Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověká vesnice Kdy vznikla vesnice, ve které bydlíte?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověká vesnice Kdy vznikla vesnice, ve které bydlíte?"— Transkript prezentace:

1 Středověká vesnice Kdy vznikla vesnice, ve které bydlíte?
Jaká měla ve středověku práva? Komu patřila? Zjisti nějaký hrad nebo tvrz v okolí vesnice a kdo na něm sídlil?

2 Vesnice ve středověku Když se lidé naučili lépe _________ půdu, měli větší _________ . Lidí přibývalo. Odcházeli do ______ zakládat nové osady. Tomuto osidlování se říká ________ ___________ .Mezi zakladatele vesnic a měst byli i cizinci, hlavně z __________ , kde bylo pokročilejší ___________ .Na území, které jim přidělil majitel půdy si ___________ zvolili suché místo poblíž ________ .Tam si zbudovali jednoduchá obydlí. Proti mrazu je chránili ___________ do země. Rozměřili území, _________ les a připravili půdu k _________ . Trvalo několik _________, než se dočkali dobrých sklizní. Kolem domů vystavěli _____________, chlévy a ________ .Němečtí kolonisté oidlovali hlavně _________ oblasti. Jako orebného nářadí používali nejen staršího háku, ale i _________ , který oral ________ a půdu přitom ___________ .Půdu vláčeli ____________ .Koně zapřahali do __________ a voli a krávy do ____________ , aby tak lépe využili jejcih ___________ .Osévali každoročně část orné půdy na __________ (ozim), část na jaře (_________) a část nechali ležet ladem ( ___________ ). Půda patřila ________ nebo _______ .Za to, že si mohli postavit dům , museli odvádět majiteli _________ .Konali pro něj také __________ .V lese, na poli, na stavbě cest, _______ a __________ .Byli tedy poddáni pánovi a nazývali se jeho ______________ .Pán byl pro poddané __________ .Zástupcem vrchnosti na vesnici byl ___________ .

3 Když se lidé naučili lépe __OBDĚLÁVAT_______ půdu, měli větší __ÚRODU_______ . Lidí přibývalo. Odcházeli do __LESŮ____ zakládat nové osady. Tomuto osidlování se říká STŘEDOVĚKÁ KOLONIZACE .Mezi zakladatele vesnic a měst byli i cizinci, hlavně z NĚMECKA , kde bylo pokročilejší ZEMĚDĚLSTVÍ .Na území, které jim přidělil majitel půdy si KOLONISTÉ zvolili suché místo poblíž ŘEKY .Tam si zbudovali jednoduchá obydlí. Proti mrazu je chránili ZAHLOUBENÍM do země. Rozměřili území, POKÁCELI les a připravili půdu k ORBĚ . Trvalo několik LET, než se dočkali dobrých sklizní. Kolem domů vystavěli PLOTY, STODOLY, chlévy a KŮLNY .Němečtí kolonisté osidlovali hlavně POHRANIČNÍ oblasti. Jako orebného nářadí používali nejen staršího háku, ale i PLUH , který oral HLOUBĚJI a půdu přitom OBRACEL .Půdu vláčeli BRANAMI .Koně zapřahali do _CHOMOUTU_ a voli a krávy do JAŘMA , aby tak lépe využili jejich _SÍLY .Osévali každoročně část orné půdy naPODZIM (ozim), část na jaře (__JAŘ) a část nechali ležet ladem ( _ÚHOR_ ). Půda patřila KRÁLI_ nebo _ŠLECHTICŮM .Za to, že si mohli postavit dům , museli odvádět majiteli DÁVKY .Konali pro něj také ROBOTU_ .V lese, na poli, na stavbě cest, MOSTŮ_ a _HRADŮ .Byli tedy poddáni pánovi a nazývali se jeho _PODDANÍ_ .Pán byl pro poddané __VRCHNOST .Zástupcem vrchnosti na vesnici byl _RYCHTÁŘ .

4 Středověká vesnice

5 STŘEDOVĚKÉ MĚSTO Kdy vzniklo město, ve kterém bydlíte?
Kdy získalo nějaká práva? K jakému druhu měst patřilo? Která je jeho nejstarší budova? Který hrad nebo tvrz se nachází ve vašem okolí? Kdy vznikl? Kdo na něm sídlil? Znáš nějakou pověst z jeho historie?

