Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY, OBSAHU, OBJEMU, HMOTNOSTI A ČASU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY, OBSAHU, OBJEMU, HMOTNOSTI A ČASU"— Transkript prezentace:

1 PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY, OBSAHU, OBJEMU, HMOTNOSTI A ČASU
Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými poruchami učení pomocí informačních a komunikačních technologií TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY, OBSAHU, OBJEMU, HMOTNOSTI A ČASU Přehled učiva K učebnici Calda,E.: Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 1. díl Prometheus, 2002, s. 29 Milan Hanuš

2 Jednotky délky mikrometr, milimetr, centimetr, decimetr, METR, kilometr coul (angl. palec, inch = 2,54 cm) Jednotky obsahu milimetr čtvereční, centimetr čtvereční, decimetr čtvereční, METR čtvereční, kilometr čtvereční ar (100 m2), hektar ( m2) Jednotky objemu milimetr krychlový, centimetr krychlový, decimetr krychlový, METR krychlový, kilometr krychlový litr (1 l = 1 dm3) Jednotky hmotnosti miligram, centigram, dekagram, GRAM, kilogram, megagram metrický cent, tuna Jednotky času milisekunda, SEKUNDA, minuta, hodina, den, týden, měsíc, rok Jednotky rychlosti kilometr za hodinu a metr za sekundu

3 Předpony SI Zmenšující
mikro µ milióntina 1/ µm = 0, m mili m tisícina 1/ mm = 0,001 m centi c setina 1/ cm = 0,01 m deci d desetina 1/10 1 dm = 0,1 m Zvětšující hekto h stonásobek hl = 100 l kilo k tisícinásobek km = m mega M miliónnásobek Mg = g

4 Jednotky délky Plastové školní pravítko měří 30 cm. Určete jeho délku ve všech známých délkových jednotkách! 30 cm = 30 : 100 = 0,3 m Na metry: Centi je zmenšující předpo-na základní jednotky metr. Proto dělíme Na milimetry: 30 cm = 30 • 10 = 30 mm Setina je 10 x větší než tisícina. Proto násobíme 10 30 cm = 30 : 10 = 3 dm Na decimetry: Setina je 10 x menší než desetina. Proto dělíme 10 Převeďte na metry: 4,675 mm = m 135 cm = 1,35 m 2.6 km = 2 600 m ¾“ = ¾ • 2,54 :100 = 0,019 m

5 Jednotky obsahu Vaše učebnice matematiky zabírá zavřená na vašem stole plochu 280 cm2. Určete plochu titulní stránky v m2. Metr čtvereční je čtverec o ploše 1m • 1m = 1 m2. 1m = 100cm. 1m2 = 100cm • 100cm = = cm2. 280 cm2 = 280 : = 0,028 m2. Plocha titulní strany učebnice je 0,028 m2. Převeďte na metry čtvereční: 4,675 mm2 = 0, m2 135 cm2 = 0, m2 2.6 km2 = m2 2,34 a = 2,34 a = 2,34 • 100 = 234 m2 12,6 ha = 12,6 ha = 12,6 • = m2

6 Jednotky objemu Kalkulátor má objem 156 cm3. Určete jeho objem v dm3.
Jeden decimetr krychlový si lze představit jako krychli o hraně jeden decimetr. 1 dm3 = 10cm • 10cm • 10cm = 1000 cm3. 156 cm3 = 156 : = 0,156 dm3. Objem kalkulátoru je 0, 156 dm3. Převeďte na dm3: Převeďte na litry: 3,07 hl = 307 l 467,3 mm3 = 85,54023 m3 = 2,5 km3 = 0, dm3 43,7 dl = 4,37 l 35,77 cl = 0,3577 l 85540,23 dm3 23,12 ml = 0,02312 ml 0, dm3

7 Jednotky hmotnosti Pálená cihla má hmotnost g. Kolik kg má hmotnost paleta s 285 cihlami? Uveze nákladní automobil o nosnosti 4,5 t čtyři plné palety těchto cihel? Hmotnost cihly: 4 467g = 4,5 kg Hmotnost patety: 4,5 • 285 = 1 283 kg Hmotnost palety je kolem kg. 1 283 • 4 = kg = 5,2 t Automobil by byl čtyřmi paletami přetížen. Převeďte na kilogramy: 457,4 g = 0,36 q = mg = 0, t = 0,4574 kg 36 kg 2, kg Kalkulátor 0,02 kg

8 Jednotky času K převodu na jiné jednotky využívají šedesátkovou soustavu! POZOR! 0,15 h není 15 min, ale 0,15 • 60 = 9 minut!!!! Kolik hodin uplynulo od 7:47 hodin do 12:02 hod? 13 min + 4 h + 2 min = 4 h 15 min = 4¼ hodiny = 4,25 h. Od 7:47 hodin do 12:02 hod. uplynuly 4,25 hodiny. Převeďte na minuty: 5,12 h = 5:12 h = 75 s = 3:15:20,6 = 5,12 • 60 = 307,2 min 5 • = 312 min 75 : 60 = 1,25 min 3 • ,6 :60 = 195,3433 min. Kalkulátor

9 Jednotky rychlosti 1 m/s a 1 km/h
Nejčastěji používanými jednotkami rychlosti jsou: 1 m/s a 1 km/h Protože 1 h = 3600 a m = 3,6 km platí: 1 m/s = 3 600m/3 600s = 3,6 km/1 h 1 km/h = 1000 m/ s = 0,28 m/s = 0,3m/s Motocyklista urazil za sekundu 20 m. Kolik ukazoval tachometr jeho motocyklu? 20 m/s = 20 • 3600 m/h = 20 • 3600 : 1000 km/h = 72 km/h Tachometr ukazoval 72 km/h. Převeďte přibližně na m/s: 81 km/h = 150 km/h = 23 m/s 42 m/s Kalkulátor

10 K O N E C Tato prezentace je na www.sos-souhtyn.cz/esf
Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými poruchami učení pomocí informačních a komunikačních technologií TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR K O N E C Tato prezentace je na

11 TEST A B 1. Doplňte správné jednotky ve výsledku
4,8 cm = 48 … = 0,048 … 520 m2 = 5,2 … = 0,052 … 3,2 dm3 = 3,2 … = … 4,8 cm = 0,48 … = … 520 m2 = … = 5,2 … 3,2 dm3 = 3,2 … = … 2. Určete rychlost cyklisty v km/h, který ujede ½ m/s. 2. Kolik minut potrvá, než se naplní nádrž na litrů, přitéká-li 1 m3 za minutu?

12 Výsledky testu A B 1. Doplňte správné jednotky ve výsledku
4,8 cm = 48 mm = 0,048 m 520 m2 = 5,2 a = 0,052 cm2 3,2 dm3 = 3,2 l = cm3 (ml) 4,8 cm = 0,48 dm = µm 520 m2 = cm2 = 5,2 a 3,2 dm3 = 3,2 l = cm3 (ml) 2. Určete rychlost cyklisty v km/h, který ujede ½ m/s. 2. Za jak dlouho se naplní nádrž na litrů, přitéká-li 1 m3 za minutu? 1m3 = 1000 l :1000 = 30 min ½ • 3,6 = 1,8 km/h Cyklista jede rychlostí 1,8 km/h Nádrž se naplní za ½ hodiny.


Stáhnout ppt "PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY, OBSAHU, OBJEMU, HMOTNOSTI A ČASU"

Podobné prezentace


Reklamy Google