Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dělba moci. Listina práv a svobod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dělba moci. Listina práv a svobod"— Transkript prezentace:

1 Dělba moci. Listina práv a svobod
J.Kožiak

2 Trojí dělení státní moci
Moc zákonodárná Moc výkonná Moc soudní

3 Moc výkonná Vykonává to co stanoví zákonodárce, realizuje, spravuje
Struktura Prezident x Vláda Ministerstva a ústřední správní orgány Územní soustava správních orgánů

4 Prezident republiky Čl. 57 a násl. ústavy Hlava státu
Vnější reprezentant Volen Nepřímou volbou Na společné schůzi obou komor parlamentu Ve třech kolech Volitelnost – jako do senátu, max 2 funkční období Volební období 5 let Slib poslanecké sněmovně

5 Pravomoci prezidenta zastupuje stát navenek,
sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje a povyšuje generály Má diplomatické pravomoci vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu uděluje státní vyznamenání jmenuje a odvolává vládu a její členy, přijímá demisi

6 Prezident republiky svolává zasedání Poslanecké sněmovny
rozpouští Poslaneckou sněmovnu, jmenuje soudce, soudce ÚS, funkcionáře NS uděluje amnestie má právo veta, podepisuje zákony, jmenuje prezidenta a viceprezidenta NKÚ, členy Bankovní rady ČNB vyhlásil referendum o EU

7 Vláda ČR Čl. 64 a násl. Ústavy Vrcholný orgán výkonné moci
Kolektivní orgán – 18 členů, 14 ministerstev Předseda x místopředsedové x ministři/členové vlády Předsedu jmenuje prezident, členy prezicent na návrh předsedy Vláda odpovídá poslanecké sněmovně a potřebuje její „důvěru“

8 Členové vlády Jan Fischer (nestraník) – předseda vlády
Martin Barták (nestraník, navržen ODS) – ministr obrany a místopředseda vlády Jan Kohout (nestraník, navržen ČSSD) – ministr zahraničí a místopředseda vlády Eduard Janota (nestraník, navržen ODS) – ministr financí Miroslava Kopicová (nestraník, navržena ODS) – ministr školství Václav Riedlbauch (nestraník, navržen ČSSD) – ministr kultury Petr Šimerka (nestraník, navržen ČSSD) – ministr práce a sociálních věcí Dana Jurásková (nestraník, navržena ODS) – ministryně zdravotnictví Daniela Kovářová (nestraník, navržena ODS) – ministryně spravedlnosti Martin Pecina (nestraník, bývalý člen ČSSD, navržen ČSSD) – ministr vnitra Vladimír Tošovský (nestraník, navržen ČSSD) – ministr průmyslu a obchodu Rostislav Vondruška (nestraník, navržen ČSSD) – ministr pro místní rozvoj Jakub Šebesta (nestraník, navržen ČSSD) – ministr zemědělství Gustáv Slamečka (nestraník, navržen ODS) – ministr dopravy Jan Dusík (nestraník, navržen SZ) – ministr životního prostředí Juraj Chmiel (nestraník, navržen ODS) – MBP, pro evropské záležitosti Michael Kocáb (nestraník, navržen SZ) – MBP, pro lidská práva a menšiny Pavel Zářecký (nestraník, navržen ČSSD) – MBP, předseda legislativní rady vlády

9 Úkoly vlády Zbytková pravomoc – co nemá prezident Zejména
Diplomacie a sjednávání smluv Tvorba zahraniční politiky Tvorba vnitřní politiky – základní ekonomické koncepce Příprava návrhů zákonů Výkon státní správy na vrcholné úrovni Řízení a koordinace státních orgánů Vlastní činnost jednotlivých ministerstev

10 Moc soudní Prostředek rozhodování sporů Základní principy soudnictví
Nezávislost soudů a soudců Vázanost soudu zákonem Rovnost před soudem a v přístupu k němu Ústnost a veřejnost jednání Rozhodování senátem a samosoudcem Jednota soudní soustavy Víceinstančnost řízení

11 Soudní soustava Obecné soudy – civilní i trestní věci
Nejvyšší (Brno) Vrchní (Praha, Olomouc) Krajské – Praha městský Okresní – Praha obvodní, Brno městský Správní soudnictví Nejvyšší správní soud (Brno) a specializované senáty krajských soudů

12 Soudní soustava Ústavní soudnictví
Ústavní soud (Brno) Soudy mezinárodních institucí – ESD, ESLP... Rozhodčí soudnictví – stálé soudy (RSpAKaHKČR) x rozhodci ad hoc Svobodná povolání v justici – advokáti, notáři - soudní komisaři, soudní znalci, překladatelé

13 Postavení soudců Zákon o soudech a soudcích Jmenováni doživotně
Podmínky Státní občanství ČR Plná způsobilost k právním úkonům 30 let bezúhonnost VŠ právnické vzdělání 3 roky praxe Justiční zkouška Nezávislost, nestrannost, neodvolatelnost – jen v kárném řízení

14 Zánik funkce soudce uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhl věku 70 let Rozhodnutí o nezpůsobilosti vykonávat soudcovskou funkci odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z nedbalosti kárné opatření odvolání z funkce soudce zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla jeho způsobilost omezena pozbyl státní občanství České republiky, smrt

15 Příslušnost a pravomoc soudů
Určují kompetenci soudů Pravomoc Příslušnost Místní Věcná Funkční Kompetenční konflikty – pozitivní, negativní - nejbližší nadřízený

16 Průběh soudního řízení
Návrh na zahájení řízení Předběžná opatření??? Zaslání návrhu protistraně Vyjádření protistrany Jednání ve věci – jedno nebo více Vydání rozhodnutí Lhůta pro podání opravných prostředků Právní moc

17 Ústní jednání Zahájení jednání soudcem
Žalobce čte žalobu, žalovaný čte vyjádření Soudce zopakuje dosavadní obsah spisu Provádění důkazů – předložení listin, výpovědi svědků... Přestávka k poradě senátu Vyhlášení rozhodnutí

18 Moc zákonodárná Čl. 15 a násl. ústavy Vrcholná legislativní pravomoc
Náleží parlamentu, 2 komory Poslanecká sněmovna (200) Senát (81) Vázaná ústavním pořádkem


Stáhnout ppt "Dělba moci. Listina práv a svobod"

Podobné prezentace


Reklamy Google