6 v období raného středověku jen málo měst
města vznikala v místech osad, u klášterů, u hradů nebo na zeleném drnu (= nově vybrané místo) měšťané = nová vrstva společnosti u nás stavěli města i němečtí kolonisté města se rozlišují: 1. královská = založil a řídil král (řemeslná, horní, věnná) 2. poddanská = patřila šlechtě nebo církvi

7 Středověké město

8 Středověká Plzeň

9 Středověká Plzeň

10 Vzhled středověkého města
střed tvořilo náměstí – tržiště město obklopovaly hradby nejdůležitější budovy: radnice a kostel nejhezčí domy patřily bohatým měšťanům v postraních ulicích byly domy chudších řemeslníků

11 Hradby středověkého města (město Polička)

12 Hradby středověkého města (Olomouc)

13 Středověké opevnění města Náchod

14 Součástí středověkého města byl kostel

15 Kostel sv. Jiří v Plzni na Doubravce, postavený v roce 992

16 Obyvatelé města řemeslnická dílna patřila mistrovi
zaměstnával tovaryše a učně mistři každého řemesla se shromažďovali v cechy cech rozhodoval o tom, jaké zboží se bude vyrábět a za jakou cenu prodávat chudina = lidé bez vlastního domu, neplnoprávní občané

17 Středověký kovář

18 Práva měst panovník městům uděloval privilegia (výsady)  právo pořádat trhy, vařit pivo, právo mílové (v okruhu jedné míle od města se nesměl usídlil cizí řemeslník), právo hrdelní, právo obehnat město hradbami nejvíce výsad měla královská města – byla svobodná a podléhala jen králi

19 Právo hrdelní

20 rychtář = královský zástupce, soudil spory a vybíral daně
radil se s volenými zástupci měšťanů = konšely konšelé tvořili městskou radu v čele s purkmistrem největší zisk měl král z měst, kde se těžilo stříbro

21 Stříbrné pečetidlo města ze 14
Stříbrné pečetidlo města ze 14. století, kterým purkmistr a městská rada pečetili městské listiny

22 Vysvětli pojmy Kolonizace Pluh Chomout Jařmo Dávka Kolonista Rychtář
Královské město Poddanské město Feudalismus Robota Konšel Purkmistr Cechy Tovaryš a učeň

23 Vznik měst a vesnic (vrcholný středověk)
Způsob zakládání měst a vesnic v období vrcholného středověku se nazývá STŘEDOVĚKÁ KOLONIZACE. Kolonisté byli Češi, ale i cizinci (hlavně z Německa – usazoval ise v pohraničních oblastech). VESNICE: Majitel půdy (král, šlechta, církev) přidělil kolonistovi území, na kterém vykácel les, zúrodnil pole a postavil dům. Jako ochrana před mrazem byla obydlí zahloubena zčásti do země. Kolem domu se stavěly kůlny, stodoly, chlévy a ploty. K orbě se užívalo háku a nově i dokonalejšího pluhu, který uměl půdu obracet a oral hlouběji. Využívalo se tažné síly volů a krav )zapřaženi do jařma) a koní (zapřaženi do chomoutu). Trojpolní systém orby půdy se skládal ze tří částí: ozim (oselo se na podzim), jař (na jaře) a 3. část se neorala (úhor). Na vesnici byl zástupcem vrchnosti rychtář.(bohatý sedlák) MĚSTA: Města vznikala v místech osad, u klášterů, u hradů nebo na zeleném drnu (= nově vybrané místo) : 1. královská = založil a řídil král (řemeslná, horní, věnná) --- svobodná 2. poddanská = patřila církvi nebo šlechtě Střed města tvořilo náměstí – tržiště . Město obklopovaly hradby. Nejdůležitější budovy: radnice a kostel. Nejhezčí domy patřily bohatým měšťanům. V postraních ulicích byly domy chudších řemeslníků. Řemeslnická dílna patřila mistrovi. Zaměstnával tovaryše a učně. Mistři každého řemesla se shromažďovali v cechy. Cech rozhodoval o tom, jaké zboží se bude vyrábět a za jakou cenu prodávat. Chudina = lidé bez vlastního domu, neplnoprávní občané. Panovník městům uděloval privilegia (výsady)  právo pořádat trhy, vařit pivo, právo mílové (v okruhu jedné míle od města se nesměl usídlil cizí řemeslník), právo hrdelní, právo obehnat město hradbami. rychtář = královský zástupce, soudil spory a vybíral daně. Radil se s volenými zástupci měšťanů = konšely. Konšelé tvořili městskou radu v čele s purkmistrem OKOLÍ: Město Nová Plzeň král Václav II. roku 1295 založil jako důležitou obchodní křižovatku západních Čech na cestě z Prahy do Bavorska. První zmínka o Rokycanech pochází již z roku 1110 (jedná se o jedno z nejstarších měst v Čechách)


Stáhnout ppt "Středověká vesnice Kdy vznikla vesnice, ve které bydlíte?"

Podobné prezentace


Reklamy Google