukládání obvykle menšího množství finančních prostředků (malých částek) na účet či spořící vklad, bez rizika za předem známých podmínek (úroky, poplatky…). Investování = ukládání peněz do aktiv, která nesou přiměřené riziko ztráty hodnoty, výměnou za možnost vyššího výnosu. Spekulace = vysoce rizikové investování. Ukládání finančních prostředků Investování

5 Investice dle formy Reálné – vložíme prostředky do nákupu hmotných aktiv, konkrétních předmětů např. nemovitostí, nerostných surovin, uměleckých děl, drahých kovů či jiných komodit (ropa, zemědělské komodity…). Finanční – vložíme prostředky do nákupu fin. instrumentu např. c. papíru, může jít o půjčku, vklad prostředků do podnikání jako tichý společník, obvykle na papíře zachyceno…

6 Investování dle subjektu Jednotlivé subjektu (mají jiné možnosti a cíle, většinou i objem fin. prostředků): FO (občan, může např. investovat do stav. spoření či pojištění živ. a penz.) PO a FO (podnikatel), investování je součást finančního řízení podniku.

7 Investování dle způsobu Individuální = přímá investice jednotlivce za účelem zhodnocení vložených finančních prostředků. Kolektivní = investování prostřednictvím specializované finanční instituce, princip rozložení rizika. Princip „velkého hrnce“.

8 Kolektivní investování využití znalostí odborníků časová nenáročnost diverzifikace rizika nižší riziko (díky státnímu dozoru) poplatky riziko neseriózního chování ztráta investiční volnosti +++++++++++++++++++------------------------------

9 Investiční portfolia Vytváří se tzv. portfolio, rozkládá se riziko podle hledisek, hovoříme o DIVERZIFIKACI tj. rozmělnění, roztroušení, rozložení rizika (i zisku). Z původního francouzského slova, ve významu pouzdro na spisy nebo aktovka, plná kapes a v každé kapse je něco jiného, jiná investice, existují 3 základní teorie jak vytvořit optimální portfolio.

10 Základní teorie portfolia Stálého a proměnlivého portfolia – má 2 části, min. 15 % kapitálu je ve stálém portfoliu, je to pojistka proti nenadálým příhodám, tam je životní pojistka, akcie hodnotných firem, vládní obligace....+ zbytek je proměnlivá část portfolia (produkty měníme podle úsudku). Delta strategy – peníze uloženy v bezpečných cenných papírech, ke spekulaci jen úrok, doporučeny opce. Teorie pyramidy.

11 Diverzifikace Rozložení, rozmělnění, rozptýlení rizika. Původně vymysleli kdysi dávno mořeplavci a farmáři, kteří ukládali část zisků do spolků, ze kterých se v případě neštěstí přispělo postiženým. Rozkládáme prostředky nejen např. mezi různé typy akcií, ale i mezi různé typy aktiv, majetku např. dluhopisy, akcie, peněžní trh…, různé země (produkty domácí, evropské, americké..), různé způsoby investování (část sami, část přes fondy)…

12 Pravidla investování 1. Investujte podle svého rizikového profilu. 2. Investujte pravidelně. 3. Vybírejte podle svých cílů a časového horizontu. 4. Vývoj hodnoty nesledujte každý den.

13 Pravidlo č. 1 Investujte podle svého rizikového profilu Zjišťuje se finančními i nefinančními otázkami pomocí dotazníků. Rozlišujeme 4 základní typy investorů: KONZERVATIVNÍ VYVÁŽENÝ DYNAMICKÝ AGRESIVNÍ

14 Pravidlo č. 3 Vybírejte podle svých cílů a časového horizontu Většinou rozlišujeme 3 základní časové horizonty (podle doby, na jak dlouho může investor peníze postrádat). V každém horizontu je nejvýhodnější jiný investiční produkt: Do 1 roku – např. spořící účet. Do 8 let – např. stavební spoření u FO. Nad 8-10 let – např. penzijní připojištění s příspěvkem státu u FO. do 1 rokudo 8-10 let nad 8-10 let

15 Investování (nejčastější typy) 1. Cenné papíry a) Akcie b) Dluhopisy c) Podílové listy 2. Nákup cizí měny 3. Investice do majetku a) Nemovitosti b) Drahé kovy c) Umělecká díla 4. Investice do podnikání

16 Seřaďte uvedené produkty podle likvidity. ?

17 Seřaďte uvedené produkty podle rizikovosti. ?

18 Se ř a ď te uvedené produkty podle ziskovosti. ?

19 ProduktVýnosRizikoLikvidita Akcie Dluhopisy Podílové listy Cizí měna Majetek Podnikání

20 ProduktVýnosRizikoLikvidita Akcie Nejistý. I vysoký.Vysoké. Snižujeme dlouhodobým horizontem. Lze kdykoliv prodat, záleží na poptávce. Dluhopisy Nižší než u akcií.Relativně bezpečné, v době splatnosti jsou emitentem odkoupeny. Lze kdykoliv prodat, záleží na poptávce Podílové listy Záleží na typu fondu. Vysoká. PF jsou již jen otevřené. Do 15 dnů. Cizí měna Vysoký, nejistý.Vysoké, kolísají kurzy, ovlivněny mnoha faktory. Vysoká, ale …. Majetek Může být vysoký.Vyžaduje znalosti, vysoké. Nízká – záleží na poptávce. Podnikání Může být vysoký, nejistý. Velmi vysoké.Velmi nízká.


Stáhnout ppt "VY_62_INOVACE_1_2_15 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázk ů a text ů je Ing. Renata Hethová“. Přebytkový rozpočet investování."

Podobné prezentace


Reklamy Google